Visa gymnasium.se som: Mobil

Introduktionsprogram (IM) - Sida: 1

Fråga SYV om gymnasiet!

Ställ dina frågor om gymnasiet till vår SYV

Har du frågor om gymnasiet? Vi hjälper dig! Här kan du läsa frågor från andra besökare på Gymnasium.se och våra svar på dessa. Välj ett ämne i listan nedan eller scrolla längre ner för att se de senaste frågorna och svaren. Vår SYV Petra svarar på frågor om gymnasiet. Du kan också chatta live på Gymnasium.se på måndagar och onsdagar klockan 18-20! Fråga vår SYV om gymnasieutbildning

(Alla frågor publiceras på Gymnasium.se)SökSenaste frågorna i ämnet: Introduktionsprogram (IM)


21 jan 2018
Vad gör man om man inte klarar grundskolematten?
Min dotter klarar inte matten! Löser på IM och beräknas klara eng, men har 12 godkända betyg. Svenskan är godkänd De estetsika ämnerna är höga betyg på.
Hon har autism, adhd, dyslexi, dyskalkyli, och expressiv språkstörning. Hennes dröm är att gå på barn o fritid, men det är omöjligt utan matte tydligen
Hon hade assistent i högstadiet, men eftersom hon inte kommer in på en nationell linje så får hon inte det på tex komvux.
Undrar om min dotter får en utbildning. Att jobba på fritids klarat hon galant.
Inte lätt att svara på !

Svar:

Hej,

Vad tråkigt att det inte funkar med matten. Det är ju tyvärr så att matte krävs för alla nationella program. Men det finns Introduktionsprogram som fokuserar mer på att få ut eleven på arbetsmarknaden inom den valda yrkesinriktningen istället för att läsa det nationella programmet. Det kanske kan passa din dotter bättre. Dessa inriktningar på IM heter Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion. Här kan du läsa lite mer om dom: https://www.gymnasium.se/sok/introduktionsprogrammet#moreAboutSearch.

Ni behöver prata med Studie-och yrkesvägledaren på hennes skola (eller kanske rektor om det inte finns någon SYV) om vad som hade varit det bästa alternativet för din dotter och göra en plan så att hon kan nå sina mål på bästa sätt. Det finns lösningar för alla och jag tror definitivt att din dotter kommer få en utbildning. 

Lycka till! /Petra,SYV

10 jan 2018
Vilket program kan jag gå om jag inte har godkänt i alla kärnämnen?
Hej! Jag undrar om man har någon som helst chans att komma in på ett yrkesprogram, hotell och turism i mitt fall även fast man har ett F i nått av "kärnämnerna" hörde att man kunde gå yrkesprogrammet utan att behöva gå introduktion, det kallades priv nånting. Jag undrar då att ifall det skulle vara så att jag inte blev godkänd i ex. Matte som är ett kärnämne har jag fortfarande chans att komma in om jag annars har väldigt höga betyg i dem andra ämnerna och mitt meritvärde är högre än någon som har godkänt i allt fast inte har så höga betyg? Eller blir jag en "reserv" elev som kommer in om någon annan tackar nej? Tack för svar/ Matilda

Svar:

Hej Matilda,

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Om man inte har detta så går man ett av introduktionsprogrammen. På Introduktionsprogrammet finns fem inriktningar och den du har hört om är Programinriktat individuellt val (PRIV).

Programinriktat individuellt val är ett program på ett år med målet att erbjuder dig övergång till ett yrkesprogram så snart du är behörig. För att antas till inriktningen krävs att eleven har godkända betyg i svenska. Det kräver också godkänt i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller att eleven har godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Vilken inriktning du ska välja beror på dina förutsättningar och vilka mål du har med utbildningen. Prata med din SYV om vad du behöver välja. Här kan du läsa mer om de olika introduktionsprogrammen: https://www.gymnasium.se/sok/introduktionsprogrammet#moreAboutSearch.

Lycka till! /Petra,SYV

20 dec 2017
Vad händer om man får F i engelska i grundskolan?
Jag går i 9an och kommer få F i engelska! Vad kommer hända? Jag vill gå Sam beetende på gymnasiet

Svar:

Hej,

För att behöver vara behörig för gymnasiet är matte, svenska och engelska nödvändigt. Vidare så behöver man godkänt i fem ämnen till för att kunna gå ett yrkesprogram och i nio ämnen till för ett högskoleförberedande program. Här kan du läsa mer om vad som är behörigheten till de olika programmen: https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/gymnasiebehorighet-4264

Om man inte är behörig till ett nationellt program behöver man gå på Introduktionsprogrammet. Alla hemkommuner är skyldiga att erbjuda deras elever som inte är behöriga att gå på Introduktionsprogram.  På ett introduktionsprogram kan du anpassa studieplanen efter dina behov  tillsammans med läraren som tar fram en plan för din gymnasieutbildning. På Introduktionsprogrammet finns fem inriktningar: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val (PRIV), Yrkesintroduktion, Individuellt val och språkintroduktion. Vilken inriktning du ska välja beror på dina förutsättningar och vilka mål du har med utbildningen. Prata gärna med din SYV om vad du behöver välja och läs gärna på om de olika inriktningarna så du vet vad som intresserar dig: https://www.gymnasium.se/sok/introduktionsprogrammet#moreAboutSearch.

Lycka till! /Petra,SYV