Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du anläggningsarbetare

Väg- och anläggningsarbetare - Hitta utbildning här

Hur blir man Väg- och anläggningsarbetare på gymnasiet? 

Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktningen Mark och anläggning och som programfördjupning väljer du väg- och anläggning. Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, APL. Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid 

Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling. 

Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 6 800 timmar). 

Vad gör en väg- och anläggningsarbetare? 

Anläggning är första fasen i byggprojekt. Som väg- och anläggningsarbetare bygger du broar, kajer, tunnlar, gator, vägar, parker, trädgårdsanläggningar med stensättningar och mycket mer. Du kan stoltsera med flertalet titlar. Men oavsett vad du kallar dig har alla jobb en sak gemensamt: du jobbar utomhus, året om, så det är en fördel om du gillar frisk luft. 

Jobbet kan ibland vara fysiskt, men till din hjälp har du olika maskiner och tekniskt avancerade specialinstrument. Väg- och anläggningsarbetare finns både inom den privata och offentliga sektorn. Vill du växa i din roll som väg- och anläggningsarbetare har du stora möjligheter att utvecklas inom yrket och öppna nya dörrar för framtiden. 

Framtidsutsikter för väg- och anläggningsarbetare 

I dagsläget är det mycket liten konkurrens om jobben för väg- och anläggningsarbetare, det finns ett stort behov av yrket och behovet möts inte av tillgången som är för liten. Vägar, järnvägar och byggnader byggs och underhålls i rask takt vilket skapar en efterfrågan efter yrkesgruppen. Då för få utbildar sig och behovet kommer vara oförändrat kommer det vara fortsatt liten konkurrens inom yrket under de kommande fem till tio åren, vilket innebär att det finns väldigt goda arbetsmöjligheter även i framtiden för väg- och anläggningsarbetare. 

Källa: byggdinframtid.se

Lönestatistik för Anläggningsarbetare

30 600 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


BYN - Byggnadsindustrins Yrkesnämnd arbetar för att bygg- och anläggningsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar. 

BYN


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 28 jan 2020