Visa gymnasium.se som: Mobil

Om program på gymnasiet

Vilka ämen ingår i ett gymnasieprogram och hur ser upplägget ut? Här får du svar på alla dina frågor om gymnasieprogrammets uppbyggnad!

Svenska gymnasieprogram pågår i tre år och omfattar minst 2500 poäng. Ett gymnasieprogram består av flera gymnasieämnen som i sin tur består av gymnasiekurser. På ett gymnasieprogram läser du ett visst antal gymnasiepoäng, gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupningar, valbara kurser och gymnasiearbete.

På vissa gymnasieprogram ingår 15 veckors praktik (APL- arbetsplatsförlagt lärande). Varje avklarad gymnasiekurs ger dig 50 eller 100 gymnasiepoäng där en veckas studier alltid motsvarar 25 poäng.

Nedan kan du ta reda på vad varje gymnasieprogram handlar om, vilka inriktningar som finns, om APL ingår och vilka studier och yrken gymnasieprogrammet leder dig till.

Gymnasiegemensamma ämnen

De gymnasiegemensamma ämnena kallades tidigare för kärnämnen. Alla gymnasiegemensamma ämnen ingår i alla gymnasieprogram men i olika stor utsträckning beroende på vilket program du väljer att gå.

De gymnasiegemensamma ämnena är:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Idrott & hälsa
  • Historia
  • Samhällskunskap
  • Religionskunskap
  • Naturkunskap


Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen hette tidigare karaktärsämnen. Detta är de ämnen som gör att varje gymnasieprogram skiljer sig från de andra gymnasieprogrammen. På Naturvetenskapsprogrammet, läser du bland annat karaktärsämnena Biologi, Kemi, Fysik, och Moderna språk medan du på Fordons- och transportprogrammet läser ämnena Fordons- och transportbranschen samt Fordonsteknik.

Gymnasieinriktning

Alla gymnasieprogrammen förutom vård- och omsorgsprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet har inriktningar. Dessa inriktningar visar på vad gymnasieprogrammet kommer att fokusera på. På Samhällsvetenskapsprogrammet finns det till exempel tre inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap samt Medier, information & kommunikation, som alla berättar om vilka ämnen inom Samhällsvetenskapsprogrammet som det fokuserar på. Efter gymnasiereformen finns det endast Nationella inriktningar som Skolverket har godkänt. Nationella inriktningar är inriktningar som är lika över hela Sverige.

Särskild variant

I och med gymnasiereformen finns det inte längre några Lokala inriktningar. Istället har man infört Särskild variant som ökar Skolverkets möjligheter att granska gymnasieutbildningen och ställa höga krav på den. Med Särskild variant är det möjligt för gymnasieskolor att skapa egna inriktningar som passar regionens kunskapsområde eller behov av arbetskraft.

För att få erbjuda en Särskild variant måste gymnasieskolan söka tillstånd hos Skolverket. Skolverket kontrollerar om gymnasieskolan har den kunskap de vill lära ut och om det finns ett behov av att utbilda gymnasieelever inom ämnet. Om gymnasieskolan får klartecken från Skolverket har de rätt att erbjuda den särskilda varianten i sex år framöver. Klartecknet gäller endast för skolan som ansökt om tillstånd. Om andra skolor också vill erbjuda inriktningen måste även de skicka in en ansökan.

Programfördjupning

Programfördjupningarna är för att gymnasieskolan ska kunna erbjuda en ytterligare fördjupning inom specifika ämnesområden. Vilka ämnen som du kan läsa som programfördjupningar skiljer sig från gymnasieskola till gymnasieskola. Beroende på vilket gymnasieprogram du väljer att läsa kan antalet poäng för programfördjupande ämnen variera från 200 till 800 gymnasiepoäng. Vissa gymnasieskolor erbjuder ”kurspaket” inom programfördjupningen. De är avsedda att ge dig en viss behörighet till högskolan eller inom ett yrke.

