Visar 1-9 av 9 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar program i sökresultatet.
  • = Riksintag
Visar 1-9 av 9 träffar

Mer om Walfordskolor

Waldorfskolor arbetar med utgångspunkt i Rudolf Steiners människosyn. Denna syn är baserad på grundtankar som kan formuleras: Människan utvecklas enligt lagbundenheter i såväl kroppslig som själslig och andlig bemärkelse. Under uppväxten vävs det helt unika livsmönstret för varje enskild individ. I enlighet med dessa idéer ser waldorfskolan pedagogiken som en konst. Ordet "konstnärlighet" i texten avser ett förhållningssätt till såväl undervisning, metod som material. 

Målet med waldorf- eller steinerpedagogiken

Målet med utbildningen är att göra det möjligt för eleverna att så fullt som möjligt som vuxna i frihet välja och följa sin individuella väg genom livet. Medan antroposofin utgör den filosofiska och teoretiska grunden för de undervisningsmetoder som används i waldorfskolor och återspeglas i attityden hos många lärare och i den allmänna struktureringen och inriktningen i undervisningen på de olika stadierna, så ingår ingen undervisning i antroposofin som sådan i undervisningen.

Om någon lärare i någon form skulle undervisa i antroposofi på ett sätt som går utöver vad var och en kan iaktta och uppleva, så skulle det enligt Rudolf Steiner som grundare av Waldorfpedagogiken strida mot hela intentionen med Waldorfpedagogiken.

De flesta av de ca 900 waldorfskolor (inkl vuxen- och lärarutbildning) som finns runt om i världen är oberoende friskolor, som har startat utan allmänt ekonomiskt stöd. Men ett ökande antal skolor har kommit att finansieras av det allmänna i olika länder.

Vill utveckla tanke, känsla och vilja

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan - tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. Undervisningen på waldorfskolor ger näring för hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning.

Waldorfskolor eftersträvar att vara en 12-årig skola med sammanhållna klasser från ettan till tolvan. Man strävar också efter att ha samma klasslärare genom de första sju åren, som följer och utvecklas med barnen som en förebild, bland annat genom att genom eget studium och fördjupning bygga upp och ansvara för undervisningen i alla huvudämnena upp genom klasserna till åttonde klass.

Var finns waldorfpedagogiken?

I dagsläget finns det ca 40 stycken waldorfskolor runt om i Sverige, men endast en högskola där man enbart tillämpar undervisning enligt Rudolf Steiner metoden. Här finner du en lista på Waldorfskolor i Sverige.

Jämför dina favoriter
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information