Visa gymnasium.se som: Mobil
  • = Riksintag
Visar 1-20 av 25 träffar
12

Gymnasieutbildning mot Anläggningsfordon

Mer om Anläggningsfordon

På inriktningen Anläggningsfordon får du färdigheter att köra och hantera mobila arbetsmaskiner i anläggningsarbete som maskinteknik, byggkunskap, markarbeten inom väg, anläggning och ledningsarbete, ballastkunskap, ritningsläsning och trafikkunskap.

Du får också kunskaper i trafiksäkerhet, fordonsunderhåll och användning av navigationsutrustning samt grundläggande anläggningskunskaper, till exempel schaktning, täktverksamhet, isolering och dränering. Som förare av anläggningsfordon kommer du kunna transportera gods och material, gräva, schakta, bearbeta berg, lasta, lossa och lyfta tunga material.

Markarbeten

En förare av anläggningsfordon och maskiner ska kunna planera och genomföra ett arbete från ritning till att grävning eller schaktning är slutförd. När det kommer till grävningsarbeten är det väldigt viktigt att du känner till olika markförhållanden, som vilka egenskaper grus, berg, sand och asfalt har. Du får lära dig vilka markarbeten som görs före och efter ett bygge, till exempel en husgrund, en väg och ett ledningsnät. Du får dessutom lära dig att lägga plattor och granitsten för att göra den yttre miljön runt byggnaden fin.

Det är viktigt hur du estetiskt genomför olika arbeten, att du innan arbetet börjar kan se hur maskinerna kommer att forma marken och hur området kommer att se ut när arbetet är klart.

En annan viktigt del av arbetet som anläggningsförare är att du har ansvar för service och underhåll på maskiner och utrustning. På Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon kommer du lära dig alla regler och bestämmelser runt anläggningsarbeten.

APL – Arbetsförlagt lärande

Under minst 15 veckor kommer du vara ute på en arbetsplats och få inblick i branschen, lära dig yrket och skapa kontakter.

Efter avklarad utbildning utfärdas utbildningsbevis på de maskiner du har utbildat dig på. Om du går direkt till arbete erhåller du en utbildningsbok.

Källa: Skolverket

Jämför dina favoriter
Reportage
Alla känner alla och det är bra ...

Eric och Erika läser Flygteknikprogrammet på Edströmska gymnasiet i Västerås. Eric rekommenderar andra att söka till skolan för att det är bra lärare och en rolig utbildning. Erika säger att hon vill jobba som flygtekniker efter gymnasiet och berättar hur utbildningen på Edströmska gör henne förberedd för det. Läs mer om vad de båda eleverna tycker om Edströmska gymnasiet i det här reportaget!

Läs mer
Madeleine pluggar el- och energi...

Madeleine pendlar från Strängnäs varje dag för att läsa på El- och energiprogrammet på Torekällgymnasiet i Södertälje. Läs mer om vad hon tycker om skolan och programmet här.

Läs mer
Marcus kombinerar sin passion me...
Hagströmska gymnasiet i Falun

Marcus Kyrö är 16 år gammal och läser ekonomiprogrammet med inriktning ishockey. Han berättar hur utbildningen är och hur det är att kombinera träningen med skolan.

Läs mer
Elise, Manfred och Molly berätta...

Elise Hansson är snart 18 år och läser Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport. Manfred är 17 år och läser Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Anläggningsfordon. Molly är 16 år och läser på Naturbruksprogrammet, inriktning Djur.

Läs mer
Videoreportage
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information