Svara på vår undersökning om gymnasievalet och ha chans att vinna presentkort á 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️ Gör undersökningen här!

AST (Autismspektrumtillstånd) - anpassad gymnasieutbildning

För dig som behöver extra stöd

Har du någon av diagnoserna som samlas under namnet AST (Autismspektrumtillstånd)? Det finns gymnasieskolor som erbjuder extra stöd för dig! Hitta det program som passar dig nedan!
Visar 1-20 av 26 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar program i sökresultatet.
  • = Riksintag
Visar 1-20 av 26 träffar
1
2

Vad betyder AST?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som påverkar hjärnan och nervsystemets funktion samt bearbetning av information. Under NPF finns det olika diagnoser, bland annat AST som står för autismspektrumtillstånd och är ett samlingsnamn för olika autismdiagnoser. 
Gemensamt för personer som befinner sig inom autismspektrumet är att diagnosen påverkar sättet att tänka och förmågan att vara social och kommunicera med andra.

Ett annat sätt att tänka och kommunicera

En diagnos inom autismspektrumet brukar beskrivas som en funktionsnedsättning eller funktionsvariation, eftersom den innebär vissa svårigheter som personer utan diagnos inte upplever. Autismspektrumtillstånd är inte en sjukdom och innebär inte att det är något fel på dig som har en diagnos, utan innebär att hjärnans sätt att ta emot information är annorlunda. Detta är något man föds med och har livet ut.

Ett autismspektrumtillstånd kan påverka personer olika mycket beroende på var inom spektrumet du befinner dig. Vissa påverkas väldigt mycket, andra så att det knappt märks. I regel blir personer med AST hjälpta av att ha fasta rutiner och så lite förändring som möjligt i vardagen. Det är vanligt att personer med AST upplever att det är jobbigt i röriga miljöer med mycket folk. Rutiner, struktur och små klasser är viktiga delar i AST-anpassad undervisning.

Vad innebär AST-anpassad undervisning på gymnasiet?

Vissa gymnasieskolor erbjuder profiler som är särskilt anpassade till dig med en diagnos inom autismspektrumet. Här är undervisningen extra tydlig och strukturerad. AST-anpassad undervisning innebär inte att innehållet i utbildningen förändras, men undervisningssättet är anpassat till dig med en diagnos inom autismspektrumet. Utbildningen håller sig till den vanliga läroplanen. Om du till exempel går Naturvetenskapsprogrammet med AST-anpassning lär du dig samma saker och har samma kurser som på samma program utan AST-anpassning. Däremot har dina lektioner och dina skoldagar ett annat upplägg.

Läs mer om hur det är att plugga på en resursskola här

Hur ser skoldagarna ut på en AST-anpassad gymnasieutbildning? 

En AST-anpassad utbildning innebär att du till exempel har all din undervisning i samma klassrum, ditt hemklassrum. Ofta har du också din egen plats i klassrummet. Du har dina lektioner i mindre grupper, oftast max 10 elever. I en del skolor ligger hemklassrummet i en lite mer avskild del av skolan. På så sätt kan du få bättre studiero och mindre aktivitet runt omkring dig, så att du kan fokusera på dina studier i lugn och ro.

AST-anpassad gymnasieutbildning innebär till exempel:

  • hemklassrum
  • undervisning i mindre grupper
  • lugn omgivning
  • mer strukturerade skoldagar

Vilka skolor har anpassning till mig med autismspektrumtillstånd?

Alla elever har rätt att få tillräckligt med stöd i skolan för att nå så långt som möjligt. Det betyder att skolan alltid är skyldig att ge dig anpassad undervisning om du behöver det, oavsett vilken skola du går på. Du kan alltså få stöd och hjälp även om din skola inte har speciella klasser med AST-anpassning. Då kan du få stöd genom till exempel en individuell studieplan, stöd av en elevassistent eller särskild anpassning i olika ämnen. 

Fördelen med att välja en utbildning med AST-anpassning om du har en diagnos inom autismspektrumet är att utbildningen är anpassad just för dig. Det kan också kännas tryggt att gå tillsammans med personer som har liknande diagnoser, och att du har tillgång till lärare som har mycket kunskap om autismspektrumtillstånd.

Studera på ett NPF-gymnasium

Allt fler gymnasieskolor erbjuder program som är resursanpassade för dig med NPF. Vissa skolor erbjuder NPF-anpassningar på både grupp- och individnivå och du har rätt att få stöd utifrån dina egna förutsättningar. 

Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan få om du har en NPF-diagnos. 

Källor: Skolverket, bup,1177

Jämför dina favoriter
Reportage
Mina, Teknikprogrammet

Mina går Teknikprogrammet andra året på Huddingegymnasiet. Läs mer om hur det är!

Läs mer
Sofia Johansson, går tredje året...

Sofia studerar ekonomi på Huddingegymnasiet. Läs mer om hur hon tycker att utbildningen är.

Läs mer
Yonas, Samhällsvetenskapsprogram...

Yonas går samhällsvetenskapsprogrammet andra året. Han berättar mer om hur skolan och lärarna är.

Läs mer
"Alla får chansen att vara sig s...
Fryshusets Gymnasium

Emma Graufelds går inriktningen Dans på Fryshusets Gymnasiums Estetiska program. 

- Jag kände att en kunde komma dit som sig själv, och passa in genom att sticka ut, vilket jag inte upplevt någon annanstans, säger Emma.

I det här reportaget får du även läsa vad Vincent, som läser entreprenörskap, och Astrid, som pluggar natur, har att säga om Fryshusets Gymnasium.

Läs mer
Stella, Naturprogrammet

Stella läser Natur på Huddingegymnasiet. Läs mer om vad hon tycker är det bästa med utbildningen.

Läs mer

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information