Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Gymnasiestudier med särskilt stöd

Person sitter med laptop i knät


Har du frågor om gymnasiet? Vi hjälper dig! Här kan du läsa frågor från andra besökare på gymnasium.se och våra svar på dessa. Välj ett ämne i listan nedan eller scrolla längre ner för att se de senaste frågorna och svaren.

Just nu tar vi inte emot nya frågor.

Sök

Senaste frågorna i ämnet: Gymnasiestudier med särskilt stöd

Har man rätt till stöd i gymnasiet?
Hej jag undra kan man komplitera en del ( asså typ reading speaking eller erinring? Och vad högt jag när lärare vägrar vägrar mer hjälp/stöd som jag har rött till pga diagnoser och dyslexi
Svar:

Hej,

Du behöver fråga din lärare om kompletteringar i det ämne det gäller. När det kommer till stöd så ska skolan göra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om en elev behöver det. Det här kallas för extra anpassningar. Om anpassningarna inte är tillräckliga kan eleven ha rätt till särskilt stöd. 

Om de extra anpassningarna inte räcker till eller om det bedöms att extra anpassningar inte kommer att vara tillräckliga ska rektorn se till att utreda om eleven behöver särskilt stöd. Skolan ska också utreda en elevs behov av särskilt stöd om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Oftast gör lärare och personal ur elevhälsan utredningen. Om den visar att ditt barn behöver särskilt stöd ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram, det vill säga en skriftlig, konkret plan för vilken form av särskilt stöd som ditt barn behöver för att uppnå kunskapskraven. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär och är insatser som ofta är mer omfattande och/eller varaktiga än extra anpassningar.

Du ska ta upp dina frågor kring stöd med din skolas rektor. Be gärna din/dina vårdnadshavare om hjälp med det.

Lycka till! /Petra,SYV

Kan jag byta från särskolan till vanlig skola?
Hej.

Jag går första året på särgymnasiet och är inte intresserad att gå kvar där. Så jag undrar nu om man kan gå grundskolan åk 9. Till slutat av höstterminen så får man betyg från grundskolan och kan man då börjar på gymnasiet i vårterminen. Jag fyller snart 17 år.
Svar:

Hej,

Det kan bli svårt att byta då det troligen gjorts en utredning som visat att du har rätt till att gå i särskolan, och att du inte kan gå i den vanliga grundskolan för att de inte kan ge dig det stöd du behöver. Dessutom är det dina vårdnadshavare som har gett sitt samtycke till att du ska gå i särskolan. Tror du att det kan ha blivit fel i bedömningen kan du ta upp det med dina vårdnadshavare och skolans rektor. Prata med rektorn om varför du inte vill gå i särgymnasiet så att du får hjälp med att trivas bättre oavsett hur det blir med ett byte.

Lycka till! / Petra, SYV 

Har gymnasiet något stöd för elver med autism?
Hej! Jag är en tjej som är diagnoserad med aspbergers/autism och har sökt till några skolor som har AST men de program som finns är jag för det mesta inte behörig till. De som jag är behörig till är estet och programinriktad val och båda låter inte så roligt :( jag undrar om jag tar ett vanligt program kan jag ändå få stöd? kommer det va ok om jag är lite långsammare än de andra eleverna och har man skans att ha en och en med en lärare ibland? Jag skulle älska att gå i en skola som erbjuder AST men det är inte många där ute och jag vet inte vad jag ska göra. sista fråga är det en bra idé om jag tar hantverkarprogramet inriktning frisör och efter examen så jobbar jag som frisör och studerar vidare till något annat i komvux? är det något som kommer funka eller behöver man studera heltid i komvux ? :) skulle vilja bli en sjuksköterska!!
Svar:

Hej,

Vad bra att du börjat fundera på gymnasium! 

Alla skolor ska göra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om en elev behöver det. Det här kallas för extra anpassningar. Om anpassningarna inte är tillräckliga kan eleven ha rätt till särskilt stöd. Så du ska kunna få den hjälp du behöver på alla skolor.

Men det är en bra idé att kontakta de skolor du är intresserad av och fråga dem hur de arbetar för att hjälpa de som har autism. Det kan nämligen se lite olika ut på alla skolor så det är en bra sak att alltid fråga om. Ta till exempel upp dina frågor kring egentid med lärare och tempo och se hur skolorna besvarar dina frågor kring din diagnos. Förhoppningsvis hittar du då en skola som känns bra trots att det inte har någon specialprofil mot AST. 

Om du vill bli sjuksköterska kan det vara en idé att fundera på Vård-och omsorgsprogrammet. Vård-och omsorgsprogrammet är på vissa skolor upplagt så att man får behörighet till Sjuksköterskeprogrammet. Men om man inte får all behörighet är det troligen det yrkesprogram som förbereder dig bäst för yrket som sjuksköterska, och ger dig minst kurser att läsa in på Komvux efteråt.  

