Visa gymnasium.se som: Mobil

Boende och internat - Sida: 1

Fråga SYV om gymnasiet!

Ställ dina frågor om gymnasiet till vår SYV

Har du frågor om gymnasiet? Vi hjälper dig! Här kan du läsa frågor från andra besökare på Gymnasium.se och våra svar på dessa. Välj ett ämne i listan nedan eller scrolla längre ner för att se de senaste frågorna och svaren. Vår SYV Aranja svarar på frågor om gymnasiet. Du kan också chatta live på Gymnasium.se på måndagar och onsdagar klockan 18-20! Fråga vår SYV om gymnasieutbildning

(Alla frågor publiceras på Gymnasium.se)SökSenaste frågorna i ämnet: Boende och internat


21 aug 2017
Kan man hyra en lägenhet med en kompis under gymnasiet?
Hej! Jag kommer gå hotell och turism programmet men där jag bor finns inte linjen i gymnasiet fast jag kommer kanske börja i Norrköping eller Göteborg och jag undrar om man kan bo i en lägenhet i staden där man pluggar tillsammans med en kompis?

Svar:

Hej, 

För att programmet inte finns i din hemkommun har du rätt att söka i förstahand, i andra kommuner. Du kan prata med din studie- och yrkesvägledare för att se vilka kommuner din kommun har samverkansavtal med, då är det förstahandssökning där med. Även om det är en friskola som har riksintag gäller förstahandsmottagning. I andra fall t.ex. om programmet finns i hemkommunen och man vill söka till andra kommuner är det frisök som gäller, då är det andrahansmottagning och man kan endast erbjudas en plats om det finns lediga platser. Här kan du läsa mer om det: https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/riksintag-2495. 

När det kommer till boende kan du kontakta skolan du är intresserad av för att se om de kan hjälpa till med boende på något sätt, de kanske har studentlägenheter av någon form i området. Om det är en friskola med riksintag är det vanligt att skolorna hjälper elever att hitta boende under gymnasietiden. Även kommunen kan i vissa fall hjälpa till. Dock om skolan inte erbjudet studentboenden och ingen större hjälp erbjuds kan ni behöva hyra en lägenhet privat, men då är det viktigt att tänka på kostnaderna som i stort sett hamnar på er och på vårdnadshavarna. Här kan ni läsa om det: https://www.gymnasium.se/sok/internat. 

Det finns vissa bidrag som man kan söka som kan hjälpa till med kostnaderna, t.ex. inackorderingstillägg.Du har möjlighet att söka inackorderingstilägg om du bor på en annan adress under tiden som du studerar. Hur mycket pengar du får i inackorderingstillägg bestäms utifrån hur långt bort du bor från skolan. För att ansöka måste du uppfylla tre krav:

  • Programmet och den nationella inriktningen du ska läsa inte finns på din hemort. Alltså att det minst hade tagit två timmar per dag att resa mellan ditt föräldrahem och skolan. 
  • Du studerar på heltid.
  • Du går en utbildning som ger rätt till inackorderingstillägg.

Lycka till! /Aranja, SYV 

19 aug 2017
Vilka månader är betalningsfria om man går på internatskola?
Vilka kalendermånader är betalnings fria om man går/bor på ett internat gymnasium ?

Svar:

Hej, 

Internatskolorna kan själva lägga upp sin betalning och när eleven/vårdnadshavare ska betala skolavgiften och andra avgifter som kan dyka upp. Hur mycket och hur ofta man behöver betala kan se olika ut från elev till elev, beroende på om man t.ex. är en hemmasvensk elev, utlandssvensk eller utländsk medborgare osv. T.ex. kan betalningen av skolavgiften ske två gånger per år, en gång för höstterminen och en gång för vårterminen och dessa är då för de månader som eleven bor och studerar på skolan. För att veta exakt hur det kan se ut för den skola du tänker på, kan du kontakta de direkt och fråga om betalningen och vilka betalningsfria månader skolan eventuellt har. Du kan söka på skolan på vår hemsida för att få tag på kontaktinformation: www.gymnasium.se. 

Bästa hälsningar! /Aranja, SYV

16 aug 2017
Fråga om boende som internat och studentlägenheter.
Hej.

Mitt barnbarn vill gå estetiska programmet bild o formgivning hos er. Han bor i Småland så han behöver bo i Norrköping. Har ni ett internat eller finns studentlägenheter?

Svar:

Hej, 

Ni kan kontakta skolan direkt, t.ex. studie- och yrkesvägledaren, för att se om de har internat eller om de erbjuder andra former av studentboenden, t.ex. studentkorridorer, studentrum eller studentlägenheter. Då kan skolan direkt hjälpa ditt barnbarn att hitta ett boende under gymnasietiden. Om det är en friskola som har riksintag eller en skola som har riksrekryterande utbildningar kan de i många fall hjälpa elever hitta ett boende i närheten av skolan, även kommunen kan möjligen vara till hjälp. Här kan ni läsa mer om det: https://www.gymnasium.se/sok/internat. 

Det kan även finnas möjligheter att hyra studentlägenheter privat, dock kan det finnas olika krav på vem som kan beviljas detta. Kraven kan se olika ut från kommun till kommun och ibland kan det finnas en bostadsgaranti om man flyttar till en annan kommun under gymnasiestudierna. Vägledaren på skolan kan hjälpa er att komma vidare med bostadsfrågan ifall skolan inte själva kan erbjuda någon form av boende medan han studerar. 

Det finns vissa bidrag man kan söka som kan hjälpa till med kostnaderna. T.ex. kan han ev. söka inackorderingstillägg om han bor på en annan adress under tiden som han studerar. Hur mycket pengar han får i inackorderingstillägg bestäms utifrån hur långt bort han bor från skolan. För att ansöka måste man uppfylla vissa krav, t.ex. att man studerar på heltid och att man går en utbildning som ger rätt till inackorderingstillägg. Här kan ni läsa mer om det: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp/hur-mycket-kan-du-fa/inackorderingstillagg/1.2847. Det kan även finnas boendebidrag från t.ex. Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/bostadsbidrag_till_unga. Även där finns det tydliga krav som måste uppfyllas innan man eventuellt kan få bidrag! 

Lycka till! /Aranja, SYV