Visa gymnasium.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Kvinnlig dykare

Så blir du anläggningsdykare

Anläggningsdykare - Starta din utbildning här

Hur blir man anläggningsdykare på gymnasiet?

Utbildningen till anläggningsdykare är inte en gymnasieutbildning. För att kunna bli det krävs att du studerar vidare. Du har flera möjligheter att utbilda dig till anläggningsdykare. All utbildning omfattar i praktiken tre viktiga steg: 

  • Grundutbildning, vilken omfattar dykutbildning samt bygg- & anläggningskunskaper, B-certifikat eller motsvarande. Totalt: ca 3 300 timmar. 
  • Efter grundutbildningen ska du göra din färdigutbildning i ett företag. För att få ut ett yrkesbevis krävs det att du efter grundutbildningens avslutande har intyg om minst 800 loggade dyktimmar. 
  • För att sedan fortsätta arbeta som anläggningsdykare gäller att du har en godkänd läkarundersökning enligt AFS 2005:6. 

Alternativ 1: Företagsförlagd utbildning

Det underlättar om du har en byggbakgrund i trä, betong eller anläggning och eventuellt även ett yrkesbevis i något av dessa yrken. Men det är inte nödvändigt. Därefter söker du anställning som dykarlärling på något av landets dykeriföretag. För att du ska kunna bli dykarlärling krävs det: 

  • Att du är minst 18 år 
  • Du har genomgått en hälsokontroll och blivit godkänd för att arbeta som dykare (AFS 2005:6) 
  • Du har grundläggande dykutbildning, minst nivå 2 i ett erkänt sportdykarsystem 

(Saknar du bygg- och anläggningsutbildning får du genom företaget läsa den teorikursen på distans.) 

Beroende på dina tidigare erfarenheter ska du genomföra en blandad teoretisk/praktisk, företagsförlagd utbildning om ca 3 300 timmar. I slutet av din utbildning görs en utbildningskontroll för att du ska få ditt dykcertifikat (B-50). 

Alternativ 2: Skolförlagd utbildning

Du kan gå en 2-årig yrkesutbildning om 80 YH-poäng. Utbildningen genomförs i samarbete med Göteborg stads vuxenutbildning, YRGO under 80 veckor (heltid). Utbildningen innehåller bland annat dykerimedicin, arbetsmiljöfrågor, engelska och teknologi, dykning med vanligt förekommande utrustningar,formsättning, armering och betonggjutning, borrning och sprängning, schaktningsarbeten, stålarbeten, rörläggning, inspektion, dokumentation och produktionsstyrning.

En tredjedel av utbildningen består av praktik på dykeriföretag som ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper och skaffa dig goda kontakter inom branschen. Utbildningen omfattar samma krav som för den traditionella lärlingen vilket innebär att du under utbildningen måste klara certifieringskraven för B-certifikat. I samband med din anställning på ett dykeriföretag ska du för att få din e-dyklogganmäla in dig som lärling till BYN.

Alternativ 3: Skolförlagd utbildning utomlands

Du kan få en grundläggande dykutbildning på ett flertal platser utomlands och erhålla ett dykcertifikat, IDSA level 3, som motsvarar det svenska B-certifikatet. Vid en anställning i ett dykeriföretag i Sverige valideras dina kunskaper och tidigare erfarenheter och därefter får du antingen en utbildningsbok (e-bok) eller en e-dyklogg beroende på ditt utvärderingsresultat. Färdigutbildningen är sedan helt företagsförlagd och för att man ska få ut sitt yrkesbevis krävs det intyg om 800 loggade dyktimmar.

Vad gör en anläggningsdykare?

Arbetsmarknaden för dig som anläggningsdykare är god och efterfrågan på kvalificerade dykare är stort inom bygg-och anläggningssektorn. Ungefär hälften av arbetstiden är i eller under vatten. Exempel på arbetsmoment kan vara att bygga och reparera broar eller anlägga hamnar, farleder och kraftverk. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel att schakta, borra, spränga, svetsa, bygga formar, armera och gjuta.

Uppdragens längd kan variera från ett par timmar till flera månader. Jobbet som anläggningsdykare är som sagt omväxlande, men också krävande. Därför ställs stora krav på din fysik och yrkesskicklighet. Det är vanligt att det dyker upp problem som du behöver lösa under tuffa förhållanden. Att vara stresstålig, kunna lita på sitt omdöme och kreativa förmåga är viktiga egenskaper för en anläggningsdykare. 

Framtidsutsikter för anläggningsdykare

Inom bygg- och anläggningssektorn är behovet av kvalificerade dykare stort och man räknar med att efterfrågan på dykare kommer att öka. Cirka hälften av de dykare som har det som sitt yrke jobbar idag som anläggningsdykare. Andra jobb dykare har är till exempel polis, brandkår och räddningstjänst.

Källa: byggdinframtid.se


Bra val av gymnasieprogram:


BYN - Byggnadsindustrins Yrkesnämnd arbetar för att bygg- och anläggningsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar. 

BYN


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 28 jan 2020