Visa gymnasium.se som: Mobil
  • = Riksintag
Visar 1-20 av 154 träffar

Mer om VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesförberedande program för dig som vill arbeta med fastigheter, kyl- och värmepumpar, ventilation eller VVS direkt efter gymnasiet.

På VVS- och fastighetsprogrammet får du möjlighet att lära dig om installation, felsökning, reparation, drift och underhåll, samt skötsel av fastigheter. Du lär dig att ta hand om värmesystem, kylsystem och ventilationssystem. Du får programmera maskiner så att de ger bästa effekt för minsta möjliga energiåtgång och du får hitta långsiktiga lösningar på problem inom ditt yrkesområde.

Miljökunskap är en viktig del av VVS- och fastighetsprogrammet

Under din utbildning på VVS- och fastighetsprogrammet får du lära dig om hur viktigt det är att ta hänsyn till miljön. Därför läser man om miljö, ekologi, och hur man använder maskiner på ett effektivt och miljövänligt sätt. När du sedan arbetar med byggnad, renovering, reparation, underhåll eller installation vet du vilka system och produkter som är mest energisnåla och samtidigt uppfyller de behov som finns.

VVS- och fastighetsprogrammet handlar till stor del om service

Arbetet som VVS- och fastighetsprogrammet leder till är långtifrån ett ensamarbete. Du möter ständigt entreprenörer, beställare och kunder. För att kunna bemöta dem på bästa sätt får du i din gymnasieutbildning lära dig att kommunicera med olika yrkesgrupper och skapa dig en känsla för service, kvalitet och kreativitet.

APL på VVS- och fastighetsprogrammet

Eftersom VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesförberedande gymnasieprogram ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller praktik som många kallar det. På din APL får du chansen att testa dina kunskaper i verkligheten ute på en arbetsplats och känna av vilka krav som arbetslivet kommer att ställa på dig när du har tagit din examen. Din APL är också ett ypperligt tillfälle för dig att knyta viktiga kontakter tills den dagen du ska söka jobb.

Fyra olika inriktningar på VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet har fyra inriktningar: Fastighet, Kyl- & värmepumpsteknik, Ventilationsteknik samt VVS.

Fastighet
På inriktningen Fastighet studerar du hur system i tekniska anläggningar fungerar. Du får även kunskaper i service, drift, underhåll samt om inomhusmiljöer och utomhusmiljöer. När du studerar inriktningen Fastighet får du också öva dig i att samarbeta och prata med beställare och kunder i olika boendemiljöer. Efter din yrkesexamen kan du arbeta som fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd.

Kyl- & värmepumpsteknik
När du går Kyl- & värmepumpsteknik får du lära dig allt om hur du ansvarar för installation, service, drift och underhåll av isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar till exempel. Du får kunskaper om hur man använder dessa på ett energisnålt sätt för att fortfarande få ut önskad effekt. För att kunna arbeta säkert efter din yrkesexamen får du läsa kurser om miljö och säkerhet i samband med kalla ämnen. Efter att ha gått inriktningen Kyl- och värmepumpsteknik kan du jobba som kylmontör eller kyltekniker inom olika fastigheter och industrier.

Ventilation
Som du hör på inriktningens namn får du här kunskaper om hur ventilationssystem fungerar samt hur de ska underhållas, installeras, mätas och justeras. Du lär dig att felsöka ventilationssystem och använda de verktyg som behövs för att reparera dem. För att kunna installera ventilationssystem behöver du lära dig att läsa olika sorters ritningar för var de ska sitta och för hur luftflödena ska riktas. Efter att ha läst VVS- och fastighetsprogrammet, Ventilation kan du till exempel arbeta som ventilationstekniker.

VVS
När du läser VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning mot VVS kommer din utbildning främst att handla om värmesystem och sanitetssystem. Du får lära dig hur du ska bygga system som uppfyller vissa krav och som följer de lagar och regler som finns. Inriktningen tar också upp miljöfrågor, energifrågor och säkerhet och låter dig reflektera kring hållbar utveckling. Efter VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning mot VVS kan du arbeta inom VVS, industrirör eller med isolering av tekniska installationer.

Efter VVS- och fastighetsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet är främst en yrkesförberedande utbildning som ger dig behörighet att börja arbeta inom ditt yrkesområde direkt efter gymnasiet. Från och med hösten 2023 kommer programmet att ge högskoleberörighet vilket betyder att du kan studera vidare på, universitet. högskola och universitet. Du kan även välja bort de kurser som ger högskolebehörighet om du hellre vill jobba direkt efter gymnasiet. För att uppnå särskild högskolebehörighet bör du rådfråga din SYV. Utbildningen på VVS- och fastighetsprogrammet förbereder dig också för att i framtiden kunna starta ditt eget företag.

 Här kan du läsa mer om att jobba i fastighetsbranschen och vilka jobbmöjligheter som finns

Är du behörig till VVS- och fastighetsprogrammet?

För gymnasiebehörighet till VVS- och fastighetsprogrammet krävs godkända betyg i: 

Svenska eller svenska som andraspråk

Engelska

Matematik

Minst fem andra ämnen från grundskolan

Programstruktur på VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

Programgemensamma ämnen 400 p

Engelska 5 100 p Praktisk ellära 100 p
Historia 1a1 50 p Systemuppbyggnad 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p Värmelära 100 p
Matematik 1a 100 p Verktygs- och materialhantering 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p

Gymnasiearbete 100 p

Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 100p

Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p

Inriktningar 300–500 p

Fastighet  Kyl- och värmepumpsteknik
Elkraftteknik 100 p Elkraftteknik 100 p
Fastighetsförvaltning 100 p Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100 p
Fastighetsservice – byggnader
100 p
Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet 100 p
VVS Ventilation
Entreprenadteknik 100 p Ventilationsisolering 100 p
Sanitetsteknik 1 100 p Ventilationsmontering 1 100 p
Värmeteknik 1 100 p Ventilationsmontering 2 200 p
Ventilationsservice 100 p
Jämför dina favoriter
Reportage
“Vi har väldigt bra kurser”
Praktiska gymnasiet Nyköping

Sebastian läser Barn- och fritidsprogrammet på Praktiska Gymnasiet och har fått lära sig allt möjligt inom barnhälsa, kommunikation och pedagogik. Med sina engagerade och hjälpsamma lärare känner sig Sebastian mycket nöjd med sitt gymnasieval.

Läs mer
Mikahil pluggar Teknik på VTG

Mikahil pluggar Informations- och medieteknik på Teknikprogrammet på Värmdö Tekniska Gymnasium. Hur tycker han det är att studera på VTG, varför valde han Teknikprogrammet, och vad har varit roligast under utbildningen?

Läs mer
Madeleine pluggar el- och energi...

Madeleine pendlar från Strängnäs varje dag för att läsa på El- och energiprogrammet på Torekällgymnasiet i Södertälje. Läs mer om vad hon tycker om skolan och programmet här.

Läs mer
Liten skola som har väldigt myck...

I det här reportaget får du höra vad Linus som är elev på VTG:s Fordons- och transportprogram tycker om sin utbildning. Du får också möta Anne som är rektor på skolan och höra hur hon tycker det är att jobba på skolan.

Läs mer
Ella om Barn- och fritidsprogrammet

Ella går andra året på Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete.

Läs mer

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information