Visa gymnasium.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig! ⭐

 • = Riksintag
Visar 1-20 av 289 träffar

Lär dig mer om djur, natur och jordbruk på Naturbruksgymnasiet!

Naturbruksprogrammet är ett program för dig som är intresserad av djur, natur och jordbruk. Här får du kunskap om bland annat djurvård, arbetsmiljöfrågor och hur vi ska använda naturen. Det är en väldigt bred utbildning, där du kan lära dig allt från att arbeta med hundar till att köra skogsmaskin. Det är ett yrkesförberedande gymnasieprogram, vilket betyder att du kan börja jobba direkt efter att du har tagit din yrkesexamen.

Vill du läsa vidare efter gymnasiet?

Det finns även möjligheter för dig att förbereda dig till att läsa vidare på Sveriges lantbruksuniversitet för att bli till exempel lantmästare, skogsmästare, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör eller djursjukskötare. Då ska du förutom din yrkesexamen ha godkända betyg i:

 • Svenska eller svenska som andraspråk 2 (Ingår i de programgemensamma ämnena)
 • Svenska 3 (Möjligt att läsa inom programfördjupningen)
 • Engelska 6 (Kan läsas som individuellt val eller som utökat program)

Inriktningar på Naturbruksprogrammet

På Naturbruksprogrammet kan du välja mellan fyra inriktningar; djur, lantbruk, skog eller trädgård.

Djur

På inriktningen Djur på Naturbruksprogrammet lär du dig om djurhållning, djurs beteende och deras behov, samt relationen mellan djur och människa. Här får du kunskaper om du vill arbeta med djur eller hur du sköter en egen djuranläggning. Du har möjlighet att lära dig mest om djuret/djuren som du är intresserad av, vare sig det är ormar, hästar eller hundar. Här hittar du utbildningar inom inriktning Djur. 

Exempel på jobb efter du har gått Naturbruksprogrammet, inriktning djur:

 • Hästskötare
 • Hundinstruktör
 • Djurvårdare
 • Djurskötare inom lantbruk

Lantbruk

På inriktningen lantbruk på Naturbruksprogrammet får du lära dig om miljö-, natur- och landskapsvård. Du kommer att få läsa om växternas betydelse för naturbruket, mark, vatten, djur och teknik inom lantbruk. Den här inriktningen passar dig som är intresserad av växtodling, lantbruksmaskiner, landsbygdstjänster eller vill arbeta på en gård. Läs mer om inriktningen Lantbruk här. Efter att ha läst inriktningen lantbruk kan du arbeta med:

 • Lantbruk - djur
 • Lantbruk - maskiner
 • Lantbruk – växtodling

Skog

På inriktningen skog får du lära dig om skogen och hur vi ska vårda den och dess resurser. Inriktningen lägger fokus på både tekniska och biologiska kunskaper och hur du kan ha skogen som arbetsplats och omvandla den till produkter och tjänster. Inriktningen passar även dig som är intresserad av att arbeta inom viltvård och jakt, köra skogsmaskiner eller hålla på med naturguidning. Här hittar du mer information om inriktning Skog. Efter att ha gått inriktning skog kan du jobba som:

 • Naturguide
 • Jakt och viltvård
 • Skogsmaskinsförare

Trädgård

Om du är intresserad av växter, växtmiljöer och trädgård, kan inriktning trädgård passa dig. Du får lära dig om odling av trädgårdsprodukter både utomhus och i växthus. Här kan du hitta alla utbildningar inom inriktning Trädgård. Exempel på arbeten efter du har gått inriktningen trädgård på Naturbruksprogrammet:

 • Trädgårdsarbetare
 • Trädgårdsodling – växthus
 • Skötsel av utemiljöer
 • Odling

För gymnasiebehörighet till Naturbruksprogrammet krävs godkända betyg i:

 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Minst fem andra ämnen


Programstruktur på Naturbruksprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 600  p

 • Engelska 5 100 p
 • Historia 1a1 50 p 
 • Idrott och hälsa 1 100 p
 • Matematik 1a 100 p
 • Naturkunskap 1a1 50 p
 • Religionskunskap 1 50 p
 • Samhällskunskap 1a1 50 p
 • Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 400 p

 • Biologi 1 100 p
 • Entreprenörskap 100 p
 • Naturbruk 200 p

 • Gymnasiearbete 100 p

 • Individuella val 200 p

 • Programfördjupning 900 p

Inriktningar 300 p

 • Djur 300 p
 • Djurens biologi 100 p
 • Djuren i naturbruket 100 p
 • Djurhållning 100 p

 • Skog 300 p
 • Marken och växternas biologi 100 p
 • Motor- och röjmotorsåg 1 100 p
 • Mångbruk av skog 100 p

 • Lantbruk 300 p
 • Marken och växternas biologi 100 p
 • Djuren i naturbruket
 • Fordon och redskap

 • Trädgård 300 p
 • Marken och växternas biologi 100 p
 • Fordon och redskap 100 p
 • Växtkunskap 1 100 p


Källa: Skolverket

Favoriter
Reportage
Burak, Leya och Fanny pluggar på...

Burak läser Lantbruk, Leya läser på profilen Häst-naturvetenskap och Fanny på Hästinriktningen med profil mot Djursjukvård, och de går sista året på Berga Naturbruksgymnasium. Här kan du läsa om hur de upplever skolan och vilka framtidsplaner de har.

Klicka här för att läsa hela reportaget
Videoreportage
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information