Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Byggbranschens Yrkesnämnd i Västra Götaland

Välkommen till byggbranschen!

Vägarna till ett arbete i byggbranschen är många och varierar beroende på vilket yrke du vill ha och vilken typ av utbildning som passar dig. En sak är dock säker. Alla är välkomna!

Se alla bygg- och anläggningsskolor i Västra Götaland

Många olika yrken

Inom bygg- och anläggningsbranschen finns många spännande yrken och arbetsuppgifter. Inom branschen arbetas det med allt från inredning i bostadshus till uppförande av stora anläggningar - från idé till slutresultat. Valet av arbetsredskap är ditt – dator, hammare, laserverktyg, grävmaskin eller murslev.


Bygg- och anläggningsprogrammet

– En väg in i branschen

Ungefär hälften av alla som arbetar inom byggbranschen har tagit vägen genom gymnasieprogrammet bygg- och anläggning. Utbildningen är baserad på både teori och praktik i skolmiljö. Under flera perioder kommer det praktiska lärandet dessutom ske ute på riktiga arbetsplatser, genom apl (arbetsplatsförlagt lärande). Under första året går alla elever på BA-programmet en gemensam inriktning. De ges chansen att testa på olika kunskapsområden. Under andra året väljer eleverna sedan en av tre inriktningar; husbyggnad, maskin eller mark och anläggning. Inom sin valda inriktning väljer de sedan ett yrke att fokusera på.
Alla skolor med BA-programmet har inte alla tre inriktningar.

Att jobba inom byggbranschen

I byggbranschen jobbar det nästan lika många inomhus framför datorn som utomhus på en byggarbetsplats. För flera yrken innebär en arbetsdag en blandning av båda. Det är en omväxlande arbetsmiljö. Det är oftast flera yrken inblandade i ett bygge och deras arbetssituation kan se väldigt olika ut. Det är därför extra viktigt med bra teamwork.

Inom bygg finns goda chanser att gå vidare i karriären, oavsett vilket yrke du utbildar dig till. Du kan antingen börja jobba direkt efter gymnasiet eller plugga vidare, eftersom alla som pluggar på gymnasiet har rätt att lägga till kurser för att bli behörig för högskolan.

De vanligaste projekten inom byggbranschen

Det finns två huvudtyper av byggprojekt: hus och anläggning.
Husbyggen kan vara enstaka villor, hela bostadskvarter, kontorshus, industrilager – allt som har väggar och tak.
Anläggningsbyggen är vägar, järnvägar, broar, tunnlar, vindkraftverk, dammar med mera. Man använder sig ofta av maskiner och olika avancerade hjälpmedel i sitt arbete, vilket underlättar för alla.

Inom dessa två områden finns det flera intressanta yrken. Frågan är vilket som passar dig bäst.

Miljöarbete och digitalisering på hög nivå

Inom bygg- och fastighetssektorn arbetas det dagligen med miljö- och energikrav, det är en ständigt pågående utveckling. Branschen arbetar sedan länge med utfasning av farliga ämnen från byggprodukter, resurseffektivisering, avfallsminimering och att hindra allmän miljöpåverkan från byggverksamhet.

Oavsett vilken roll du har på arbetsplatsen kan du bidra och påverka, speciellt om du är intresserad av miljöfrågor och är villig att engagera dig i utvecklingsarbetet.

Byggsektorn utvecklas hela tiden - byggritningarna blir digitala samtidigt som datorer och surfplattor flyttar ut till byggarbetsplatsen. Det kommer att ställa nya krav på alla som arbetar.

Du behövs!

Det finns en rådande kompetensbrist inom byggbranschen. Detta är en av de största utmaningarna för de byggföretag som vill växa. Både yrkesarbetare från gymnasiets bygg- och anläggningsprogram samt arbetsledare och byggingenjörer med utbildning från yrkeshögskola eller högskola/universitet behövs. Du behövs i byggbranschen och det finns alltid goda chanser att gå vidare i karriären, oavsett var du startar.

Tillbaka till toppen