Lycka till! /Petra,SYV

Kan jag byta från gymnasiesärskolan?
Hej om ja går på gymnasietsärkola hur kan ja byta till ett vanligt gymnasie och få vanliga betyg
Svar:

Hej,

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. För gymnasiebehörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

Möjligen kan Introduktionsprogrammet vara ett alternativ för att bli behörig till gymnasiet. Introduktionsprogrammet har olika inriktningar som har olika mål och behörighetskrav. För att veta vilket av inriktningarna som skulle kunna vara aktuell bör man prata med sin studie-och yrkesvägledare i skolan. Men om man har fått bedömningen att man ska gå särskolan tror jag att det kan vara svårt och kanske inte att rekommendera att byta tillbaka. Men prata gärna om det med de personer som har gjort bedömningen om att du ska gå i särskola eller din rektor.

Lycka till! /Petra,SYV

Hur hittar jag ett bra gymnasium?
Hej!
Jag ska ansöka för gymnasiet skolan nästa månad och nu är som elev på grundskolan.
skolan är speciellt skolan och vid med hörselnedsättning och uttalat problem. Där på grundskolan står som små grupper per klass cirka bara 10 eleverna. Nu fått jag väldigt hög betyg mest av kärnämnen därför fått jag en bedömning av min speciella pedagog att jag kan klara hos normalt gymnasiet skola och behöver inte att ansöka på speciellt eller särskilt skolan men om jag ska ansöka till normal gymnasiet skolan måste jag ansöka också för anpassning behöv på nytt skolan för att gå vidare. Min frågor är kan jag ansöka till privata gymnasiet skolor där finns lite och små grupper av eleverna?
Kan ni ge mig vilken och namn på denna privata gymnasiet skolan?
Om jag fått besked eller ett platsen från någon privata gymnasiet skolan skulle jag att betala någon avgifter?
Hur man ska ansöka till privata gymnasiet och när och finns någon begränsning tiden att ansöka?
Förhoppningsvis att ni hjälpa mig och svara på mina viktigaste frågor så fort som möjligt.
Mvh
Svar:

Hej,

Vad roligt att det har gått bra i skolan! En gymnasiefriskola (privat) är en skola som inte har kommunen, landstinget eller staten som huvudman eller ägare. Friskolor på gymnasiet är indelade i tre inriktningar: Allmän, Waldorf och Konfessionell. Oberoende inriktning måste gymnasiefriskolan följa och leva upp till den nationella läroplanen och de värderingar som satts upp för kommunala skolor. Gymnasieskolan kostar inte oavsett om den är privat eller inte.

Så det är inte så stor skillnad mellan friskolor och kommunala skolor men en sak som skiljer dem åt som kan vara bra att veta är att gymnasiefriskolor har riksintag. Det innebär att du kan söka skolan oavsett vilken kommun du bor i eller om kommunen du bor i redan har en motsvarande gymnasieutbildning (vilket inte är fallet med kommunala skolor). Läs mer om det här: https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/riksintag-2495. 

Då det inte är någon större skillnad mellan friskolor och kommunala skolor har de inte heller mindre klasser. När du söker efter lämpliga gymnasium, kontakta specialpedagogen eller studie- och yrkesvägledare för att få veta vilken hjälp skolan kan erbjuda. Man ska egentligen kunna gå på vilken gymnasieskola som helst och få det stöd man behöver men just mindre klasser kanske de inte kan erbjuda.

Din studie- och yrkesvägledare i skolan borde kunna hjälpa dig hitta en lämplig skola men du kan också söka här på egen hand: https://www.gymnasium.se/. Välj det program du vill gå, i den kommun du vill gå och läs sedan på om de skolor som finns.

Lycka till! /Petra,SYV

Vad gäller för att söka via frikvot?
Hej! Jag är 15 år och ska ansöka till gymnasiet nu i vår. Jag är diagnostiserad med ADHD och har pratat med SYV på min skola 1 gång. Vid det tillfället så diskuterades det att skriva en fri kvot till mig då jag uppfyller kraven för Sigtunaskola Humanistiska Läroverk. SYV sa att det var den ända skolan hon kunde skriva en fri kvot för. Nu har jag läst lite om hur kvot fungerar men jag är lite förvirrad.
Hur sker ansökan? Sker den på samma sätt på gymnasieintagningen? Kan jag fylla i en kvot med SYV?
Tack!
Svar:

Hej! 

Det är skolan som står bakom ansökan om behovet av att söka med frikvot, så det är din studie- och yrkesvägledare och rektor som sköter den ansökan då den ska godkännas av skolan för att kunna gå igenom. 

