Program
Ämne/inriktning
Ort

Nationella program på gymnasiet

Nationella program GymnasiumNationella program

Idag finns det 18 olika nationella program som alla är treåriga. Alla dessa program innehåller programgemensamma ämnen, valbara kurser, individuella val, gymnasiegemensamma ämnen och gymnasiearbete. Vad som är speciellt med nationella program på gymnasiet är att respektive nationellt gymnasieprogram har samma innehåll oberoende vilken skola du läser på.

» Läs mer om vad ett gymnasieprogram är

Här nedanför finns alla nationella gymnasieprogram på gymnasiet listade. Om du följer länkarna kan du läsa mer om gymnasieprogrammet och se på vilka gymnasieskolor i Sverige och utomlands gymnasieprogrammet erbjuds. Du kan läsa om varje gymnasieprograms inriktningar, APL och behörighet till arbete och vidare studier. I beskrivningen hittar du också en litsa på vilka ämnen som ingår i respektive gymnasieprogram.

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

» Läs mer om Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
       
Barn- och fritidsprogrammet BF

 » Läs mer om Barn- och fritidsprogrammet (BF) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
         
El- och energiprogrammet (EE)

» Läs mer om El- och energiprogrammet (EE) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
       
Ekonomiporgrammet (EK)

» Läs mer om Ekonomiprogrammet (EK) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
         
Estetiska programmet ES

» Läs mer om Estetiska programmet (ES) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
         
Fordons- och transportprogrammet (FT)

» Läs mer om Fordons- och transportprogrammet (FT) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
         
Handels- och administrationsprogrammet (HA)

» Läs mer om Handels- och administrationsprogrammet (HA) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
         

» Läs mer om Hotell- och Turismprogrammet (HT) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
         
Humansitiska programmet (HU)

» Läs mer om Humanistiska programmet (HU) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
       
Hantverksprogrammet HV

» Läs mer om Hantverksprogrammet (HV) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
       
Industritekniska programmet (IN)

» Läs mer om Industritekniska programmet (IN) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
         
Naturvetenskapsprogrammet (NA) » Läs mer om Naturvetenskapsprogrammet (NA) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet
     
 

     
Naturbruksprogrammet (NB)

» Läs mer om Naturbruksprogrammet (NB) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
         
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

» Läs mer om Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
         
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

» Läs mer om Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
         
Teknikprogrammet TE

» Läs mer om Teknikprogrammet (TE) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
       
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

» Läs mer om VVS- och fastighetsprogrammet (VF) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet

     
       
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) » Läs mer om Vård- och omsorgsprogrammet (VO) och hitta
   gymnasieskolor som erbjuder programmet
     
         
Senast uppdaterad: 02 nov 2015

Logga in
Available educations