Vad är en huvudman på en gymnasieskola?

Vad är en huvudman på en gymnasieskola? Vad är skillnaden mellan kommunala och fristående gymnasieskolor? Här får du reda på vem som ansvarar för vad på en gymnasieskola.

Grunden för alla landets gymnasieutbildningar är skollagen som utformas av riksdagen och regeringen. De bestämmer vad elever ska lära sig i skolan, skapar ramar och sätter upp mål i form av lagar och förordningar. Alla som arbetar med att utbilda gymnasieelever, till exempel rektorer, lärare och pedagoger, ska följa det här upplägget när de utformar och genomför utbildningar.  

🧠 Vad är en huvudman? 

En huvudman på en skola ansvarar över hur skolan ska arbeta. Huvudmannen ska se till att skolan har de resurser som behövs och alltid arbetar för att förbättra verksamheten och utbildningarna. Det är huvudmannens ansvar att skolans elever når målen och att verksamheten följer de lagar och bestämmelser som finns.  

Gymnasieskolor kan vara fristående eller kommunala. På kommunala skolor är kommunen huvudman, och därav ägaren av skolan. På en fristående skola kan ägaren, även kallad huvudmannen, till exempel vara ett företag, stiftelse eller förening. 

📚 Vad innebär det för dig som elev? 

Inte alla kommunala eller friskolor fungerar på samma sätt, det är bra för dig som elev att välja skola utifrån flera aspekter. Dock kan du förvänta dig att skolor som har samma huvudman har en gemensam utgångspunkt i undervisningen.  

Rektorns roll på gymnasieskolan 

Vad är då skillnaden på huvudman och rektor? Rektorn ansvarar för att miljön är trygg och att praktiska aspekter som frånvaro och stöd till elever. Rektorn är även en chef för skolans personal. Rektorns ansvarsområden är desamma oavsett om skolan är fristående eller kommunal. 

Källa: Skolverket 


Annonser