Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet kan kännas lite som en djungel. Vi hoppas att den här sidan kan hjälpa dig på traven så att du kan göra rätt val i framtiden!

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning, inte redan har genomgått en gymnasieutbildning och att du påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år. För asylsökande ungdomar måste utbildningen påbörjas innan de fyllt 18 år. 

För behörighet till en så kallad särskild variant kan det ställas krav på förkunskaper i ett sådant ämne eller ämnesområde som är utmärkande för varianten.

Behörighet till yrkesprogram

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Hitta ett yrkesprogram här

Behörighet till högskoleförberedande program

För gymnasiebehörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

  • För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
  • För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria. Här kan dock även färdighetsprov förekomma.

Hitta ett högskoleförberedande program här

Behörighet till spetsutbildningar

Spetsutbildningar går under kategorin specialutbildningar och är riksrekryterande. Det innebär att alla i hela Sverige får söka till en spetsutbildning. Spetsutbildningar är till för att ge elever med goda förutsättningar inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och estetiska eller humanistiska ämnen, en möjlighet att fördjupa sina kunskaper i dessa ämnen. När du läser en spetsutbildning kommer du redan på gymnasiet ta del av kurser på högskolenivå. Du söker till en spetsutbildning med dina betyg från högstadiet och du får vanligtvis även göra ett intragningsprov. 

Hitta en spetsutbildning här


Undantag från krav på godkänt betyg i Engelska

En elev som inte har haft möjlighet att läsa engelska under delar av sin grundskoletid eller inte fått godkänt i engelska kan ändå ses som behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Eleven måste ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet och ska erbjudas undervisning i engelska på grundskolenivå på gymnasiet. 

Villkor för att få dispens: 

  • Eleven måste i övrigt vara behörig till det sökta gymnasieprogrammet för att bli antagen. Eleven prövas på sitt meritvärde, precis som andra sökande. 

  • Dispens på kravet på minst betyg E i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogrammen.

  • En elev som beviljas dispens i engelska får ett undantag från kravet på godkänt betyg i engelska vid antagningen, men inte för kommande studier. Det är alltså inte ett undantag från kravet på att läsa grundskoleengelska i gymnasieskolan. Eleven kommer att läsa både engelska på grundskolenivå och gymnasienivå under gymnasietiden. 

Ingen behörighet till gymnasiet

För dig som inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram finns introduktionsprogrammet. IM-programmet leder inte till en gymnasieexamen, du får istället ett gymnasieintyg på vad du har genomfört och klarat av. Det finns fyra IM-program med olika behörighetskrav: 

Programinriktat val
Programinriktat val ger eleven en utbildning inriktat mot ett visst nationellt program. Det kan antingen vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att vara behörig måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen. 

Yrkesintroduktion
Programmet vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till en yrkesutbildning eller för att få ett arbete. Du kan läsa grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och ämnen från nationella program på gymnasiet.

Individuellt alternativ 
Individuellt alternativ vänder sig i första hand till elever som inte är behörig till ett yrkesprogram eller till de elever som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för en annan utbildning. Utbildningen innehåller de grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser.

Språkintroduktion
Språkintroduktion riktar sig till ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen fokuserar på det svenska språket för att göra det möjligt för eleven att gå vidare till ett annat program på gymnasiet. Hur den enskilda elevens kunskaper ser ut bedöms utifrån bland annat tidigare skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter. 

Här hittar du skolor med introduktionsprogrammet


Källa: Skolverket


Olika gymnasieexamen

Beroende på vilket typ av gymnasieprogram du läser kan du få två olika typer av examen när du går ut gymnasiet.

Jag vill ha koll!

Högskolebehörighet & meritpoäng

Vad krävs för att läsa på universitet/högskola efter gymnasiet? Och vad är egentligen meritpoäng?

 Ta reda på det


Om du fått F i betyg

Vad ska du göra om du känner att du har svårt att hänga med i skolan och riskerar ett F?

 Jag vill veta

Allt om gymnasiebetyg

Här hittar du allt från A-F! Så fungerar betygen på gymnasiet.

Läs mer här


Petra Paulin

Petra Paulin

Studie- och yrkesvägledare (Visa mer)
Petra är utbildad studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Hon hjälper oss säkerställa att informationen på gymnasium.se är korrekt, om du ser Petras namn på en artikel betyder det att informationen har faktagranskats av henne. Hon har också hjälpt till att besvara många av de frågor du hittar i vårt forum "Fråga vår SYV". Petra valde att bli studie-och yrkesvägledare då hon ville hjälpa människor som befinner sig i en situation där de behöver ta ett beslut kring sitt framtida yrkesliv. (Mindre)

Om

Petra är utbildad studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Hon hjälper oss säkerställa att informationen på gymnasium.se är korrekt, om du ser Petras namn på en artikel betyder det att informationen har faktagranskats av henne. Hon har också hjälpt till att besvara många av de frågor du hittar i vårt forum "Fråga vår SYV". Petra valde att bli studie-och yrkesvägledare då hon ville hjälpa människor som befinner sig i en situation där de behöver ta ett beslut kring sitt framtida yrkesliv.

Annonser