Valbara kurser

Utöver karaktärs- och kärnämnena ska du som elev välja ytterligare kurser som skolan erbjuder och som innefattar 200 gymnasiepoäng. Med dessa kurser kan du själv forma ditt gymnasieprogram att passa just dina intressen och dina framtidsplaner.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Det arbetsplatsförlagda lärandet ger dig en chans att testa dina skolkunskaper i yrkeslivet. Du får möjlighet att känna efter om du har valt rätt gymnasieprogram och vad som kommer att förväntas av dig i yrkeslivet. Det varierar från skola till skola om du själv får ansvara för att hitta en APL-plats eller om skolan hjälper dig. Oftast får du ändå vara med och påverka vilken slags arbetsplats du skulle vilja förlägga din utbildning på.

Gymnasiearbete

Projektarbetet innefattar 100 poäng och genomförs ensam eller i en grupp gymnasieelever med en handledare som följer och betygsätter ert arbete. Genom projektarbetet får du chansen att fördjupa dig i något som berör innehållet på ditt gymnasieprogram. Du sätter upp ett mål, planerar för hur du ska nå målet, genomför din plan och utvärderar resultatet. Du samlar också in all kunskap som du behöver för att kunna nå ditt mål. Målet kan vara allt ifrån tillverkning av ett föremål, skapandet av en tjänst eller planerandet och genomförandet av ett event.

 Läs mer om gymnasiearbete här


Nationella program

Idag finns det 18 olika nationella program. Klicka på länken nedan för att se alla nationella program listade. Du kan antingen läsa mer om programmen, eller se vilka gymnasieskolor i Sverige och utomlands som erbjuder gymnasieprogrammen.

Läs om nationella program på gymnasiet


Nationella program

På gymnasiet finns 18 olika nationella gymnasieprogram. Vad innehåller de och vilka är dem? 

Jag vill veta mer

Gör gymnasietestet

Vilket gymnasieprogram passar dig? Om du är osäker kan du prova på att göra gymnasietestet! 

 Gör testet


Yrkesguiden

Vet du vad du vill göra efter gymnasiet? Läs om olika yrken och vägen dit i vår yrkesguide.

Till yrkesguiden

Gymnasiesärskola.se

Hitta all information om skolformen gymnasiesärskola och hitta ett program som passar dig!

 Till gymnasiesärskola.se


Gör gymnasietestet

Är du osäker på vilket gymnasieprogram du ska läsa? Det är du inte ensam om. Prova göra vårt gymnasietest och se vilket program som passar dig!

 Gör testet nu

Fråga vår SYV!

Har du några funderingar om gymnasiet eller gymnasieprogram? Ta chansen och ställ en fråga till vår SYV.

 Ställ en fråga


Senast uppdaterad: 29 apr 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-10-31

Så fungerar det med högskolebehörighet på gymnasiet

Visste du att du inte måste gå ett högskoleförberedande program för att få högskolebehörighet? Vi förklarar vad som gäller och hur du kan få din högskolebehörighet – även om du går ett yrkesprogram!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-01-07

Till dig som förälder

Börjar det bli dags för ditt barn att välja gymnasium? Det finns många saker att tänka på, många frågor att ställa och mycket material att gå igenom inför gymnasievalet. Idag finns många olika faktorer att fundera över gällande gymnasieval; spetsutbildningar, Introduktionsprogram, meritpoäng, riksintag och mycket mer. Det kan vara en mycket stressfylld period för ditt barn att välja gymnasium och ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-01-12

Introduktionsprogrammet (IM)

Programmet är för dig som inte fått godkänt i grundskoleämnen på högstadiet och därmed inte har behörighet att söka ett nationellt gymnasieprogram. Om du har godkända betyg och behörighet till nationellt gymnasieprogram kan du inte välja att läsa Introduktionsprogrammet (IM). När du läst IM-programmet får du inte en gymnasieexamen, utan du får istället ett studiebevis som visar vad du klarat av.

Läs mer
Öppet hus-kalender
maj 2022
mån
tis
ons
tor
fre
lör
sön
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Tips för gymnasievalet