Visa gymnasium.se som: Mobil
Grupp elever vid ett bord med laptop och böcker

Humanistiska programmet (HU)

Vill du lära dig mer om människan ur ett språkligt och kulturellt perspektiv? Då är humanistiska programmet något för dig. Här får du utveckla viktiga förmågor som att kommunicera, analysera och tänka kritiskt.

Under utbildningen får du studera språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi. Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som ger möjlighet att plugga vidare inom till exempel humaniora eller samhällsvetenskap.

Se alla skolor som har humanistiska programmet här

Det här får du lära dig på humanistiska programmet

På humanistiska programmet studerar du människans tänkande och skapande. Ett viktigt fokus under utbildningen är att du lär dig att tänka kritiskt, samt analysera och tolka olika texter och källor. Humanistiska programmet är rätt val för dig om du är intresserad av att utveckla dina färdigheter inom argumentation och kommunikation. Genom att studera ämnen som filosofi och etik lär du dig mer om människans sätt att tänka och handla. Du får också lära dig om sambandet mellan kultur och språk i Sverige och globalt.

Inriktningar på programmet

När du går humanistiska programmet kan du välja mellan följande nationella inriktningar: kultur eller språk.

Kultur 

På inriktningen kultur får du lära dig mer om kultur och estetiska uttrycksformer genom ämnen som litteratur, filosofi och psykologi. Du lär dig tolka och förstå hur människan skapar och påverkas av kultur. Du utvecklar även din förståelse för hur vi kan uppleva och uttrycka kultur på olika sätt.

Språk

Om du väljer inriktningen språk får du fördjupa dig inom språk och språkets roll i samhället. Du får lära dig om varför det är bra att kunna flera språk och på vilket sätt språk och kultur hänger ihop. Här får du dessutom välja ett till modernt språk att läsa.

Så blir du behörig till humanistiska programmet

För att kunna söka till humanistiska programmet behöver du godkända betyg i:

 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Historia
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Matematik
 • Religion
 • Geografi
 • Minst fem andra ämnen

Vad kan man bli efter humanistiska programmet?

Efter att ha gått humanistiska programmet på gymnasiet har du fördjupade kunskaper inom språk, kultur och kommunikation. Det ger dig en bra och bred grund för en utbildning på högskola eller universitet, särskilt inom humaniora eller samhällsvetenskap. Exempel på yrken efter humanistiska programmet är arkeolog, tolk, jurist och bibliotekarie. Här kan du läsa mer om vilka yrken du kan plugga vidare till efter humanistiska programmet.

Läs mer och hitta din gymnasieskola här

Programstruktur på Humanistiska programmet (HU)

Gymnasiegemensamma ämnen 1 150 p

 • Engelska 5 100 p
 • Engelska 6 100 p
 • Historia 1b 100 p 
 • Historia 2b - kultur 100 p 
 • Idrott och hälsa 1 100 p
 • Matematik 1b 100 p
 • Naturkunskap 1b 100 p
 • Religionskunskap 1 50 p
 • Samhällskunskap 1b 100 p
 • Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1 100 p
 • Svenska 2 /Svenska som andraspråk 2 100 p
 • Svenska 3 /Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma ämnen 350 p

 • Filosofi 1 50 p
 • Moderna språk 200 p
 • Människans språk 1 100 p

Inriktningar 400 p

Kultur

 • Filosofi 2 50 p
 • Kultur- och idéhistoria 100 p
 • Samtida kulturuttryck 100 p
 • Psykologi 1 50 p
 • Litteratur 100 p

Språk

 • Latin - språk och kultur 1 100 p
 • Språk 300 p

 • Gymnasiearbete 100 p

 • Individuellt val 200 p

 • Programfördjupning 300 p 

Källa: Skolverket

Senast uppdaterad: 14 jul 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-07-15

Högskolebehörighet och meritpoäng

Här kan du läsa om behörighet för högskola och universitet. Du guidas genom urvalsprocessen och lär dig att skilja på grundläggande behörighet och områdesbehörighet. Du får även lite tips på vad du bör ha i åtanke när du väljer gymnasieprogram för att dina chanser att bli antagen ska bli så stora som möjligt. För att läsa på universitet och högskola krävs det att du har grundläggande behörighet.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-05-14

Studiehjälp

Är du under 20 år och studerar på gymnasiet är du berättigad till att få studiehjälp. Studiehjälpen består av tre olika typer av bidrag: Studiebidrag Inackorderingstillägg Extra tillägg Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige. CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje nytt läsår.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-06-29

Riksintag och riksrektyterande gymnasieprogram

Riksrekryterande gymnasieprogram, frisök och riksintag - vad är egentligen skillnaden? Nedan förklarar vi vad de olika begreppen betyder och hur du går tillväga för att hitta ett gymnasieprogram som är riksrektyterande eller har riksintag! En gymnasieskola kan ansöka om att bli riksrekryterande om det finns nationell efterfrågan och nationellt intresse av utbildningen.
Läs mer
Öppet hus-kalender
september 2021
mån
tis
ons
tor
fre
lör
sön
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tips för gymnasievalet