Visar 1-20 av 25 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar program i sökresultatet.
 • = Riksintag
 • = Har lediga platser
Visar 1-20 av 25 träffar
1
2

Mer om International Baccalaureate

International Baccalaureate styrs av IBO, International Baccalaureate Organization, och är för dig som är intresserad av en internationell och utmanande karriär. Det är ett tvåårigt gymnasieprogram, men eftersom Sveriges lag kräver att en gymnasieutbildning ska vara under minst tre år så har du ett förberedande år innan.

Förberedande år

På det förberedande året får du vänja dig vid att studera på undervisningsspråket, hitta din studieteknik och välja vilka ämnen du vill studera och vilken nivå du vill studera dem på när du börjar på International Baccalaureate. Det förberedande året brukar vara mycket uppskattat då du som elev kan kliva in på andra, det vill säga första året på International Baccalaureate, med förberedande kunskaper för att studera på gymnasieprogrammet International Baccalaureate, eller IB-programmet som det även kallas.

Ansökan till International Baccalaureate

Du söker till International Baccalaureate som du söker till ett vanligt gymnasieprogram, men beroende på vilken skola du väljer kan du bli kallad till ett inträdesprov i matematik och engelska eller en intervju. 

Hela din undervisning på International Baccalaureate är på engelska och efter din gymnasietid har du möjligheter att studera vidare varsomhelst i världen. Du läser förutom de sex ämnen som du själv får välja inom IB-programmet tre ämnen som alla International Baccalaureate-elever läser världen över. De heter Theory of Knowledge, CAS och sen skriver du en Extended Essay.

Ämnen på IB-programmet

De sex valbara ämnena väljs utifrån följande sex grupper, där du väljer ett ämne från varje grupp:

 • Språk A: Swedish, English
 • Språk B: English, German, French, Spanish, Swedish
 • Indivduals and societies: Business Management, Economics, History, Psychology
 • Experimental Sciences: Biology, Chemistry, Physics, Env. systems
 • Mathematics: Three levels
 • Electives: Teater, film (Du får byta ut det konstnärliga ämnet mot ett annat ämne i de andra grupperna)

Utbudet av ämnena i de olika grupperna kan variera beroende vilken skola du väljer.

Obilgatoriska ämnen på International Baccalaureate

Theory of knowledge (Tok)
I ämnet Theory of Knowledge, får du studera filosofi, olika sorters kunskap, vad kunskap kommer ifrån och vad det är som kallas kunskap. Du får lära dig tänka på ett kritiskt sätt och analysera fakta. I slutet av din tid på International Baccalaureate får du skriva en uppsats som fördjupas i ämnet.

Creativity, Action, Service (CAS)
Ämnet Creativity, Action, Service är ett ämne som du utövar 150 timmar utöver din skoltid, alltså på fritiden. De tre aktiviteterna du ska utöva ska handla om, som namnet anger, att vara kreativ (creativity), aktiv (activity) och hjälpsam (service) och ska helst vara något nytt för dig.

 • Creativity: Lära dig något nytt inom musik, litteratur, bild eller annan kreativ verksamhet
 • Activity: Någon fysisk aktivitet eller sport som du inte har utövat förut
 • Service: Någon typ av volontärarbete för ett välgörande ändamål


Extended Essay (EE)
Extended Essay är en uppsats som motsvarar vanliga gymnasieskolans ”specialarbeten” och ska vara en forskningsuppsats på max 4000 ord. Uppsatsen ska fördjupa sig i något av de sex ämnena du har som du har valt själv. För att få din examen måste du vara klar med din Extended Essay, Theory of Knowledge essay och ha fullföljt din CAS en månad innan examinationsproven. Examinationsproven görs i slutet av sista terminen av gymnasieprogrammet och utgör 80 % av dina betyg. Varje ämne betygsätts på en skala från 1-7 då 7 är det bästa. I ämnena ToK och EE får du betyg enligt tabellen E-A då A är det bästa. N står för No grade.

