Bra frågor att ställa på öppet hus

Ska du gå på öppet hus? I den här artikeln har vi samlat några tips på frågor du kan ställa för att lära känna skolan ännu bättre. 

När gymnasievalet närmar sig är det viktigt att få en klar bild av de skolor och program du är intresserad av. Ett bra sätt att göra det är genom att besöka skolornas öppna hus. I den här artikeln har vi samlat några tips på frågor du kan ställa för att lära känna skolan ännu bättre.

Att gå på öppet hus är ett mycket bra tillfälle att få inblick i din framtida skola. På öppet hus får du möjligheten att prata med både lärare och elever samtidigt som du får se skolans lokaler och andra faciliteter. För att du verkligen ska få ut så mycket som möjligt av besöket kan det vara bra att förbereda dig med några frågor kring sådant du tänkt på.

Genom att skriva ner dina frågor i förväg kan det också kännas lättare att våga fråga när du väl kommer dit. Skriv hellre ner för många frågor än för få, men se till att rangordna dina frågor så att du verkligen får svar på det du undrar över mest.

Frågor att ställa till lärare 💬

❔ Hur är undervisningen upplagd på detta program?
Denna fråga ger dig inblick i hur dina lektioner och kurser kommer vara organiserade.

❔ Kan du beskriva programmet kortfattat?
Detta ger dig en övergripande förståelse för vad programmet handlar om och vad som kommer förväntas av dig som elev.

❔ Vilka möjligheter finns det för studie- och karriärvägledning?
Det är viktigt att veta om det kommer finnas stöd och rådgivning tillgänglig om du behöver hjälp med att planera din framtid.

❔ Vad är en genomsnittlig klasstorlek på detta program?
Detta kan påverka din inlärning och ditt förhållande till lärarna.

❔ Finns det möjlighet till praktik eller arbetsplatsbesök på detta program?
Detta kan vara bra att veta då praktisk erfarenhet kan vara värdefull och ge dig insikt i ditt framtida arbete.

❔ Finns det möjlighet för elever att delta i utbyte eller internationella program?
Det kan vara en fantastisk möjlighet att få internationell erfarenhet om du skulle vara intresserad av det.

Frågor att ställa till elever 💬

❔ Hur upplever du gemenskapen bland eleverna på detta program?
Detta ger dig en inblick i skolans sociala miljö och om du kommer trivas där.

❔ Vilka är de bästa sakerna med programmet enligt dig?
Här kan du få reda på vad som är bra på programmet utifrån elevernas egna erfarenheter.

❔ Finns det några speciella projekt eller evenemang som eleverna brukar delta i?
Detta ger dig förståelse för hur engagemanget och möjligheterna ser ut för dig som elev.

❔ Hur ser en vanlig skoldag ut?
Detta ger dig inblick i den dagliga rutinen och vad du kan förvänta dig som elev.

❔ Hur är relationen mellan elever och lärare?
Att veta om nuvarande elever känner sig bekväma att prata med lärarna kan vara viktigt.

❔ Vilka utmaningar kan man som elev möta på detta program?
Det är viktigt att vara medveten om både fördelar och utmaningar med programmet.

Var öppen för spontana möten och samtal

Utöver de frågor som du förberett, var öppen för att våga ställa spontana frågor som dyker upp under besöket. Det kan vara väldigt värdefullt att få svar på frågor och tankar som uppstår i stunden. Det kan även vara bra att ha med sig papper och penna så att du kan anteckna det du både ser och hör. Oftast delar skolorna dessutom ut broschyrer och informationsmaterial – se till att ta med dig så mycket som möjligt hem så att du kan gå genom informationen i lugn och ro.

Wilma Abrahamsson Hjärne

Wilma Abrahamsson Hjärne

Digital Content Specialist (Visa mer)
Wilma arbetar som Digital Content Specialist på gymnasium.se. Hennes mål är att ta fram inspirerande innehåll som kan hjälpa framtida elever att göra rätt gymnasieval. Efter att ha studerat samhälle/kultur på gymnasiet läste hon bland annat socialt arbete vid Lunds Universitet och utbildade sig senare till Webbkommunikatör på Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar gillar Wilma att arbeta med kreativa uppgifter och sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om gymnasiestarten och nationella proven. (Mindre)

Om

Wilma arbetar som Digital Content Specialist på gymnasium.se. Hennes mål är att ta fram inspirerande innehåll som kan hjälpa framtida elever att göra rätt gymnasieval. Efter att ha studerat samhälle/kultur på gymnasiet läste hon bland annat socialt arbete vid Lunds Universitet och utbildade sig senare till Webbkommunikatör på Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar gillar Wilma att arbeta med kreativa uppgifter och sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om gymnasiestarten och nationella proven.

Annonser