Visa gymnasium.se som: Mobil

Torekällgymnasiet – med yrkesstoltheten i fokus!

Hos oss får du en riktigt bra utbildning som leder direkt till yrkeslivet eller till vidare studier.

Skolan skapar en helhet i utbildningen genom samarbeten mellan ämnena i projekt kopplade till yrket. Du kan även kombinera dina studier med din elitidrott inom ramen för Nationell idrottsutbildning, NIU.

Torekällgymnasiets verksamhetsidé bygger på att du som elev ska få en stark identitet inom det yrke som vi utbildar dig för, så att du direkt efter avslutade studier hos oss ska kunna gå direkt till arbete inom ditt yrke.

Skolan erbjuder alltid de kurser som behövs för allmän behörighet till högskolestudier, vilket innebär att du kan fortsätta att studera, t ex på yrkeshögskola, direkt efter gymnasiet.

Det entreprenöriella lärandet är i fokus på Torekällgymnasiet. Det innebär att de olika ämnena samarbetar kring olika teman för att skapa en helhet i din utbildning och övar dig på viktiga förmågor som att ta initiativ och ansvar, omsätta idéer till handling, fatta beslut, kommunicera och arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Skolan arbetar med riktiga uppdrag i samarbeten mellan programmen. Då det är möjligt samarbetar vi med aktörer utanför skolan för att få en tydlig verklighetsanknytning. Det Torekällgymnasiet gör kan vara till nytta, i och utanför skolan!

Delaktighet och motivation skapar skolan genom att bygga goda relationer, efterfråga din närvaro i skolan och ha höga förväntningar på dig och oss som arbetar på skolan. Skolan lyssnar på eleven och anpassar undervisningen efter alla elevers behov, förutsättningar och erfarenheter.


Är du intresserad och vill veta mer om Torekällgymnasiet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningar

Reportage

Madeleine pluggar el- och energi på Torekäll

Madeleine pluggar el- och energi på Torekäll

Läs mer Torekällgymnasiet

Madeleine pendlar från Strängnäs varje dag för att läsa på El- och energiprogrammet på Torekällgymnasiet i Södertälje. Läs mer om vad hon tycker om skolan och programmet här.


Ta kontakt med skolan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill bli kontaktad av Torekällgymnasiet.

Statistik

Andel lärare med leg. och behörighet 2018

Torekällgymnasiet
 69,2%
Södertälje
 78,0%
Sverige
 81,4%

Antal elever per lärare 2018

Torekällgymnasiet 10,2
Södertälje 10,6
Sverige 11,9

Antal elever på skolan år 2018: 194


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Bygg- och anläggningsprogrammet

13,0 .. ..
  Södertälje Sverige År
Totalt antal studerande 14 2018
Genomsnittlig betygspoäng 13,0 13,0 13,0 2019
Andel behöriga till högskola .. .. 22,5 % 2019
Andel med examen inom 3 år .. .. 74,0 % 2019

El- och energiprogrammet

9,5 .. ..
  Södertälje Sverige År
Totalt antal studerande 12 2018
Genomsnittlig betygspoäng 9,5 12,1 12,8 2019
Andel behöriga till högskola .. 23,3 % 34,4 % 2019
Andel med examen inom 3 år .. 61,4 % 77,1 % 2019

Fordons- och transportprogrammet

.. .. ..
  Södertälje Sverige År
Totalt antal studerande 9 2018
Genomsnittlig betygspoäng .. 12,8 12,6 2019
Andel behöriga till högskola .. .. 8,6 % 2019
Andel med examen inom 3 år .. .. 66,7 % 2019

Introduktionsprogram

  Södertälje Sverige År
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

VVS- och fastighetsprogrammet

.. .. ..
  Södertälje Sverige År
Totalt antal studerande 6 2018
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 12,6 2019
Andel behöriga till högskola .. .. 19,7 % 2019
Andel med examen inom 3 år .. .. 79,6 % 2019

Vård- och omsorgsprogrammet

  Södertälje Sverige År
Totalt antal studerande 11 2018
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Torekällgymnasiet

Västergatan 4
15145 Södertälje

 Visa telefonnummer
www.sodertalje.se

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Ta kontakt med skolan

För att få mer information från Torekällgymnasiet, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner än.