Visa gymnasium.se som: Mobil
Kvinnlig bergarbetare

Så blir du bergarbetare

Bergarbetare - Hitta utbildning här

Hur blir man bergarbetare på gymnasiet?

Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen Mark och anläggning och sedan programfördjupningen berghantering. Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, APL. Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid. 

Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.

Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 6 800 timmar). 

Vad gör en bergarbetare?

Berg är det bästa underlaget för att anlägga hus, broar, tunnlar och andra konstruktioner. Oftast måste delar av berget sprängas eller borras bort för att få rätt höjd till den byggkonstruktion som ska uppföras. Därför är du som bergarbetare en av de första på plats.

Som bergarbetare har du kunskap om bergets egenart och kan avgöra hur arbetet bäst ska utföras, till exempel vilken mängd laddning som behövs vid sprängningen. För att ansvara för sprängningar krävs dock en vidareutbildning (sprängkort). 

Bergarbetare är ett omväxlande och självständigt yrke som innebär stort ansvar där säkerhet och koll är A och O. 

Framtidsutsikter för bergarbetare

Arbetsförmedlingen bedömer att yrkesverksamma inom bergarbete har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara goda.

Källa: byggdinframtid.se


Bra val av gymnasieprogram:


BYN - Byggnadsindustrins Yrkesnämnd arbetar för att bygg- och anläggningsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar. 

BYN


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 28 jan 2020