Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet, Arkitektur - Särskild variant

Blackebergs gymnasium, i Stockholm
Undervisningsform
Klassrum
Nästa startdatum
Antal elever
Antal elever: cirka 570 (.)
Antagningspoäng (2023)
Antagningspoäng: 230,0
(medelvärde: 315,8)
Undervisningsform
Klassrum
Nästa startdatum
Antal elever
Antal elever: cirka 570 (.)
Antagningspoäng (2023)
Antagningspoäng: 230,0
(medelvärde: 315,8)
Vill du veta mer om programmet? 🤗

Om utbildningen

Naturvetenskapsprogrammet, Arkitektur - Särskild variant

Du som har ett naturvetenskapligt intresse men även vill jobba kreativt med bild, design och arkitektur får här möjlighet att göra det.

Kombinationen av teori och kreativitet ger dig en bra balans i studierna, stimulerar båda hjärnhalvorna och ger dig ökade möjligheter till hög måluppfyllelse i alla ämnen.

Kurser

Vill du ha behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolan läser du kursen Fysik 2 som eget val. Det ger dig samma breda behörighet som naturvetenskapsprogrammet inriktning natur.

Funderar du på att bli arkitekt? Du förbereder dig för arkitektprovet eller andra praktiska prov till konstnärliga utbildningar när du läser kurserna Bild och form 1, Design och Arkitektur.

Under år ett läser du Bild och Form 1b. Du får möjlighet att öva och utveckla ditt bildarbete med olika verktyg och metoder för bildframställning, såväl analoga som digitala.

I årskurs två läser du Design. Hur får du idéer och hur kan du gestalta dem på bästa sätt? Vi provar olika typer av design så som grafisk, mode
-och produktdesign. Även här jobbar vi både analogt och digitalt.

I årskurs tre läser du kursen Arkitektur. Vi jobbar både med hus och rumsliga gestaltningar. Vi bygger modeller och lär oss presentera våra projekt.

Vi gör under åren flera studiebesök som ger dig en yrkesorientering samt går på aktuella konstutställningar.

Krav för antagning

För att antas ska du minst ha betyget C i bild. Du gör också ett färdighetsprov.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Biologi 2, 100 poäng
  • Kemi 2, 100 poäng
  • Matematik 4, 100 poäng

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst

  • Klassrum
  • Stockholm

Behörighet

För behörighet till Naturvetenskapsprogrammet behöver du godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt minst sex andra ämnen.

Gymnasieexamen

Naturvetenskapsprogrammet leder till en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Ansökan

Ansök till Naturvetenskapsprogrammet, Arkitektur - Särskild variant

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen Storstockholm. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 4404, 102 68 Stockholm
Telefon: 08-58 00 80 00
Mejladress: gymnasieantagningen@storsthlm.se
Blackebergs gymnasium
Wergelandsgatan 20
168 48 Bromma

Populärt gymnasium i Blackeberg

Här möts du av en studiemiljö som tar avstamp i gamla traditioner. Modern pedagogik, IT och kreativitet präglar undervisningen. Skolan är känd för studiemotiverade elever och kunniga, engagerade lärare. All personal på skolan arbetar för att skapa en trygg och...

Läs mer om Blackebergs gymnasium och visa alla program.

Sponsrad