Visa gymnasium.se som: Mobil
  • = Riksintag
Visar 1-20 av 25 träffar
12

Lär dig mer om särskild variant på gymnasiet

Mer om Särskild variant

För att en skola ska få ge särskilda varianter krävs att det finns en lokal eller regional efterfrågan av utbildningen, antingen bland arbetsgivare eller bland utbildningssäten så som högskolor eller universitet. Gymnasieskolor har sedan införandet av GY2011 möjlighet att avvika från ett nationellt program genom att ansöka om att få bedriva särskilda varianter av nationella program. I de fall då det finns en nationell efterfrågan på de kunskaper som utbildningen ger kan utbildningen också bli riksrekryterande.

Måste leva upp till regeringens krav

För att få tillstånd av skolverket att bedriva en särskild variant av ett nationellt program krävs att skolan och utbildningen följer de krav som regeringen fastställt för särskilda varianter. Exempel på sådana krav är att det ska finnas en lokal eller regional efterfrågan från arbetsgivare eller utbildningssamordnare på de kunskaper och färdigheter som utbildningen ger.

Struktur på särskilda varianter

Särskilda varianter finns inom de nationella programmen, men avviker mer än 300 poäng från kursplanen för programmet. Eftersom specialutformade program inte längre kan erbjudas inom gymnasieskolan är den särskilda varianten en möjlighet för skolor att ge ett program en egen profil utifrån skolans möjligheter eller det lokala arbetslivet, som en lokalt utformad inriktning.

Särskilda varianter kan sökas inom ramen för frisök, vilket innebär att eleven har möjlighet att söka en utbildning utanför hemkommunen, även om utbildningen erbjuds i en gymnasieskola i den egna kommunen. Särskild variant av ett program kan börja i årskurs ett, men även i utbildningens andra eller tredje år.

Om skolan önskar kan man ha särskilda behörighetskrav för antagning till de särskilda varianterna. De kan också anordna urvalsprov för att komplettera betygen vid intagningen.

Källa: Skolverket

Jämför dina favoriter
Reportage
Angelica läser programmet Barn o...
Praktiska gymnasiet Kalmar

Angelica Karlsson Villafrangca är 18 år och läser programmet Barn och Fritid på Praktiska Gymnasiet Kalmar. Hon har valt inriktningen pedagogiskt arbete.

Läs mer
Eleverna berättar om skolan

Mårten, Ahmed och Sally är elever som går eller har gått på Tycho Braheskolan. Läs mer om hur de tänkte inför sina gymnasieval och deras upplevelse av skolan!

Läs mer
Vill du veta mer om hur det är a...

Här kan du läsa om hur eleverna på ForshagaAkademin tycker det är att gå på skolan. Vad är det bästa med sportfiskeutbildningen? Hur är det att att arbeta med hundar i utbildningen? Klicka in dig på reportaget för att läsa mer!

Läs mer
Adam och Timmy om Sjöfart

Adam och Timmy läser båda Sjöfartsprogrammet här hos oss på Praktiska Gymnasiet Kalmar.

Läs mer
Videoreportage
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information