Visa gymnasium.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Gymnasiestudier med särskilt stöd

Ställ dina frågor om gymnasiet till vår SYV


Har du frågor om gymnasiet? Vi hjälper dig! Här kan du läsa frågor från andra besökare på gymnasium.se och våra svar på dessa. Välj ett ämne i listan nedan eller scrolla längre ner för att se de senaste frågorna och svaren. Vår SYV Petra svarar på frågor om gymnasiet. Du kan också chatta live på gymnasium.se på måndagar och onsdagar klockan 10-13!Fråga vår SYV om gymnasieutbildning

Observera att alla inkomna frågor publiceras på gymnasium.se. På så vis kan andra som har samma fråga som du också hitta svaret!SökSenaste frågorna i ämnet: Gymnasiestudier med särskilt stöd


16 sep 2020
Kan man spara sin gymnasieplats?
Hej..jag har en fråga gällande min dotter som kommit in på en gymnasieskola. Min dotter har börjat första året för ngn vecka sedan men då hon har social fobi och add så funkar det inte just nu för henne att vara bland folk alls och hon är hemma..får hon som elev flyttas upp av rektorn på skolan till nästa höststart på samma skola och linje så vi hinner hjälpa henne med olika resurser..hon vet hon vill gå den linjen.Rektorn sa han inte visste..vore konstigt om hon måste söka om då hon redan kommit in nu.
Tacksam för svar och orolig mamma .

Svar:

Hej,

Vad tråkigt att det inte fungerat! Om man väntar ett år med att börja gymnasiet, eller avbryter sina påbörjade studier, så ska man söka in igen det till det år man ska börja. Då gör man om samma ansökningsprocess som innan. Man brukar alltså inte få spara sin gymnasieplats. Men om ni har tur kanske rektorn kan göra ett undantag för er. 

Däremot ska skolan kunna göra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om en elev behöver det. Det här kallas för extra anpassningar. Om anpassningarna inte är tillräckliga kan eleven ha rätt till särskilt stöd. Så om detta inte har gjorts än så ska ni diskutera alla andra lösningar innan ni tar till den sista lösningen som är att man hoppar av skolan.

Oftast gör lärare och personal ur elevhälsan utredningen om särskilt stöd. Om den visar att ditt barn behöver särskilt stöd ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram, det vill säga en skriftlig, konkret plan för vilken form av särskilt stöd som ditt barn behöver för att uppnå kunskapskraven. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär och är insatser som ofta är mer omfattande och/eller varaktiga än extra anpassningar. Det kan till exempel vara:

  • regelbunden kontakt med en speciallärare under en längre tid
  • placering i en särskild undervisningsgrupp
  • en elevassistent som stödjer eleven under skoldagen.

Så prata med skolan rektor om detta om det inte har gjort än.

Lycka till! /Petra,SYV

08 sep 2020
Kan man söka i fri kvot till gymnasiet på grund av ADD?
Vår dotter har fått diagnosen ADD vilket innebär bl a svårigheter i matematik. Vi jobbar för att hon ska få E. De andra ämnena ligger hon bra till i.
När det gäller fri kvot för intagning till gymnasiet, räknas då ADD in bland de särskilda skäl som kan komma ifråga vid en intagning till vissa gymnasier som har den möjligheten?

Svar:

Hej,

Det är två kategorier av sökande som kan antas i fri kvot, sådana som får företräde på grund av starka särskilda skäl och sådana som saknar betyg enligt svensk grundskola. 

"Starka särskilda skäl" gäller främst starka medicinska eller sociala skäl, såsom långvarig (men tillfällig) sjukdom eller mobbing.  Neuropsykiatriska diagnoser så som t.ex. ADD räknas inte som medicinska skäl, då dessa inte är av tillfällig karaktär. 

För att kunna erhålla en utbildningsplats via fri kvot krävs att den sökandes medicinska och/eller sociala skäl har varit tillfälliga och sedan förbättrats så att den sökande sannolikt klarar av det gymnasieprogram som sökts.

För att kunna antas i fri kvot måste du också vara behörig till utbildningen du har sökt. Prövningen i fri kvot innebär alltså inte att du går vid sidan av behörighetskraven för den utbildning du sökt.  

Som jag tolkar det är fri kvot troligen int aktuellt i ert fall men det är gymnasieantagningen som gör den bedömningen.

Lycka till! /Petra,SYV

31 aug 2020
Hur hittar vi en anpassad gymnasieskola?
Hej
Min son började på gymnasiet, tyvärr har han slutat gå sedan fredags. Han har Asperger och det bästa vore om han kunde börja på en skola som har resurs och kunskap om hans olika behov.
Jag skulle bli jätte tacksam om ni kunde höra av er till mig med tips och hjälp.

Med vänlig hälsning

Svar:

Hej,

Vad tråkigt att det inte fungerat! Det är viktigt att du/ni tar kontakt med skolan och diskuterar problemen. Studie-och yrkesvägledaren (SYV) på skolan kanske kan hjälpa till att hitta en ny skola om han inte kan gå kvar. Det finns skolor som har särskild anpassning för personer med Asperger så kolla upp vilka skolor som finns nära er. Gymnasieantagningen i kommunen kan ha en lista på sådana skolor och om du gör en sökning på anpassade gymnasieskolor i din kommun borde du få upp en del information.

Ni behöver dock hitta en skola med en ledig plats och det är inte alltid så lätt. Ha kontakt med personalen i hans nuvarande skola (tex. rektor, SYV, kurator) så att det inte blir så att han blir avskriven från skolan innan ni har hittat en ny lösning.

Lycka till! /Petra,SYV


Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Recensionspolicy

recensionspolicy gymnasium.se

Vill du lämna en recension om en skola eller ett program på gymnasium.se? Kul! Då bidrar du med att hjälpa andra elever att hitta en gymnasieutbildning. Läs gärna vår recensionspolicy om hur vi godkänner och publicerar recensioner.

Ladda ner recensionspolicyn här!

Medlemslogin