Efter International Baccalaureate - högskolebehörighet

Efter att ha läst International Baccalaureate och fått en IB-examen erhåller du ett diplom och har då grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige. Det krävs att du har tillräckliga kunskaper i svenska, engelska och matematik, vilket innebär:

Svenska

Swedish A, A1 eller A2, SL/HL även Norwegian or Danish A eller A1, SL/HL

Engelska 6

English B, SL med annat undervisningsspråk än engelska

Engelska 7

English A, HL/ SL och English B, HL alternativt English B, SL med engelska som undervisningsspråk

Matematik 3b

Mathematical studies

Matematik 5

Mathematics SL, Mathematics, HL

Fysik 2

Physics SL/HL

Kemi 2

Chemistry SL/HL

Biologi 2

Biology, SL/HL

Naturkunskap 2

Environmental Systems, SL eller två av ämnena Chemistry, Physics och Biology, SL/HL

Historia 2

History, SL/HL

Samhällskunskap 1

IB-examen

Samhällskunskap 2

IB-examen ger särskild behörighet i samhällskunskap oavsett vilket grupp 3-ämne som lästs

Moderna språk 3*

Ab initio (nybörjar)språk, till exempel tyska, franska

Moderna språk 5*

B-språk, SL/HL

Moderna språk
7* 

Om annat A-språk finns i IB Diplom (ej svenska, danska, norska, engelska)

* gäller inte svenska och engelska

Källa: Antagning.se 


För dig som gått ut gymnasiet före den 1 juni 2010 gäller inte kraven på svenska eller matematik.

Elever som inte har svenska som modersmål måste också skicka in betyg eller intyg som visar att dem har de kunskaper i svenska som krävs. Betyg i enskilda ämnen (certificates) ger inte grundläggande behörighet, men kan eventuellt ge särskild behörighet.

För särskild behörighet till högskolan och universitet krävs godkända betyg (betygskrav 4) i alla ämnen, med undantag för ämnena Mathematics, Physics, Chemistry och Biology på Higher Level (HL) där betygskravet är 3.

Du kan också få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. Det krävs att du har minst betyget Godkänt i kursen - högre betyg ger inte fler poäng. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng om du har lägst betyget Godkänt i olika kombinationer av kurser. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Behörighet till International Baccalaureate (IB-programmet)

Det finns ingen exakt reglering gällande antagning till IB-utbildning. Utbildning vid International Baccalaureate (IB) sker vid sidan av den reguljära gymnasieskolan (proposition 1992/93:158, s 20). Utbildningen skiljer sig mellan olika skolor, men IB-programmen i Stockholm, Göteborg och Sigtuna Humanistiska Läroverk har en gemensam reglering i Förordning om internationell gymnasial utbildning (SKOLFS 2002:7). Denna förordning kan vara vägledande även för andra gymnasieskolor som anordnar IB-utbildning och säger bland annat följande:

•    Du är behörig att antas till årskurs ett av den internationella gymnasiala utbildningen om du för en längre tid vistas i Sverige, eller är utlandssvensk elev.
•    Du är behörig till IB om du har behörighet till naturvetenskapsprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet och har tillräckliga kunskaper i engelska och kunskaper i övrigt för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Saknar du tillräckliga kunskaper i svenska kan du ändå antas till IB-programmet om du i övrigt uppfyller kraven enligt punkten ovan.
•    Du kan antas till en högre årskurs om du lever upp till kraven i någon av punkterna ovan om du har kunskaper som motsvarar dem som förvärvas i den närmast lägre årskursen.
•    I de fall då det inte finns plats för alla sökande till IB-programmet ska de som inte är eller skall anses vara bosatta i Sverige och utlandssvenska elever få förtur.*

*Källa: Skolverket 

Jämför dina favoriter
Reportage
Elever om NTI Gymnasiet
NTI Gymnasiet Skövde

Läs om varför Natalie och Maja valde NTI Gymnasiet och deras bästa tips inför gymnasievalet!

Läs mer
Vanessa läste Teknikprogrammet p...
NTI Gymnasiet Skövde

“Stå på dig och lyssna inte för mycket på andra!”, det är ett av Vanessas bästa tips när det kommer till gymnasievalet. Vanessa, som själv valde att läsa teknikprogrammet på NTI Gymnasiet i Skövde, delar i den här intervjun med sig av sina tankar kring utbildning och framtid.

Läs mer
Milen studies Fine Art at IGES
Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Milen är senior på IEGS och studerar estetikprogrammet med inriktning konst.

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information