Visa gymnasium.se som: Mobil

Hos oss får du en riktigt bra utbildning som leder direkt till yrkeslivet eller till vidare studier.Vi skapar en helhet i utbildningen genom samarbeten mellan ämnena i projekt kopplade till ditt yrkesval.

Torekällgymnasiets verksamhetsidé bygger på att du som elev ska få en stark identitet inom det yrke som vi utbildar dig för, så att du direkt efter avslutade studier hos oss ska kunna gå direkt till arbete inom ditt yrke.

Det entreprenöriella lärandet är i fokus på Torekällgymnasiet. Det innebär att de olika ämnena samarbetar kring olika teman för att skapa en helhet i din utbildning och övar dig på viktiga förmågor som att ta initiativ och ansvar, omsätta idéer till handling, fatta beslut, kommunicera och arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Vi arbetar med riktiga uppdrag i samarbeten mellan programmen. Då det är möjligt samarbetar vi med aktörer utanför skolan för att få en tydlig verklighetsanknytning. Det vi gör kan vara till nytta, i och utanför skolan!

Delaktighet och motivation skapar vi genom att bygga goda relationer, efterfråga din närvaro i skolan och ha höga förväntningar på dig och oss som arbetar på skolan. Vi lyssnar på eleven och anpassar undervisningen efter alla elevers behov, förutsättningar och erfarenheter.

Torekällgymnasiet i Södertälje är en gymnasieskola med stark koppling till yrkeslivet. Skolan erbjuder fem yrkesprogram där du också har möjlighet att kombinera idrottande på elitnivå med yrkeskompetens – inte så dumt, eller hur?

Fortsatta studier

Vi erbjuder alltid de kurser som behövs för allmän behörighet till högskolestudier, vilket innebär att du kan fortsätta att studera, t ex på yrkeshögskola, direkt efter gymnasiet.

Kombinera dina studier med idrott

Idrottar du på elitnivå? Då finns alla möjligheter för dig att förgylla din gymnasietid med extraträning inom din idrott. Torekällgymnasiet erbjuder nationell idrottsutbildning (NIU) i basket, fotboll och ishockey.

Ämnesövergripande arbete

På Torekällgymnasiet är man övertygade om att man lär sig bättre om utbildningens olika delar kopplas ihop till en helhet. Därför har de valt att lägga upp undervisningen så att de olika ämnena samarbetar kring olika teman.

Lärare med erfarenhet från yrkeslivet

Många av lärarna på Torekällgymnasiet har lång erfarenhet från yrkeslivet, vilket gör att de kan förbereda dig väl för yrket. Hos Torekällgymnasiet kommer du att träna din yrkesskicklighet både genom övning i våra välutrustade lokaler och genom att arbeta med riktiga uppdrag i och utanför skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande

För dig som läser ett yrkesprogram på Torekällgymnasiet väntar minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) under din gymnasietid. Din APL är en fantastisk möjlighet att få komma ut och prova på dina kunskaper i arbetslivet. Du får också möjligheter att lära känna folk inom branschen och knyta nyttiga kontakter.


Är du intresserad och vill veta mer om Torekällgymnasiet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningar

Reportage

Madeleine pluggar el- och energi på Torekäll

Madeleine pluggar el- och energi på Torekäll

Läs mer Torekällgymnasiet

Madeleine pendlar från Strängnäs varje dag för att läsa på El- och energiprogrammet på Torekällgymnasiet i Södertälje. Läs mer om vad hon tycker om skolan och programmet här.


Ta kontakt med skolan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill bli kontaktad av Torekällgymnasiet.

Statistik

Andel lärare med leg. och behörighet 2018

Torekällgymnasiet
 76,5%
Södertälje
 76,1%
Sverige
 80,6%

Antal elever per lärare 2017

Torekällgymnasiet 9,2
Södertälje 10,8
Sverige 11,7

Antal elever på skolan år 2017: 179


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Bygg- och anläggningsprogrammet

.. . .
  Södertälje Sverige År
Totalt antal studerande 11 2017
Genomsnittlig betygspoäng .. 12,7 12,9 2017
Andel behöriga till högskola . . 20,7 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

El- och energiprogrammet

11,2 .. .
  Södertälje Sverige År
Totalt antal studerande 13 2017
Genomsnittlig betygspoäng 11,2 11,6 12,7 2017
Andel behöriga till högskola .. 62,1 % 35,5 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Fordons- och transportprogrammet

.. . .
  Södertälje Sverige År
Totalt antal studerande 8 2017
Genomsnittlig betygspoäng .. 14,2 12,7 2017
Andel behöriga till högskola . . 9,2 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Introduktionsprogram

  Södertälje Sverige År
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

VVS- och fastighetsprogrammet

11,1 .. .
  Södertälje Sverige År
Totalt antal studerande 14 2017
Genomsnittlig betygspoäng 11,1 11,1 12,6 2017
Andel behöriga till högskola .. .. 23,3 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Vård- och omsorgsprogrammet

.. .. .
  Södertälje Sverige År
Totalt antal studerande 7 2017
Genomsnittlig betygspoäng .. 11,7 13,4 2017
Andel behöriga till högskola .. .. 59,9 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Torekällgymnasiet

Västergatan 4
15145 Södertälje

 Visa telefonnummer
www.sodertalje.se

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Ta kontakt med skolan

För att beställa information från Torekällgymnasiet, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner än.