Visa gymnasium.se som: Mobil
Kvinnlig maskinförare under arbete

Så blir du maskinförare

Maskinförare - Hitta utbildning här

Hur blir man Maskinförare på gymnasiet?

Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen anläggningsfordon och som programfördjupning väljer du maskinförare. Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, APL. Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid. 

Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställningen som lärling. 

Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 4 800 timmar). 

Vad gör en Maskinförare?

Oavsett om dagens anläggningsmaskiner har hög kapacitet och är mycket avancerade kan ingen teknik i världen ersätta en skicklig maskinförare. Du kommer få en viktig och intressant roll på arbetsplatsen.  

En maskinförares arbetsområden och arbetsuppgifter är många och skiftande. Vanliga arbetsuppgifter är att köra och underhålla anläggningsmaskiner, gräva och schakta för hus, anläggningar och vägar, gräva för och lägga vatten- och avloppsledningar, lasta och lossa olika typer av gods och material. Du kan också gräva ner kablar och arbeta i grustag. 

De vanligaste maskintyperna är Grävmaskin och Lastmaskin. Det kanske inte behöver sägas, men det är en fördel om du gillar maskiner! 

Framtidsutsikter för Maskinförare?

Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för yrkena maskinförare, lantbruk eller anläggningsmaskinförare. Arbetsförmedlingen bedömer att skogsmaskinförare kommer att möta en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Källa: byggdinframtid.se

Lönestatistik för Anläggningsmaskinförare m.fl.

30 800 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


BYN - Byggnadsindustrins Yrkesnämnd arbetar för att bygg- och anläggningsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar. 

BYN


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 28 jan 2020