Visa gymnasium.se som: Mobil

Om gymnasium.se

Vi som jobbar på gymnasium.se

gymnasium.se är till för dig som söker efter ett gymnasieprogram som passar just dig. Genom vår användarvänliga söktjänst kan du söka bland alla Sveriges gymnasieskolor lätt och snabbt! Du kan söka på skola, ort, program, inriktning, fritext och du hittar all nödvändig kontaktinfo tillhörande varje skola. 

Till varje nationellt program finner du en guide med bilder, reportage m.m. som gör att du får en mer beskrivande och bättre bild av vad varje program handlar om. 

Varje gymnasieskola i söktjänsten har också möjlighet att presentera sig med bilder, intervjuer med elever som berättar om skolan, berätta varför du ska välja just deras skola och deras program.

Gymnasiebarometern

Gymnasiebarometern ges ut av gymnasium.se och är årlig rapport om utbildningsmarknaden för gymnasieskolor. Rapporten är skriven för dig som är marknadsansvarig, gymnasiechef, studie- och yrkesvägledare eller rektor på en gymnasieskola och som vill vara med och påverka ungdomar som ska välja gymnasium.

Gymnasierapporten

Gymnasierapporten är namnet på en rapportserie från gymnasium.se. Rapporterna avhandlar olika ämnen som berör gymnasieskolan och gymnasievalet. Tanken bakom rapporterna är att sprida kunskap rörande målgruppen. 

Genom att länka till oss kan Ni hjälpa era besökare att på ett smidigt sätt komma fram till ett bra utbildningsval. 

EMG Sverige

gymnasium.se är en del av EMG - Educations Media Group. Tillsammans är vi 19 sajter som arbetar med samma vision: att hjälpa alla i världen att hitta sin utbildning! Läs mer om de svenska sajterna inom EMG här.

Upphovsrätt

Innehållet i gymnasium.se:s databas skyddas av det så kallade katalogskyddet enligt paragraf 49 i Upphovsrättslagen. Detta skydd innebär att det är förbjudet att kopiera hela eller delar av databasen och göra det tillgängligt för allmänheten, t.ex. genom att visa på andra webbplatser, utan upphovsmannens tillstånd, dvs gymnasium.se:s. Otillåten användning kommer att medföra ersättningsskyldighet och/eller rättsliga påföljder.

Källkritik

Vårt motto på gymnasium.se är transparens. När vi använder oss av externa källor i våra artiklar är vi noga med att ange källan så att det är tydligt och klart var informationen kommer ifrån. Vi arbetar löpande med att faktagranska våra informationstexter - såväl de nya vi skriver, som de vi publicerat tidigare.

När vi gör egna undersökningar, som Gymnasierapporten och Gymnasiebarometern, samlar vi in och går igenom statistiken grundligt och metodiskt samt tolkar den på ett objektivt sätt.

Senast uppdaterad: 28 nov 2019