Visa gymnasium.se som: Mobil

Gymnasiestudier utomlands - Sida: 1

Fråga SYV om gymnasiet!

Ställ dina frågor om gymnasiet till vår SYV

Har du frågor om gymnasiet? Vi hjälper dig! Här kan du läsa frågor från andra besökare på Gymnasium.se och våra svar på dessa. Välj ett ämne i listan nedan eller scrolla längre ner för att se de senaste frågorna och svaren. Vår SYV Aranja svarar på frågor om gymnasiet. Du kan också chatta live på Gymnasium.se på måndagar och onsdagar klockan 18-20! Fråga vår SYV om gymnasieutbildning

(Alla frågor publiceras på Gymnasium.se)SökSenaste frågorna i ämnet: Gymnasiestudier utomlands


18 aug 2017
Kan jag läsa extra under utbytesår för att inte läsa om ett år i gymnasiet?
Hej!
Detta läsår ska jag åka till USA för ett utbytesår där jag ska gå high school. Jag vet inte än vilka kurser jag ska läsa. Då jag nu skulle börjat 1:a ring i gymnasiet innebär det att jag får börja ettan nästa år när jag kommer hem. Jag hamnar då ett år efter de andra i min ålder.

Det jag undrade över var om det finns chans att plugga extra under mitt utbytesår och hoppa direkt in i tvåan tillsammans med resten av mina polare.

Tacksam för svar!!!

Oscar

Svar:

Hej Oscar, 

Vad roligt att du ska åka till USA för att plugga! När det kommer till behörighet kan det se väldigt olika ut beroende på vad du läser på skolan i USA, vad du får med dig när du kommer tillbaka, vad du har missat i Sverige och vad du ev. kan tillgodoräkna dig. Det är bäst om du kontaktar studie- och yrkesvägledaren på den svenska gymnasieskolan du har tänkt att börja i och den utländska gymnasieskolan du ska gå i, för att se över din behörighet när du kommer tillbaka. 

För att skolsystemen ser olika ut i USA och i Sverige kan det bli så att du behöver komplettera en del kurser när du vill fortsätta med din utbildning på en svenska gymnasieskola. Ett undantag kan vara att du visar upp intyg på att det du har lärt dig motsvarar den svenska gymnasieskolans kurser. Därför är det bra om du pratar med båda vägledarna för att se ungefär hur det kan se ut för dig, och hur mycket du ev. behöver ta igen. Om det endast handlar om ett par kurser kan skolan i Sverige ge dig möjligheten att läsa upp dessa vid sidan av de ordinarie studierna, eller skriva prövning på de kurserna för att komma ikapp din klass. Handlar det däremot om flera kurser kan du behöva läsa om året. Det är rektorn på din gymnasieskola som avgör om du kan tillgodoräkna dig de utländska gymnasiebetygen.

Det finns även regler för vad som gäller om du får din utländska utbildning tillgodoräknad. Om detta sker utan att du har genomgått prövningar i de kurserna får du endast betyget Godkänd. Om du vill höja dina betyg kan du göra prövningar som är ett eller flera prov på hela kursen, för att få ett högre betyg. Du kan endast genomgå en prövning om du inte har fått kursen tillgodoräknad, eller har fått ett betyg i kursen. Om du inte redan har börjat på en gymnasieskola i Sverige och inte har en säker plats, kan det bli svårt för en skola att ge dig uppgifter för att bli behörig, utan att säkert veta om du ska börja på den skolan nästa år. Som sagt kan detta se olika ut beroende på vad du pluggar och hur mycket du behöver ta igen, försök att ta kontakt med skolan i Sverige för att se om de kan hjälpa dig med något och hur det kan se ut för dig när du kommer tillbaka! Här kan du läsa mer om att börja på en svensk gymnasieskola efter studier utomlands: https://www.gymnasium.se/utlandsstudier/borja-gymnasiet-sverige-4512. 

Stort lycka till Oscar! /Aranja, SYV

04 aug 2017
Hur ser det ut med kostnader om man vill plugga utomlands?
Om man studerar utomlands sitt sista år i gymnasiet hur kommer det vara med kostnaderna och behoven man har, som till exempel (vart ska man bo)?.

Svar:

Hej, 

Det finns olika former av utlandsstudier, t.ex. kan det handla om språkresor, utbytesår, High School-år, svensk utlandsskola, ettårsprogram i Europa osv. Utlandsstudier ser i regel olika ut beroende på vart du vill åka, vad du ska göra och plugga där samt med vilken organisation du åker. Det finns flera olika organisationer som arrangerar och hjälper elever att plugga utomlands under gymnasiestudierna. De flesta organisationerna håller i intervjuer där du får berätta och motivera varför du vill åka, det kan även finnas vissa krav som du måste uppnå som hälso- och vaccinationskrav beroende på vilket land du vill åka till. Organisationerna som arrangerar utlandsstudier hjälper eleverna under hela processen och oftast får man även en kontaktperson i landet man åker till. Det är vanligt att man får bo hos en värdfamilj, men det kan också handla om internatskolor där man bor på skolområdet, som sagt kan det variera beroende på vart man ska åka och med vilken organisation. 

Även kostnader kan variera ganska mycket från organisation till organisation. Om du t.ex. vill plugga på High School ett år brukar det oftast handla om flera kostnader som eleven står för. Först betalar man en avgift till organisationen, resan till och från landet, försäkringar, visum, skolmat, egna resor i landet t.ex. med kollektivtrafik och liknande. Du behöver även egna fickpengar. Något som kan hjälpa till med kostnaderna är att söka stipendier. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig hitta stipendier som passar just dig och din resa, oftast är det olika krav för att vara behörig t.ex. att man kan ett visst språk, ska spela en viss sport eller så lätt att man åker till ett visst land osv. 

Tänk på att man väldigt ofta behöver söka till utlandsstudier långt innan man kan åka, vanligtvis någon gång året innan resan. Det kan se olika ut från organisation till organisation när de tar emot ansökningar, även där kan din vägledare hjälpa dig hitta organisationer som passar dig! Det är bra om du tidigt pratar med din skola om att du tänker på att åka plugga utomlands. Här kan du läsa om de olika formerna av resor, hur det ser ut med kostnader och ansökningar och vad du ska tänka på: https://www.gymnasium.se/utlandsstudier/. Du kan även läsa om behörighet innan du åker, och när du har kommit tillbaka. 

Stort lycka till! /Aranja, SYV

03 jul 2017
Hur ser det ut att plugga juridik i USA?
Jag är även intresserad att lösa juridik utomlands i USA Kalifornien är det dyrt hur mycket kostar det och går det att pluggar utomlands med svenska betyg? Hur många år är cirka juridiska utbildningar i universitet i USA?

Svar:

Hej, 

Hur dyrt det är att plugga juridik på högskolor/universitet i USA kan se väldigt olika ut bl.a. beroende på vilken universitet det handlar om, var den ligger, om man vill bo på campus, hur mycket litteratur man måste köpa osv. Oftast står man själv för egna kostnader som hyra/egna räkningar, mat, transport och redskap för studierna. Det kan finnas stipendium eller organisationer som kan hjälpa till med kostnaderna av själva studierna, då man i USA måste betala för att gå på universitetet, jämfört med Sverige. Vill man även bo på campus kan den totala kostnaden bli väldigt hög. Du kan behöva få dina svenska betyg bedömda och omvandlade till det system som används i USA / den staten du ev. kommer att plugga på för att kunna söka med dina betyg. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig komma vidare med detta. 

Hela utbildningen för att bli Jurist/Advokat på collage i USA, är ungefär 6-7 år lång, med ytterligare tid för att plugga inför de stora proven och väntan på resultaten. Först går man på universitet/högskola i fyra år med heltidsstudier som en "undergraduate" och där man behöver ta examen och få bachelors degree för att vara behörig till Law school. Sedan måste man klara av ett prov som heter Law School Admissions Test, eller LSAT. Betyget på detta prov kan vara avgörande om man vill komma in på en bra Law school. Om man klarar av provet och blir antagen på en Law school där man studerar på heltid, tar det 3 år att slutföra studierna. Efter det måste man klara av Bar exam för att kunna praktisera, där kan det ta ett par månader att plugga inför provet och ytterligare ett par månader att få resultatet. Detta kan se lite olika ut från stat till stat då de oftast har olika regler och krav. 

Bästa hälsningar! /Aranja, SYV