Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Är gymnasiet obligatoriskt?

Är gymnasiet verkligen helt frivilligt? I den här artikeln reder vi ut vissa saker som kan vara bra att tänka på, hur det fungerar och vilka rättigheter du har inför gymnasiet.

Gymnasiet är en viktig del i Sveriges utbildningssystem – men som du kanske någon gång hört är det faktiskt inte obligatoriskt att gå gymnasiet. Däremot brukar gymnasiet spela en stor, avgörande roll i att forma din framtid och det kan därför vara bra att se till att ha all information som behövs innan du tar det stora beslutet att välja din väg efter grundskolan. 

Skolplikt gäller inte gymnasiet 

Skolplikten som vi har i Sverige innebär att barn som är eller som ska vara folkbokförda i Sverige måste gå i skolan och delta i den undervisningen som erbjuds. Skolplikten gäller dock enbart för grundskolan, det vill säga förskoleklass till årskurs 9. Gymnasieskolan räknas inte till grundskolan vilket innebär att skolplikten inte styr om du ska gå gymnasiet eller inte.   

Talerätt från att du fyller 16 

Nu när vi har rett ut att gymnasiet inte omfattas av skolplikten tänker du kanske att du vet allt du behöver veta, men det finns fler saker som vi tror kan vara bra att ha koll på när det kommer till gymnasiet.  

Från det att du fyller 16 år har du rätt att själv föra din talan i mål och ärenden gällande gymnasiet. Det kallas talerätt. Det innebär till exempel att du har rätt att ansöka till gymnasiet utan att behöva din vårdnadshavares underskrift. Om du redan har valt att påbörja en gymnasieutbildning finns det dock något som heter närvaroplikt. Vi ska gå igenom mer vad det innebär.  

Närvaroplikt för dig som börjat på gymnasiet 

Om du har valt att börja gymnasiet måste du fortsätta delta i den utbildning som erbjuds, om du inte har ett giltigt skäl till att inte fortsätta gå. Det kallas närvaroplikt. Om du är under 18 år och vill hoppa av gymnasiet måste du därför kunna visa att din vårdnadshavare godkänner att du slutar gymnasiet i förtid. Då gäller inte längre talerätten som du annars har i ärenden gällande skollagen från att du fyller 16 år. Det innebär alltså att när du väl har börjat gymnasiet kan du inte helt på egen hand bestämma dig för att hoppa av.  

Giltiga och ogiltiga skäl till frånvaro 

Det är upp till skolan att avgöra om din frånvaro är giltig eller ogiltig. Exempel på giltig frånvaro kan vara sjukdom eller beviljad ledighet. Exempel på ogiltig frånvaro kan vara om du skolkar från lektioner, kommer sent eller om du lämnar lektioner för tidigt. Här kan du läsa mer om giltlig och ogiltlig frånvaro. 

Tänk på att prata med dina vårdnadshavare om dina utbildningsbeslut och var öppen för att dela dina tankar och funderingar med dem. Om du känner dig osäker på vilken väg du ska ta finns det studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig att göra rätt val.  

Därför är gymnasiet viktigt  

Som vi redan har varit inne på är gymnasiet en viktig del i det svenska utbildningssystemet. Det är dessutom inte bara en avgörande del i din utbildning utan också en tid då du kan växa som person och lära dig att hantera både ansvar och samarbete med andra.  

💸 Gymnasiet ökar möjligheterna till jobb 

Genom att gå gymnasiet ökar dina chanser att få ett jobb. Efter att du tagit din gymnasieexamen kommer det finnas fler jobb att välja bland samtidigt som du får förutsättningarna att plugga vidare om du vill det. Enligt Arbetsförmedlingen är de som inte läst gymnasiet inskrivna på Arbetsförmedlingen under en längre tid än de som har läst gymnasiet och arbetsmarknaden är betydligt mer begränsad även om det finns vissa jobb att få.  

🥰 Du får plugga något du tycker är kul 

Under gymnasiet får du till skillnad från högstadiet själv välja vilka kurser och ämnen du vill fördjupa dig inom. Det innebär att du kan välja att läsa något som intresserar dig som person och på så sätt kan du samtidigt utveckla dina intressen.  

🤙🏼 Du får frihet under ansvar 

Eftersom gymnasiet är frivilligt får du under gymnasiet känna på balansen mellan frihet och ansvar. Det innebär att du samtidigt som du får utforska dina intressen och lägga grunden för din framtid också får känna på hur det är att ta ansvar för dina studier, din närvaro och planering.  

Hitta ett gymnasieprogram som passar dig 

Källa: Arbetsförmedlingen, Skolverket 

Wilma Abrahamsson Hjärne

Wilma Abrahamsson Hjärne

Digital Content Specialist (Visa mer)
Wilma arbetar som Digital Content Specialist på gymnasium.se. Hennes mål är att ta fram inspirerande innehåll som kan hjälpa framtida elever att göra rätt gymnasieval. Efter att ha studerat samhälle/kultur på gymnasiet läste hon bland annat socialt arbete vid Lunds Universitet och utbildade sig senare till Webbkommunikatör på Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar gillar Wilma att arbeta med kreativa uppgifter och sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om gymnasiestarten och nationella proven. (Mindre)

Om

Wilma arbetar som Digital Content Specialist på gymnasium.se. Hennes mål är att ta fram inspirerande innehåll som kan hjälpa framtida elever att göra rätt gymnasieval. Efter att ha studerat samhälle/kultur på gymnasiet läste hon bland annat socialt arbete vid Lunds Universitet och utbildade sig senare till Webbkommunikatör på Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar gillar Wilma att arbeta med kreativa uppgifter och sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om gymnasiestarten och nationella proven.

Annonser