Om du är osäker för vad som gäller i ditt fall skulle jag råda dig till att prata med din studie- och yrkesvägledare igen och fråga hur det går till. 

Lycka till! / Hannah, SYV 

Hej, kan man få grattis körkort i Mora Gymnasuim sär?
Hej, kan man få grattis körkort i Mora Gymnasuim sär?
Svar:

Hej! 

Möjlighet till körkort får elever som går Fordons- och transportprogrammet inriktning transport. Detta gäller alltså inte alla som läser Fordons- och transportprogrammet. Jag rekommenderar dig att höra med skolan och se vad de erbjuder. 

Lycka till! / Hannah, SYV 

Kan jag byta från gymnasiesärskola till vanligt gymnasium?
Ja undrar kan jag bli behörig till ett vanligt gymnasium om jag går i gymnasiesärskolan?
Svar:

Hej! 

Ja, det kan du om du skriver ur dig från gymnasiesärskolan. Dock är det värt att ha i åtanke att beslutet om gymnasiesärskola är utifrån dina förutsättningar och behov. Detta för att du ska få en så bra utbildning som möjligt. 

Jag rekommenderar dig att prata med din studie- och yrkesvägledare på skolan om du har frågor kring din situation. 

Lycka till! / Hannah, SYV 

Byta från gymnasiesärskola
Hej min fråga är jag började särskolan gymnasiet nu och jag har inte svårt med så mycket jag gjorde bara ingenting i 9an jag trivs jätte dåligt i särskolan och jag gråter alltid och mår dåligt min fråga är kan jag går på en introduktion programmet? Och fylla alla bytg jag har F på?
Svar:

Hej! 

Vad tråkigt att höra att du inte trivs i skolan. Introduktionsprogrammet kan vara ett alternativ men har man fått bedömningen och rekommendationen att gå gymnasiesärskola kan det vara svårt att byta.
Kontakta din studie- och yrkesvägledare och diskutera situationen så du kan få rätt förutsättningar att klara dina studier. 

Lycka till! / Hannah, SYV 

Har man rätt till särskilt stöd i gymnasiet?
Hej!
Jag har lite frågor om särskilt stöd i gymnasieskolan.
Jag undrar vilka rättigheter jag som elev har och vad som jag kan kräva av min skola.
Jag trivs inte gymnasieskolan som jag går på och mår dåligt av att vara där. Varje dag i skolan är en kamp för mig som är mycket svår att övervinna.
Har haft det jobbigt i skolan så länge jag kan minnas och jag gillar inte känslan av att ha massa människor runtomkring mig. Speciellt är det jobbigt att vara nära jämnåriga. Jag har fått några diagnoser under de senaste fem åren men de har inte lett till några förbättringar för mig. Skolan är en stor orsak till dessa.
Om jag fick önska skulle jag vilja kombinera undervisning i skolan med distansundervisning. Jag undrar om detta är något som jag kan kräva av min skola.
Har direkt inte svårt för mig ämnesmässigt med skolan, utan det är det sociala som är problematiskt för mig. Jag upplever dessutom att jag studerar bättre hemma än i skolan på grund av att jag mår så dåligt av att vara i skolan.
Jag är ganska övertygad om att min situation skulle bli bättre om min önskan är möjlig.
Därför undrar jag om det är en möjlighet som finns och om jag kan kräva det av min skola. Jag är rädd för att min skola skulle neka mig mitt förslag och då ser jag bara en enda utväg vilken är att hoppa av och detta vore ju förfärligt för mig.
Tack på förhand,
Svar:

Hej,

Vad tråkigt att höra att du har det jobbigt i skolan! 

Skolan ska göra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om en elev behöver det. Det här kallas för extra anpassningar. Om anpassningarna inte är tillräckliga kan eleven även ha rätt till särskilt stöd. 

Skolan ska också utreda en elevs behov av särskilt stöd om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Oftast gör lärare och personal ur elevhälsan utredningen. Om den visar att du behöver särskilt stöd ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram, det vill säga en skriftlig, konkret plan för vilken form av särskilt stöd som du behöver. Distansundervisning kanske kan vara en av lösningarna men det är rektorn som fattar beslut om det. Så kontakta skolans rektor så kan ni boka in ett samtal för att diskutera detta.

Om du mår psykiskt dåligt i skolan behöver du också gå till din kurator, skolpsykolog eller sjuksköterska i skolan och berätta hur du mår. Då kan du få hjälp av skolans elevhälsa att ändra på din situation och hitta lösningar.

Lycka till! /Petra,SYV

Visar 11-20 av 67 frågor
1
2
3
4
...
7

Annonser