Visa gymnasium.se som: Mobil

Gymnasiestudier med särskilt stöd - Sida: 1

Fråga SYV om gymnasiet!

Ställ dina frågor om gymnasiet till vår SYV

Har du frågor om gymnasiet? Vi hjälper dig! Här kan du läsa frågor från andra besökare på Gymnasium.se och våra svar på dessa. Välj ett ämne i listan nedan eller scrolla längre ner för att se de senaste frågorna och svaren. Vår SYV Petra svarar på frågor om gymnasiet. Du kan också chatta live på Gymnasium.se på måndagar och onsdagar klockan 18-20! Fråga vår SYV om gymnasieutbildning

(Alla frågor publiceras på Gymnasium.se)SökSenaste frågorna i ämnet: Gymnasiestudier med särskilt stöd


21 apr 2018
Kan man söka på fri kvot om man har dyslexi?
Min dotter har dyselexi och jag fick höra att det finns en dyselexi kvot som gör det enklare för henne att komma in på gymnasiet. Hur fungerar det? Vänligen Nina

Svar:

Hej Nina,

På gymnasieskolan finns något som kallas för Fri kvot. Det innebär att det avsätts ett begränsat antal platser för elever som på grund av medicinska eller sociala omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande, eller om eleverna kommer från skolor där betygen inte utan vidare kan jämföras med grundskolans betyg (ex. utländska betyg).

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare om du har särskilda skäl och om du eventuellt kan bli antagen inom den fria kvoten.

Lycka till! /Petra,SYV

15 feb 2018
Hur gör man om hemkommunen inte har den anpassade skola man behöver?
Hej!

Min son har diagnosen Asperger och går i åk 9 i liten klass för personer med den eller liknande diagnoser. Han har gått i klassen sedan åk 1 och försök har gjorts med att integrera i storklass, vilket inte har lyckats. Det går dock väldigt bra för honom i den lilla gruppen. Vi har nu sökt till Lundellska skolan i Uppsala där skolan erbjuder SA-programmet i liten grupp för personer med ovanstående diagnos. När vi var på besök där förra året blev vi lovade att vår son skulle få en plats till hösten i år. Vi har nu sökt och idag fått veta av skolan att det krävs ett skriftligt avtal från vår hemkommun om att de kommer att betala för sonens plats annars kommer han inte in! Jag var i kontakt med vår SYV som då sa att vår kommun inte betalar för platsen eftersom de menar på att programmet finns i hemkommunen. Ja, programmet men inte med den anpassningen!! Hur ska vi gå tillväga?

Med vänlig hälsning Emily

Svar:

Hej Emily,

Om man vill söka till en gymnasieskola i en annan kommun kan man t.ex. söka ett nationellt program på en annan ort än sin egen även om programmet finns där. Det kallas för frisök men där är det andrahandsmottagning som gäller, alltså att eleverna i den kommunen/samverkansområdet erbjuds plats först, och om det finns platser kvar kan andra utanför det området få en plats. Vid frisök ska den egna kommunen betala för t.ex. dagliga resor. Problemet är kanske att det kan vara svårt att komma in på andrahandsmottagning. 

Ni kanske måste försöka prata mer med Studie-och yrkesvägledaren om att hitta en lösning. Till exempel om ni kan hitta en friskola som har den anpassningen eftersom friskolor har riksintag, vilket betyder att man får söka som förstahandssökande oavsett var man bor. Oavsett om ni inte skulle hitta en skola med anpassning som han kan gå i så har han ju fortfarande rätt till den hjälp och anpassning han behöver i en "vanlig" skola. Hans nuvarande skola kommer att skicka med bilagor till  hans nya skola så de kan se vilka anpassningar som gjorts innan och fortsätta arbetet. 

Det kanske är bra att ni diskuterar med den nuvarande skolan om möjligheterna till fortsatt anpassning på gymnasiet, oavsett vilken skola det blir, så att ni inte behöver oroa er för att den hjälpen skulle utebli. Du kan också ta kontakt med några av de skolor som finns i ert område och fråga dem hur de jobbar med Asperger och vilket stöd de kan erbjuda. 

Lycka till! /Petra,SYV

25 aug 2017
Jag skulle läsa gymnasiet på 4 år, kan jag ändra mig nu?
Hej! Jag läser natur samhäll andra året, jag bestämde mig för att läsa på 4 år i slutet av första året istället på 3 år, eftersom det var för stressigt och jag mådde inte bra. Nu när jag började med andra året så har jag ändrat mig kan jag välja att läsa på 3 år bara?

Svar:

Hej, 

Om en elev får förlängd studietid eller läser ett reducerat program betyder det att man inte behöver läsa vissa kurser eller att de läggs upp på ett annat sätt så att det inte blir lika många kurser under ett och samma läsår. Du kan läsa lite mer om detta på gymnasieförordningen 9 kap. 6 § och 7§: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039. Om du beslutade att du ville läsa gymnasiet på 4 år istället för 3 år i slutet av åk 1 och sedan ändrade dig i början av åk 2, antar jag att du har läst alla kurser som du skulle läsa under ditt första år och ännu inte helt påbörjat ett reducerat eller förlängt program nu när du har börjat på ditt andra år.

Det är bra att du så fort som möjligt pratar med din studie- och yrkesvägledare och rektor för att se om du kan ändra detta och läsa i en "vanlig" takt tillsammans med dina klasskamrater utan att vissa kurser tas bort eller att din studietid förändras. Då kan du se om det är möjligt att göra denna ändring nu inför åk 2. Det är rektorn som beslutar om man får läsa ett reducerat eller förlängt program och det är därför rektorn som kan ändra tillbaka detta, ifall den möjligheten finns. 

Lycka till! /Aranja, SYV