Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du bergarbetare

Så blir du bergarbetare

Hur blir man bergarbetare på gymnasiet?

För dig som vill jobba som bergarbetare är det passande att läsa Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet med inriktningen Mark och anläggning. Den första tiden är ganska lik oavsett vilken inriktning på byggprogrammet du väljer att läsa. Du kan på det sättet prova på olika arbetsområden inom byggbranschen innan du bestämmer dig helt.

Under gymnasieutbildningen blir det med tiden allt mer fokus på praktik, och du får varva teori och praktik. Efter gymnasiet får du utbildning som lärling, med lärlingslön, på en arbetsplats under cirka 2 1/2 år. Maskinteknik är ett ämne som ingår i bergarbetarens utbildning.

Efter din lärlingsutbildning är du redo för yrkesteoretiskt prov. När du fått det provet godkänt får du ditt yrkesbevis.

Vad gör en bergarbetare?

Bergarbetaren är en av de första personerna på en byggarbetsplats och är den som skapar förutsättningar för husbyggen, nya vägnät och tunnlar. Bergarbetaren borrar, spränger, lastar ut och kontrollerar så att bergbitar inte kan falla ner. Som bergarbetare är det därför viktigt att du har kunskap om både bergteknik och avancerade maskiner.

Det bästa underlaget för att anlägga hus, broar och andra tunga konstruktioner är berg. För att få rätt höjd och liknande måste ofta delar av berget sprängas eller borras bort. Det är på grund av att man måste anpassa bergets nivå till den byggkonstruktion som ska uppföras. Som bergarbetare är du den som har kunskap om bergets egenart och kan avgöra hur arbetet bäst ska utföras, exempelvis vilken mängd laddning som behövs vid sprängning. För att kunna ansvara för sprängningar krävs att du har en vidareutbildning (så kallat sprängkort).

I ditt jobb som bergarbetare jobbar du i nära samarbete med anläggare och maskinförare och en del av deras arbetsuppgifter utför du själv.

Framtidsutsikter för bergarbetare

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för hur arbetsmarknaden kommer se ut för bergarbetare de närmaste åren.

Källa: Byggare.com


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Bygg & anläggning
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 24 sep 2018