Visa gymnasium.se som: Mobil
Lärare som sitter enskilt med elev

Vad betyder extra anpassningar i gymnasiet? 

Alla elever har rätt att få tillräckligt stöd i gymnasiet för att nå så långt som möjligt. Här får du veta mer om stödformen extra anpassningar, vad den innebär och vad du kan göra om du behöver extra stöd.

Extra anpassningar i skolan görs både i grundskolan och gymnasiet. Det är en av två typer av stöd du kan få i skolan för att klara kunskapsmålen:

Extra anpassningar innebär mindre insatser och är den typ av stöd du får i första hand om du har svårt att få godkända betyg. Stödet kan se olika ut på olika skolor och för olika personer – det viktiga är att det är anpassat efter dina behov. Extra anpassningar i gymnasiet kan betyda att läraren vänder sig till dig specifikt för att ge stöd på olika sätt.

Exempel på hjälp som du kan få genom extra anpassningar: 

  • hjälp att planera skoldagen
  • extra tydliga instruktioner från läraren
  • hjälp att starta upp skolarbetet
  • läraren förklarar ett ämne på ett individuellt sätt 
  • hjälp att tolka texter

Du kan få extra anpassningar som stöd i ett visst ämne som du har svårt för, eller för hela skolgången. Läraren kan oftast ge extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Om du vill ha stöd för att klara godkänt eller höja dina betyg utanför lektionstid kan läxhjälp vara ett alternativ för dig. Läxhjälp kan ges på skolan, hemma eller online. Läs mer om läxhjälp här.

Vem bestämmer om jag behöver extra anpassningar?

Det är läraren som är ansvarig för extra anpassningar. Det finns flera sätt för läraren att avgöra om du behöver extra stöd. Hen kan till exempel titta på ditt resultat på ett nationellt prov, få information från annan personal på skolan eller själv lägga märke till att du behöver extra stöd under skoldagarna. Du själv eller dina föräldrar kan också prata med läraren och be om extra anpassningar.

Alla elever som behöver har rätt till extra stöd

Det behövs inget formellt beslut för att du ska få extra anpassningar, och du behöver inte ha någon diagnos för att få det. Det kan finnas olika skäl till att man har svårt att klara kunskapskraven i skolan generellt, i ett visst ämne eller i en viss kurs. Skolan är enligt skollagen skyldig att se till att alla elever får den stöttning de behöver under skoltiden. Skolan får alltså inte säga att de av någon anledning inte kan ge dig extra anpassningar om du behöver det.

Extra anpassningar på olika gymnasieskolor

Din rätt till extra anpassningar gäller på alla skolor, både kommunala och fristående, oavsett skolans profil eller inriktning. Det står i skollagen att du som elev ska få extra anpassningar “skyndsamt” om du behöver det. Det betyder att det inte finns någon satt tidsbegränsning men att skolan ska ge dig stödet så snabbt som möjligt.

Olika gymnasieskolor kan arbeta på olika sätt med extra stöd och kan ha olika typer av resurser. Om du vill veta hur det ser ut på en skola du är intresserad av kan du kontakta skolan och fråga hur det fungerar med extra stöd hos dem.

Hitta din gymnasieskola

Källor: skolverket.se, attention.se, skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 01 feb 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-11-08

Frågor och svar om extra stöd i gymnasiet

Här får du vår studie- och yrkesvägledares svar på vanliga frågor om extra stöd i gymnasiet.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-11-12

Vad betyder särskilt stöd i gymnasiet?

Alla elever som går i grundskolan eller gymnasiet har rätt att få stöd för att kunna klara kunskapsmålen. Särskilt stöd är en av tre typer av stöd du kan få för att klara målen i skolan. Här kan du läsa mer om vad stödet innebär och vad du har rätt till som elev.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-11-16

Vad är en NPF-diagnos och vilket stöd kan man få i skolan?

Vad är en NPF-diagnos och vilket typ av extra stöd kan du som har diagnosen få? Vi svarar på alla dina frågor i den här artikeln!

Läs mer
Öppet hus-kalender
maj 2022
mån
tis
ons
tor
fre
lör
sön
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Tips för gymnasievalet