Visa gymnasium.se som: Mobil

Allmänt om gymnasiestudier - Sida: 1

Fråga SYV om gymnasiet!

Ställ dina frågor om gymnasiet till vår SYV

Har du frågor om gymnasiet? Vi hjälper dig! Här kan du läsa frågor från andra besökare på Gymnasium.se och våra svar på dessa. Välj ett ämne i listan nedan eller scrolla längre ner för att se de senaste frågorna och svaren. Vår SYV Petra svarar på frågor om gymnasiet. Du kan också chatta live på Gymnasium.se på måndagar och onsdagar klockan 18-20! Fråga vår SYV om gymnasieutbildning

(Alla frågor publiceras på Gymnasium.se)SökSenaste frågorna i ämnet: Allmänt om gymnasiestudier


17 jul 2018
Vad kan jag göra för att studera om jag är asylsökande?
Hej
Jag heter Abdullah.
Jag är 20 år gammal och har ingen uppehållstillstånd
Jag blev hemlös i min kommun så jag kunde flytta hos min kompis i Sundsvall
Jag vill veta om jag kan läsa introduktion program i sundsvall?
Mvh

Svar:

Hej Abdullah,

Om du flyttat till Sundsvall så ska du anmäla detta till Migrationsverket. Eftersom du är 20 år ska du inte läsa gymnasiet utan på Komvux. Men det kan du tyvärr inte göra förrän du har uppehållstillstånd. Här hittar du information om vad du kan göra medan du väntar på uppehållstillstånd: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar.html

Lycka till! /Petra,SYV

17 jul 2018
Kan jag fortsätta studera i Sverige med utländska betyg?
Hej
Jag heter Sohaib, jag har gott första och andra året i gymnasiet i Syrien , kan jag bedöma min intyg för att försätta studera komvux i Sverige .

Svar:

Hej Sohaib,

Ja, det kan du göra. Bedömningen görs av Universitets- och högskolerådet och är kostnadsfri. Läs mer om det här: https://www.gymnasium.se/utlandsstudier/behorighet-utlandsk-gymnasieutbildning-4514. Sedan kan du ta dina betyg och gå till Komvux i din kommun så får du hjälp med att planera dina framtida studier.

Lycka till! /Petra,SYV

13 jul 2018
Kan man gå i skolan som asylsökande över 18 år?
Hej
Jag hjälper en fd elev. Han fick avslag på sin asylansökan och därmed också uppskriven i ålder. Han hann inte gå klart grundskolan när han blev uppskriven till 18 år av migrationsverket. Han skrevs då in på en gymnasieskola på språkintroduktion i Malmö, dit han blev flyttad.
Han valde dock att inte fullfölja sina studier av förklarliga orsaker.
Han är nu anvisad av migrationsverket till ett asylboende i norra Sverige, dit han valt att inte flytta, utan han bor i Skåne i eget ordnat boende.
Han vill nu ansöka till gymnasiet igen och ber om min hjälp.
Kan han ansöka till gymnasiets språkintroduktion igen efter avhopp, och i så fall, kan han ansöka i Skåne? Eller måste han ansöka i den kommun migrationsverket anvisat honom till?
Han har heller ingen ”aktiv” kontakt på tidigare skola, alltså ingen syv aktuell att fråga. Vem vänder vi oss till?

Svar:

Hej,

För de som väntar på asyl så gäller tyvärr andra regler för gymnasieskolan. Man har inte rätt att söka till gymnasiet om man är över 18 år (vanligen är åldersgränsen 20 år). Du kan läsa mer om det här: https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/utbildning-nyanlanda-gymnasiet-1.250929

För att gå på SFI som är svenska för invandrare måste man ha uppehållstillstånd. Man måste också ha uppehållstillstånd för att gå på folkhögskola och komvux. Det kan finnas kurser som man kan gå på om man är asylsökande. Där kan man lära sig svenska och om det svenska samhället. Det brukar kallas för studiecirkel där man träffar varandra i en grupp och lär sig om samhället och lär sig svenska. Det är studieförbund som fixar studiecirklar. Här kan du läsa mer: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Lara-sig-svenska.html

Lycka till! /Petra,SYV