Visa gymnasium.se som: Mobil

GY 2011 - Gymnasiereformen - Sida: 1

Fråga SYV om gymnasiet!

Ställ dina frågor om gymnasiet till vår SYV

Har du frågor om gymnasiet? Vi hjälper dig! Här kan du läsa frågor från andra besökare på Gymnasium.se och våra svar på dessa. Välj ett ämne i listan nedan eller scrolla längre ner för att se de senaste frågorna och svaren. Vår SYV Aranja svarar på frågor om gymnasiet. Du kan också chatta live på Gymnasium.se på måndagar och onsdagar klockan 18-20! Fråga vår SYV om gymnasieutbildning

(Alla frågor publiceras på Gymnasium.se)SökSenaste frågorna i ämnet: GY 2011 - Gymnasiereformen


15 nov 2014
Vad är skillnaden på matte 1a och matte 1b?
Hej jag har alltid undrat vad som är skillnaden mellan matte 1a och matte 1b och vad är skillnaden med att läsa a kurser än kurser inom historia samhälle matte och alla möjliga ämnen påverkar det sen när man ska söka högskola

Svar:

Hej!

Matte 1a ingår i yrkesprogrammen. Den motsvarande mattekurs som ingår i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och humanistiska programmet heter matte 1b. När du läser teknik- och naturvetenskapsprogrammet heter kursen matte 1c. Det är alltså kurser som är jämförbara med varandra men heter a, b eller c beroende på vilket gymnasieprogram du läser. Innehållen i matematik 1a, 1b och 1c skiljer sig lite åt, till exempel är matematik 1c som läses på Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet lite mer avancerad än matematik 1a och 1b.

Beroende på vilka kurser du läser i gymnasiet kan du få olika behörigheter när du ska söka vidare för att plugga på högskola. Till exempel måste du ha en särskild naturvetenskaplig behörighet för att kunna söka in till läkarprogrammet efetr gymnasiet osv.

Här kan du läsa om högskolebehörighet

Lycka till!

Mvh, Christine på Gymnasium.se

25 aug 2014
Hur gör man för att läsa in Matematik 2ab?
Har en dotter som tog studenten våren 2014, hon önskar läsa in matematik 2ab hur gör hon

Svar:

Hej!

För att läsa upp betyg/komplettera med gymnasiekurser är det oftast enklast att du vänder dig till vuxenutbildningen i din hemkommun, så gå in på kommunens hemsida för att hitta information och kontaktuppgifter.

Här kan du läsa mer om komvux

Lycka till!

Mvh, Christine på Gymnasium.se

09 mar 2011
Undantag för gymnasiebehörighet
Hej,
Behörighetskraven har ju ändrats inför ht 2011. Under info om GY 2011 här på gymnasium.se står det följande om behörighet:
"Undantag för behörighet till högskoleförberedande och yrkesförberedande program kan göras om eleven av personliga förhållanden har haft svårt att följa undervisningen i grundskolan."
Vad innebär detta mer exakt? Vem/vad avgör för vem och vad man kan göra undantag? Hur gör man för att åberopa undantag för behörighetskraven?

Svar:

Hej Cecilia,
Sedan vi fick in din fråga har vi uppdaterat texten utifrån Skolverkets hemsida. Enligt Skolverket kan man få dispens att ansöka till vissa program även om man inte har minst betyg E i engelska. I skollagens bestämmelse om dispens för behörighet anges två villkor för att få dispens.

För det första ska eleven på grund av personliga förhållanden inte ha haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av sin grundskoletid. I propositionen om en ny skollag anges att detta kan vara elever som nyligen anlänt till Sverige från ett land där engelska inte förekommit i skolundervisningen i någon större utsträckning. Det ges dock en öppning för att det även kan avse elever som av andra skäl inte kunnat delta i engelskundervisning i Sverige eller utomlands.

Det andra villkoret som ställs för en dispens är att eleven bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Det är huvudmannen för den sökta utbildningen som bedömer om den sökande är behörig eller inte (16 kap. 35 § nya skollagen).

Om man saknar gymnasiebehörighet kan man söka introduktionsprogram. Sök introduktionsprogram här.