Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)

Vill du jobba inom handel, administration eller kommunikation? På försäljnings- och serviceprogrammet får du kunskaper inom allt du behöver för att komma igång. Läs mer här! 

När du går försäljnings- och serviceprogrammet får du lära dig om försäljning, logistik, marknadsföring och kundservice. Du får även administrativa kunskaper inom personal- och ekonomifrågor. På försäljnings- och serviceprogrammet är undervisningen både teoretisk och praktisk, och eftersom programmet är ett yrkesprogram innehåller utbildningen APL (arbetsplatsförlagt lärande) i minst 15 veckor. När du gör din APL får du omsätta dina teoretiska kunskaper praktiskt – på en riktig arbetsplats. Försäljnings- och serviceprogrammet passar dig som vill jobba med handel, administration och kommunikation.

Se alla skolor som har försäljnings- och serviceprogrammet här


Det här får du lära dig på försäljnings- och serviceprogrammet

På försäljnings- och serviceprogrammet får du läsa kurser inom entreprenörskap, försäljning, kundservice, handel samt information och kommunikation. Du får lära dig hur du driver ett eget företag och får kunskap om olika produkter, branscher och affärsutveckling.

På försäljnings- och serviceprogrammet får du träna på att möta människor och utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare. Genom att välja kurser inom programfördjupningen kan du specialisera dig inom det område som du är mest intresserad av. Vilka kurser du väljer att läsa avgör också vilket yrke du kan jobba med efter att du gått programmet.

Förändringar av programmet hösten 2023

Från hösten 2023 ger programmet även högskolebehörighet vilket innebär att du kan studera vidare på universitet, högskola eller yrkeshögskola.


Inriktningar på programmet

Det finns inga inriktningar på försäljnings- och serviceprogrammet, du har däremot möjlighet att specialisera dig genom olika programfördjupningar. Olika gymnasium kan ha olika fördjupningskurser. Utbildningen gör dig redo för fortsatta studier på yrkeshögskola och universitet.

Så blir du behörig till försäljnings- och serviceprogrammet

För att kunna söka till försäljnings- och serviceprogrammet behöver du godkända betyg i:

 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Minst fem andra ämnen


Vad kan man bli efter försäljnings- och serviceprogrammet?

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesförberedande program och efter att du gått programmet kan du börja jobba inom yrken som markandsassistent, butikssäljare och inköpsassistent. Från och med höstterminen 2023 kommer alla yrkesprogram att ge högskolebehörighet, det innebär att du kan studera vidare på både yrkeshögskola och universitet efter programmet. Här kan du läsa mer om vilka yrken du kan jobba med eller vidareutbilda dig till efter programmet! Låter försäljnings- och serviceprogrammet som något för dig?

Läs mer och hitta din gymnasieskola här

Programstruktur på försäljnings- och serviceprogrammet (FS)

Gymnasiegemensamma ämnen
900 p

 • Engelska 5 100 p
 • Engelska 6 100 p
 • Historia 1a1 50 p 
 • Idrott och hälsa 1 100 p
 • Matematik 1a 100 p
 • Naturkunskap 1a1 50 p
 • Religionskunskap 1 50 p
 • Samhällskunskap 1a1 50 p
 • Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1 100 p
 • Svenska 2 100 p
 • Svenska 3 100 p

 • Gymnasiearbete 100 p
 • Individuellt val 200 p

 • Programfördjupning 700 p

Programgemensamma karaktärsämnen 900 p

 • Entreprenörskap 100 p
 • Personlig försäljning 1 100 p
 • Servicekunskap 1 100 p
 • Praktisk marknadsföring 1 100 p
 • Affärsutveckling och ledarskap 100 p
 • Branschkunskap inom handel 100 p
 • Handel och hållbar utveckling 100 p
 • Information och kommunikation 1 100 p
 • Inköp 1 100 p

Vanliga frågor om försäljnings- och serviceprogrammet

Kan jag plugga vidare efter försäljnings- och serviceprogrammet?

Från och med höstterminen 2023 kommer alla yrkesprogram att ge högskolebehörighet, det innebär att du kan studera vidare på både yrkeshögskola och universitet efter programmet.


Källa: Skolverket


Annonser