Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du anläggningsarbetare

Anläggningsarbetare

Hur blir man anläggningsarbetare på gymnasiet?

För att bli anläggningsarbetare kan man studera Mark- och anläggningsinriktningen på Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Efter utbildningen arbetar man som lärling i 2–3 år för att sedan utföra ett yrkesteoretiskt prov som leder till ett yrkesbevis för anläggningsarbetesyrket. Det går även att läsa till yrket direkt på en arbetsplats, även då är man anställd som lärling med läser de teoretiska delarna via distans från Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN).

Vad gör en anläggningsarbetare?

Yrket som anläggningsarbetare är brett och syftar på arbetet med vägar, broar, vatten- och reningsverk och flygfält, och man kan ha yrkestitlar som vägarbetare, beläggningsarbetare, markanläggningsarbetare, rörläggare och stensättare. Arbetsuppgifterna varierar kraftigt och kan till exempel vara uppgifter som att anlägga gräs, plantera träd, grävarbete inför leddragning, sättning av gatsten och underhåll av vägar. Det är ett arbete som sker i princip alltid utomhus året runt.

Framtidsutsikter för anläggningsarbetare

I dagsläget så är det en mycket liten konkurrens om jobben för anläggningsarbetare, det finns ett stort behov av yrket och behovet möts inte av tillgången som är för liten. Vägar, järnvägar och byggnader byggs och underhålls i rask takt vilket skapar en efterfrågan efter yrkesgruppen. Då för få utbildar sig till anläggningsarbetare och behovet kommer vara oförändrat så kommer det vara fortsatt liten konkurrens inom yrket under de kommande fem till tio åren, vilket innebär att det finns väldigt goda arbetsmöjligheter även i framtiden för anläggningsarbetare.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Anläggningsarbetare

30 600 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Bygg & anläggning
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö

Senast uppdaterad: 24 sep 2018

Hitta ditt drömyrke