Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiet

Skolverket släpper varje år statistik över den genomsnittliga betygspoängen i gymnasiet, här kan du se vilka program som hade högst och lägst betygspoäng!

diagram och tabell

Siffrorna från Skolverket visar vilken betygspoäng elever som gått ut gymnasiet året innan hade i snitt, beräknat på alla elever i hela Sverige.

Hur beräknas betygspoängen?

Genomsnittspoängen på gymnasiet beräknas utifrån samtliga kurser en elev läst under sin gymnasieutbildning. Gymnasiearbetet och eventuella utökade kurser inkluderas dock inte i det slutliga resultatet.

Genomsnittlig betygspoäng 2022

Den genomsnittliga betygspoängen för de elever som gick ut gymnasiet 2022 var 14,5. För elever som läst yrkesprogram låg snittet på 13,3 medan elever som läst ett högskoleförberedande gymnasieprogram hade ett snitt på 15,0 poäng.

Naturvetenskapsprogrammet var det gymnasieprogram med högst snittpoäng, 16,0. I andra änden av listan hittar vi Fordon- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Där hade eleverna en snitt poäng på 12,7.


Genomsnittlig betygspoäng för alla högskoleförberedande program 2022

På vår systersida studentum.se kan du räkna ut ditt gymnasiebetyg för att se hur du ligger till. Om du fortfarande läser på högstadiet kan du räkna ut ditt meritvärde här på gymnasium.se! 

Källa: Skolverket


Annonser