Mer pengar till sommargymnasium

Regeringen satsar på sommargymnasium

Mer pengar till sommargymnasium

Fler elever ska kunna få undervisning i skolämnen under skolloven. Regeringen har fattat beslut om att statsbidraget som skolor kan söka för att anordna undervisning under skollov ska fördubblas.

Elever som riskerar underkänt ska få en andra chans

– Vi har ju sett att kunskapsresultaten sjunker och att det är för många elever som inte klarar av skolan. Vi gör nu en kraftig satsning framåt, säger gymnasie- och kunskapslyfts­minister Aida Hadzialic (S).

Alla elever i gymnasieskolan som riskerar att inte bli godkända i ett eller flera ämnen ska få en andra chans. Regeringen har beslutat att fördubbla statsbidraget som skolor kan ansöka om för att anordna undervisning under skollov. Bidraget höjs från 78 miljoner till 150 miljoner per år.  

Elever som går i årskurs 6-9 och de elever som läser yrkesprogram på gymnasiet och riskerar underkänt i ett eller flera ämnen har redan sedan tidigare kunnat söka till frivillig sommar- eller lovskola. Även elever på sameskolan och gymnasiets inledande matematikkurs har kunnat söka.

Nu ska istället elever från alla gymnasieprogram som riskerar underkänt kunna söka. Dessutom höjer regeringen också ersättningen till skolorna från 1000 kronor till 1500 kronor per elev och vecka.

Svalt intresse för sommarskola förra året

Förra året delades endast en dryg tredjedel ut av de medel som kommuner eller fristående skolor kunde söka i statsbidrag. Enligt Skolverket delades 28 av 78 miljoner ut 2014. Intresset för att gå i lovskola har därmed inte varit så stort som man hade hoppats på.

– Alla ansökningar som har kommit in har beviljats. Sommarskolan är ju frivillig och förra året var det färre än vad man räknat med, Anna Sjögren, handläggare på statsbidragsenheten på Skolverket.

Frivillig lovskola

Socialdemokraterna gick redan 2013 ut med att de vill ha obligatorisk sommarskola för elever i årskurs 6-9 som inte blivit godkända i ett eller flera ämnen. Den här reformen handlar dock inte om en obligatorisk lovskola.

– Det är föräldern tillsammans med eleven ska bestämma om den ska ta den här chansen. Det handlar om att sätta bilden av att skolan är viktig, att det är nyckeln till en bra framtid, säger Aida Hadzialic.

På frågan om varför sommarskolan inte görs obligatorisk svarar Aida Hadzialic:

– Det här som vi gör nu är ett steg framåt. Vad som kommer här näst får vi titta på. Jag har tillsatt en utredning. Vi återkommer nästa år.

Källa: dn.se


Senast uppdaterad: 10 jun 2016

Du kanske också är intresserad av:

Utbildningsutskottet: Gymnasiet bör fortsätta vara valfritt

Publicerad: 2015-04-02

När de rödgröna vann valet ville de införa en obligatorisk gymnasieskola med bara högskoleförberedande program. Men utbildningsskottet har nu röstat emot förslaget och anser att gymnasiet bör fortsätta vara valfritt. 

Läs mer

Idéburen skola - vad är det?

Publicerad: 2015-06-08

Idéburna skolors riksförbund är en organisation som arbetar för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

Det finns såväl förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och eftergymnasiala skolor som är idéburna.

Läs mer

Stöd för särskilt begåvade elever

Publicerad: 2015-06-05

Elever som är särskilt begåvade misstas ofta för att vara krävande och stökiga och deras begåvning går på så sätt till spillo. Skolverket har tagit fram speciellt stödmaterial för att lärare och rektorer på ett bättre sätt ska kunna möta denna typ av elever på bästa sätt.

Läs mer

Kommentarer: