Visa gymnasium.se som: Mobil
  • = Riksintag
Visar 1-20 av 83 träffar

Mer om VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesförberedande program för dig som vill arbeta med fastigheter, kyl- och värmepumpar, ventilation eller VVS direkt efter gymnasiet.

På VVS- och fastighetsprogrammet får du möjlighet att lära dig om installation, felsökning, reparation, drift och underhåll, samt skötsel av fastigheter. Du lär dig att ta hand om värmesystem, kylsystem och ventilationssystem. Du får programmera maskiner så att de ger bästa effekt för minsta möjliga energiåtgång och du får hitta långsiktiga lösningar på problem inom ditt yrkesområde.

Miljökunskap är en viktig del av VVS- och fastighetsprogrammet

Under din utbildning på VVS- och fastighetsprogrammet får du lära dig om hur viktigt det är att ta hänsyn till miljön. Därför läser man om miljö, ekologi, och hur man använder maskiner på ett effektivt och miljövänligt sätt. När du sedan arbetar med byggnad, renovering, reparation, underhåll eller installation vet du vilka system och produkter som är mest energisnåla och samtidigt uppfyller de behov som finns.

VVS- och fastighetsprogrammet handlar till stor del om service

Arbetet som VVS- och fastighetsprogrammet leder till är långtifrån ett ensamarbete. Du möter ständigt entreprenörer, beställare och kunder. För att kunna bemöta dem på bästa sätt får du i din gymnasieutbildning lära dig att kommunicera med olika yrkesgrupper och skapa dig en känsla för service, kvalitet och kreativitet.

APL på VVS- och fastighetsprogrammet

Eftersom VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesförberedande gymnasieprogram ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller praktik som många kallar det. På din APL får du chansen att testa dina kunskaper i verkligheten ute på en arbetsplats och känna av vilka krav som arbetslivet kommer att ställa på dig när du har tagit din examen. Din APL är också ett ypperligt tillfälle för dig att knyta viktiga kontakter tills den dagen du ska söka jobb.

Inriktningar på VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet har fyra inriktningar: Fastighet, Kyl- & värmepumpsteknik, Ventilationsteknik samt VVS.

Fastighet
På inriktningen Fastighet studerar du hur system i tekniska anläggningar fungerar. Du får även kunskaper i service, drift, underhåll samt om inomhusmiljöer och utomhusmiljöer. När du studerar inriktningen Fastighet får du också öva dig i att samarbeta och prata med beställare och kunder i olika boendemiljöer. Efter din yrkesexamen kan du arbeta som fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd.

Kyl- & värmepumpsteknik
När du går Kyl- & värmepumpsteknik får du lära dig allt om hur du ansvarar för installation, service, drift och underhåll av isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar till exempel. Du får kunskaper om hur man använder dessa på ett energisnålt sätt för att fortfarande få ut önskad effekt. För att kunna arbeta säkert efter din yrkesexamen får du läsa kurser om miljö och säkerhet i samband med kalla ämnen. Efter att ha gått inriktningen Kyl- och värmepumpsteknik kan du jobba som kylmontör eller kyltekniker inom olika fastigheter och industrier.

Ventilationsteknik
Som du hör på inriktningens namn får du här kunskaper om hur ventilationssystem fungerar samt hur de ska underhållas, installeras, mätas och justeras. Du lär dig att felsöka ventilationssystem och använda de verktyg som behövs för att reparera dem. För att kunna installera ventilationssystem behöver du lära dig att läsa olika sorters ritningar för var de ska sitta och för hur luftflödena ska riktas. Efter att ha läst VVS- och fastighetsprogrammet, Kyl- och värmepumpsteknik kan du arbeta som ventilationstekniker till exempel.

VVS
När du läser VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning mot VVS kommer din utbildning främst att handla om värmesystem och sanitetssystem. Du får lära dig hur du ska bygga system som uppfyller vissa krav och som följer de lagar och regler som finns. Inriktningen tar också upp miljöfrågor, energifrågor och säkerhet och låter dig reflektera kring hållbar utveckling. Efter VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning mot VVS kan du arbeta inom VVS, industrirör eller med isolering av tekniska installationer.

Efter VVS- och fastighetsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet är främst en yrkesförberedande utbildning som ger dig behörighet att börja arbeta inom ditt yrkesområde direkt efter gymnasiet. För att uppnå särskild högskolebehörighet bör du rådfråga din SYV. Utbildningen på VVS- och fastighetsprogrammet förbereder dig också för att i framtiden kunna starta ditt eget företag.

 Här kan du läsa mer om att jobba i fastighetsbranschen och vilka jobbmöjligheter som finns

Är du behörig till VVS- och fastighetsprogrammet?

För gymnasiebehörighet till VVS- och fastighetsprogrammet krävs godkända betyg i: 

Svenska eller svenska som andraspråk

Engelska

Matematik

Minst fem andra ämnen från grundskolan

Programstruktur på VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

Programgemensamma ämnen 400 p

Engelska 5 100 Praktisk ellära 100
Historia 1a1 50 Systemuppbyggnad 100
Idrott och hälsa 1 100 Värmelära 100
Matematik 1a 100 Verktygs- och materialhantering 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50

Gymnasiearbete 100 p

Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 100

Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p

Inriktningar 300–400 p

Fastighet 300 Kyl- och värmepumpsteknik 300
Elkraftteknik 100 Elkraftteknik 100
Fastighetsförvaltning 100 Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100
Fastighetsservice – byggnader 100 Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet 100
VVS 400 Ventilationsteknik 300
Entreprenadteknik 100 Elkraftteknik 100
Sanitetsteknik 1 100 Luftbehandling 100
VVS svets och lödning rör 100 Ventilationsteknik – injustering 100
Värmeteknik 1 100
Favoriter
Reportage
"Man lär sig mer om arbetslivet"

Clara Karlsson går på Industriprogrammet med inriktning Svetsteknik och berättar om skolan, APL och framtidsplaner.

Läs mer
 "Vi känner studiero och harmoni"

Johanna Bönfors pluggar andra året på Handels- och administrationsprogrammet på Praktiska Gymnasiet Karlstad, här berättar hon om sina framtidsdrömmar och vilka möjligheter som skapas genom utbildningen.

Läs mer
Ellen pluggar florist på Praktis...

Ellen är 17 år och studerar inriktningen mot Florist på Praktiska Gymnasiet Skövde. Läs mer om varför hon valde sin utbildning, Praktiska gymnasiet och hur hon har det på skolan!

Läs mer
Ellen pluggar florist på Praktis...

Ellen är 17 år och studerar inriktningen mot Florist på Praktiska Gymnasiet Skövde. Läs mer om varför hon valde sin utbildning, Praktiska gymnasiet och hur hon har det på skolan!

Läs mer
Madeleine pluggar el- och energi...

Madeleine pendlar från Strängnäs varje dag för att läsa på El- och energiprogrammet på Torekällgymnasiet i Södertälje. Läs mer om vad hon tycker om skolan och programmet här.

Läs mer
Videoreportage
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information