Giltig och ogiltig frånvaro – så funkar det på gymnasiet

Vad räknas som ogiltig frånvaro? Och vad händer med studiebidraget om du skolkar? Här reder vi ut allt om giltig och ogiltig frånvaro för dig som går på gymnasiet.  

En tjej med ryggsäck står i en skolkorridor

Vad räknas som ogiltig frånvaro? Och vad händer med studiebidraget om du skolkar? I den här artikeln reder vi ut allt om giltig och ogiltig frånvaro för dig som går på gymnasiet. 

Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men om du väljer att gå på gymnasiet har du som elev närvaroplikt. Det innebär att du måste vara närvarande på lektioner och andra aktiviteter som ingår i din utbildning. Om du inte är på plats kommer din frånvaro att registreras, och ogiltig frånvaro kan påverka ditt studiebidrag.  

Det är din skola som bedömer vad som räknas som ogiltig frånvaro och skolan har en skyldighet att utreda upprepad eller längre frånvaro. Om du är under 18 år är det din vårdnadshavare som ska anmäla din frånvaro. När du har fyllt 18 år är det du själv som anmäler frånvaron till skolan.  

Hitta din gymnasieskola

Vad räknas som giltig frånvaro? ✔️ 

Två exempel på giltiga skäl för frånvaro är om du är sjuk eller har beviljad ledighet. Det kan till exempel vara för att gå på en begravning, fira en högtid och även för vissa resor. Du ansöker i de flesta fall om ledighet genom att fylla i en ledighetsansökan i form av en blankett. Är du myndig kan du själv fylla i ansökan, men om du är under 18 år måste din vårdnadshavare godkänna ansökan. Ansökan måste vanligtvis lämnas in minst två veckor före din planerade ledighet.  

Rektorn beslutar om ledighet för en elev. Beslutet om ledighet baseras på en samlad bedömning av den individuella elevens situation.  

Vad räknas som ogiltig frånvaro? ❌ 

Ogiltig frånvaro kan till exempel vara om du vid upprepade tillfällen och utan giltig anledning:  

  • är frånvarande, det vill säga skolkar från lektioner 
  • har sena ankomster 
  • lämnar lektioner för tidigt  

Hur går en frånvaroutredning till? 🏫 

Rektorn är skyldig att se till att upprepad eller längre frånvaro utreds, oavsett om frånvaron är giltig eller inte. I de flesta fall kopplas elevhälsan in, och om du är under 18 år även din vårdnadshavare.  

Under utredningen kartläggs orsakerna till din frånvaro och vilka åtgärder som behöver sättas in för att bryta frånvaromönstret. Hur stor utredningen är beror på det enskilda fallet, vid längre sjukfrånvaro kan skolan begära in sjukintyg från dig eller din vårdnadshavare. Om utredningen visar att lärandemiljön på skolan är otillfredsställande för dig som elev kan en utredning om särskilt stöd sättas in.   

Vad händer med studiebidraget vid ogiltig frånvaro? 💸 

Skolan kan rapportera din frånvaro till CSN, Centrala studiestödsnämnden, om du har upprepad ogiltig frånvaro på sammanlagt fyra timmar eller mer under en månad. Det kan leda till att ditt studiebidrag stoppas då du inte längre räknas som heltidsstuderande och därför inte har rätt till bidrag. CSN kommer då att utreda om du har fått för mycket pengar utbetalt. Om skolan bedömer att du studerar på heltid igen får du tillbaka ditt studiebidrag, men du kan bli återbetalningsskyldig till CSN om du har fått pengar som du inte har haft rätt till.  

Skolan kan i vissa fall välja att inte rapportera frånvaro till CSN. Det kan de göra om frånvaron till exempel beror på sjukdom, mobbning eller andra personliga skäl som skolan är informerad om. Om du är borta från skolan för att du inte mår bra är det viktigt att du pratar med skolan.  

Hitta ditt gymnasieprogram

Källor: skolverket.se, csn.se

Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på gymnasium.se. Med en bakgrund som journalist har Josephine en förkärlek för att skriva och hon älskar att ta sig an ett roligt projekt, gärna med inslag av textproduktion och grafisk design. Förutom att skriva hjälper Josephine även till att arrangera digitala event och att producera undersökningar och rapporter för sajten. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå i Norrbottens län. Hon har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik. På gymnasiet gick hon samhällsvetenskapsprogrammet och favoritämnena var svenska, engelska och historia. (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på gymnasium.se. Med en bakgrund som journalist har Josephine en förkärlek för att skriva och hon älskar att ta sig an ett roligt projekt, gärna med inslag av textproduktion och grafisk design. Förutom att skriva hjälper Josephine även till att arrangera digitala event och att producera undersökningar och rapporter för sajten. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå i Norrbottens län. Hon har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik. På gymnasiet gick hon samhällsvetenskapsprogrammet och favoritämnena var svenska, engelska och historia.

Annonser