Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Anpassad gymnasieskola

Lär dig mer om vad anpassad gymnasieskola är för något och vart du kan hitta din anpassade gymnasieskola! 

Anpassad gymnasieskola är en egen skolform och riktar sig till elever som inte klarar gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller hjärnskada.

Det finns omkring 300 anpassade gymnasieskolor i Sverige, många av dem finns i anslutning till kommunala gymnasieskolor. I den anpassad gymnasieskolan finns nio nationella program och ett individuellt program, som utformas utifrån den individuella elevens behov. 

Hitta anpassad gymnasieskola

Sedan 2015 driver gymnasium.se systersajten anpassadgymnasieskola.se. Det är en anpassad hemsida med information om anpassad gymnasieskola som skolform samt om alla anpassade gymnasieskolor i landet. Här kan du dessutom få texten uppläst och ställa frågor i forumet till en studie- och yrkesvägledare.

Gå till den här sidan på arabiska اذهب إلى هذه الصفحة باللغة العربية View this page in English

Till anpassadgymnasieskola.se


Annonser