Visa gymnasium.se som: Mobil

Allmänt om gymnasiestudier - Sida: 1

Fråga SYV om gymnasiet!

Ställ dina frågor om gymnasiet till vår SYV

Har du frågor om gymnasiet? Vi hjälper dig! Här kan du läsa frågor från andra besökare på Gymnasium.se och våra svar på dessa. Välj ett ämne i listan nedan eller scrolla längre ner för att se de senaste frågorna och svaren. Vår SYV Aranja svarar på frågor om gymnasiet. Du kan också chatta live på Gymnasium.se på måndagar och onsdagar klockan 18-20! Fråga vår SYV om gymnasieutbildning

(Alla frågor publiceras på Gymnasium.se)SökSenaste frågorna i ämnet: Allmänt om gymnasiestudier


17 aug 2017
Kan man göra prao på skolan?
Hej
Våran tjej var och besökte Er monter på Skifuntastic i Sälen angående er utbildning som skidlärare. Vi fick då tips av skidläraren Ulf (tror vi det var) om att komma upp till Er och göra Prao. Vår tjej har börjat 9:an och hon brinner för att åka skidor och att tävla, vilket hon har gjort sen hon var 7 år. Hon är inte intresserad av att tävla däremot är hon intresserad att få jobba som skidlärare i framtiden. Eftersom hon har stora funderingar på att söka till Ert gymnasium nästa år, tyckte vi och Ulf att göra Prao hos Er skulle vara en början för henne att få se vad denna utbildning innebär.
Thea har sin Prao vk.43, om det skulle fungera för Er. Boende betalar vi naturligtvis för om skolan kräver det, för hon kommer från Kil i Värmland, så pendling till skolan är inte aktuellt.
Vänligen hör av dig om detta skulle vara möjligt.
Tack på förhand
Lili-Ann (mamma till Thea)

Svar:

Hej Lili-Ann! 

Vad roligt att din dotter är så intresserad av att åka skidor och tävla! Ni har kommit fram till en väldigt bra idé om att se över möjligheten för henne att göra sin prao på skolan hon är intresserad av. Där får hon både känna av skolan, lärarna och miljön innan det är dags för henne att välja gymnasieskola samtidigt som hon får testa på den utbildning hon tänker på och det yrke hon brinner för! 

Om ni vill veta mer om skolans möjligheter att ta emot din dotter under hennes prao just den veckan, samt hur det kan se ut med boende osv, kan ni kontakta skolan direkt och fråga. Det kan vara bra att börja hos studie- och yrkesvägledaren på skolan som oftast har hand om prao och kan veta lite mer om hur det ser ut just där. Om ni söker på skolan på vår hemsida kan ni hitta kontaktinformation som ni kan använda er av och läsa lite mer om skolan och deras program, där kan det även finnas recensioner som elever på skolan har skrivit som kan vara intressant att läsa igenom. Det kan ni göra här: www.gymnasium.se. 

Jag önskar er båda lycka till! /Aranja, SYV

16 aug 2017
Jag fyller 18 år snart, hur länge får jag gå på gymnasiet?
Hej! Mustafa heter jag.
Jag har en fråga: jag är 17 år och jag bli 18 år i 26 mars 2018, nu jag läsar introduktionsprogram till hur länge för jag att går på gymnasieskolan och välja program?
Tack MVH/Mustafa.

Svar:

Hej Mustafa! 

Om man har uppehållstillstånd får man börja på ett program tills man är 20 år. Om man inte har uppehållstillstånd och är asylsökande får man börja tills man är 18 år. Du får fortsätta med introduktionsprogrammet tills du är färdig för att du började på introduktionsprogrammet innan du var 18 år. Då kan du fortsätta där även om du blir äldre än 18 år. Om du blir klar med introduktionsprogrammet och får välja ett program innan du fyller 18 år får du fortsätta med det programmet tills du är färdig också. Du kan läsa mer om det här: https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/utbildning-nyanlanda-gymnasiet-1.250929. Du kan prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola som kan hjälpa dig. Vägledaren kan berätta mer om när du får söka och om du hinner göra det innan du fyller 18 år. 

Om du inte hinner välja program kan du prata med din vägledare om att göra något annat istället. För att gå på komvux måste man ha uppehållstillstånd. Det finnas också andra kurser som du kan läsa. Det finns kurser där man läser mycket svenska och får lära sig om det svenska samhället som kan vara intressant! Skriv till mig igen om du har fler frågor Mustafa! 

Stort lycka till! /Aranja, SYV

16 aug 2017
Behöver jag läsa Matte 1a om jag har läst Matte 1b?
Hej SYV. Jag har en fråga angående matten. Ifall jag läst matte 1b på samhällsvetenskapsprogramet och sedan bytte linje till elteknik och började om där man läser matte 1a. Måste jag läsa om den kursen? Eftersom jag redan avklarat 1b som är mer avancerad?

Svar:

Hej, 

Det kan hända att elever som byter program har med sig en matte kurs som inte ingår i samma matematikspår (matte a, b, c) som i det nya programmet eleven byter till. Enligt gymnasieförordningen kan man byta ut den inledande kursen i matte, mot en annan inledande kurs i matte. Matte 1, varje sig det är 1a, 1b eller 1c uppfyller kraven för examen. Här kan du läsa mer om att byta ut kurserna: https://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-gymnasieskola/programbyte-1.211104. 

Du kan prata med din studie- och yrkesvägledare och med rektorn som vanligtvis ska ta beslut som dessa, för att se hur det kan se ut för dig och vad du ska göra för att se till att du får med dig matte kursen du har läst innan du bytte program. Du kan även läsa mer om det på Gymnasieförordningen (2010:2039) 9 kap. §4: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039. 

Din vägledare kan hjälpa dig att gå över alla kurser du har med dig från Samhällsvetenskapsprogrammet och vilka du kan tillgodoräkna dig vid bytet till El- och energiprogrammet. Beroende på hur länge du har läst kan det t.ex. handla om kurser som samhällskunskap, historia, naturvetenskap osv. Det kan du läsa på den första länken. Här kan du läsa om att byta program: https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/byta-gymnasium-gymnasieprogram-5302. 

Lycka till! /Aranja, SYV