Visa gymnasium.se som: Mobil
Stenmontör under arbete

Så blir du stenmontör

Stenmontör - Hitta utbildning här

Hur blir man stenmontör på gymnasiet?

Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen Husbyggnad och som programfördjupning väljer du därefter specialyrken. Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, APL. Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid. 

Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling. 

Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 4 800 timmar). 

Vad gör en stenmontör?

Som stenmontör arbetar du med både nyproduktioner och renovering av historiska miljöer. 

En stenmontör lägger golv, sätter trappor och monterar fasader av natursten såsom marmor, granit, skiffer, sandsten och kalksten. I detta yrke får du ofta visa din hantverksskicklighet genom att sätta komplicerade stenmaterial i hallar, trapphus och öppna ytor. Resultatet av arbetet ska vara funktionellt, dekorativt och bestå i många år. 

I princip kan man beskriva stenmontören som en plattsättare, men med skillnaden att man jobbar med tyngre material. 

Framtidsutsikter för stenmontörer

Stenmontör är ett litet specialyrke i Sverige. Merparten av utbildningarna sker som lärling ute på företagen, men tyvärr räcker detta inte till för att täcka behovet. Idag får vi därför importera mycket av den här arbetskraften. För den som vill utbilda sig till stenmontör är framtidsprognosen god. 

Källa: byggdinframtid.se


Bra val av gymnasieprogram:


BYN - Byggnadsindustrins Yrkesnämnd arbetar för att bygg- och anläggningsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar. 

BYN


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 28 jan 2020

Bästa vägen till drömjobbet

Som färdigutbildad kommer du snabbt ut i arbete, för här behövs fler kvalificerade medarbetare. Välkommen till din spännande framtid!