Svara på vår undersökning om gymnasievalet och ha chans att vinna presentkort á 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️ Gör undersökningen här!

Hög lön direkt efter gymnasiet

Här är gymnasieprogrammen att satsa på om du vill börja jobba direkt efter gymnasiet – och dessutom tjäna bra.

En ung kille arbetar på en byggarbetsplats

Föredrar du praktiska uppgifter mer än teoretiska? Vill du börja jobba direkt efter gymnasiet? Då kan ett yrkesprogram vara rätt val för dig! Undersökningar som har gjorts på senare år visar att elever som har gått ett yrkesprogram snabbare kommer ut på arbetsmarknaden än elever som gått ett högskoleförberedande program. Genom att gå ett yrkesprogram kan du ta en yrkesexamen och bli färdig att utöva ditt yrke direkt efter studenten. 

Hitta ditt yrkesprogram här

Topp 10 program som leder till jobb

Här har vi listat hur det har gått på arbetsmarknaden för elever utifrån vilket gymnasieprogram de har läst. Topplistan – där yrkesprogrammen dominerar – baseras på hur många som har fått jobb inom ett år efter avslutad gymnasieutbildning. 

Siffrorna gäller elever med examensår 2018 och 2020.

    Program                             Andel i % som har jobb*       Medianinkomst*  

                 60 %
                 58 %
                 54 %
                 52 %
                 51 %
                 40 %
                 39 %
                 38 %
                 36 %
                 30 %

               29 300
               25 900
               29 000
               25 900
               25 600
               23 900
               23 400
               22 700
               24 400
               23 100

💡 Om undersökningen

Statistiken kommer från Gymnasiepejl, som är en del av Svenskt Näringslivs sajt Ekonomifakta.

*Etableringsgraden visar hur stor andel av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden 2021. För att räknas som etablerad krävs att personen är sysselsatt, har en årsinkomst om minst 217 100 kronor och har inte varit arbetslös eller studerat under året. 

*Medianinkomsten visar medianen av elevernas inkomster 2021. Medianen får man fram om man sorterar alla värden i storleksordning och väljer ut det värde som ligger alldeles i mitten efter att värdena sorterats. Det mittersta värdet kallas för medianen.

*Försäljning- och serviceprogrammet hette vid tiden för undersökningen handels- och administrationsprogrammet. Programmet bytte namn till försäljnings- och serviceprogrammet 2022. 


Stor efterfrågan på yrkesutbildade

Enligt Skolverket måste fler elever läsa yrkesprogram på gymnasiet för att täcka arbetsmarknadens behov fram till 2035. Det råder idag brist på yrkesutbildade personer inom ett flertal områden. Enligt prognosen kommer det år 2035 vara stor brist på:  

  • Fordonsutbildade 

  • Industritekniskt utbildade 

  • Vård- och omsorgs utbildade  

Det kommer även vara brist på utbildade inom naturbruk och viss brist på el-, automations-, dator- och kommunikationstekniskt utbildade personer.  

Källor: svensktnäringsliv.se, ekonomifakta.se, skolverket.se

Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på gymnasium.se. Med en bakgrund som journalist har Josephine en förkärlek för att skriva och hon älskar att ta sig an ett roligt projekt, gärna med inslag av textproduktion och grafisk design. Förutom att skriva hjälper Josephine även till att arrangera digitala event och att producera undersökningar och rapporter för sajten. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå i Norrbottens län. Hon har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik. På gymnasiet gick hon samhällsvetenskapsprogrammet och favoritämnena var svenska, engelska och historia. (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på gymnasium.se. Med en bakgrund som journalist har Josephine en förkärlek för att skriva och hon älskar att ta sig an ett roligt projekt, gärna med inslag av textproduktion och grafisk design. Förutom att skriva hjälper Josephine även till att arrangera digitala event och att producera undersökningar och rapporter för sajten. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå i Norrbottens län. Hon har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik. På gymnasiet gick hon samhällsvetenskapsprogrammet och favoritämnena var svenska, engelska och historia.

Annonser