Visa gymnasium.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Certifieringar för gymnasieskolor

En certifiering är en kvalitetsstämpel som antingen kan appliceras på ett av era program eller på skolan som helhet. Nedan hittar du en lista på de olika certifieringarna - läs mer om vad de innebär!

Att en skola eller ett program har en certifiering betyder att utbildningen har fått en kvalitetsstämpel och jobbar aktivt med att uppehålla en hög kvalitet på sin utbildning. Olika certifikat har olika krav och inriktningar. 

Saknas någon certifiering? Meddela gärna oss på info@gymnasium.se så ser vi till att uppdatera informationen!


EPAS, Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram

Europaparlamentet

Antal skolor: 44 Högstadie- och gymnasieskolor i Sverige, Flera tusen runt om i Europa.
Organisation bakom: Europaparlamentet
Giltighetstid: Läsårsvis
Startår: 2017

För att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar lanserades EPAS. Programmet ska ge ungdomar aktiva kunskaper om EU och i framförallt om Europaparlamentet. Som skola får ni delta i ett svenskt nätverk av EPAS-skolor.

Läs mer om EPAS här!

Certifierad FN-Skola 

Certifierad FN-Skola

Antal skolor: 39
Organisation bakom: Svenska FN-förbundet
Giltighetstid: Läsårsvis
Avgift: 55 000 kr
Startår: 2007

Skolan spelar en central roll i Svenska FN-förbundets verksamhet. Genom bland annat FN-rollspel och FN-elevföreningar engageras tiotusentals lärare och elever. Som certifierad FN-skola blir skolan en del av FN-rörelsen för en bättre värld.

Läs mer om Certifierad FN-Skola här! 

HBTQ-certifiering

HBTQ-certifiering

Antal skolor:
Organisation bakom: RFSL
Giltighetstid: -
Startår: 2008

Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl studiemiljö som bemötande. Certifieringen har en tydlig start och ett avslut, men processen lägger grunden för ett arbete som kommer att fortsätta långt efter att verksamheten fått sitt certifikat.

Läs mer om HBTQ-certifiering här!

Ung Företagsamhet

UF

Antal skolor: Certifierar lärare, inte skolor.
Organisation bakom:
UF
Giltighetstid:
2 år
Startår:
1980

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Läs mer om Ung Företagsamhet här!


Certifieringar för gymnasieprogram

Det finns även certifieringar som riktar sig mot enskilda gymnasieprogram, du läsa mer om dessa genom att klicka på knappen nedan. 

Certifieringar för gymnasieprogram

Senast uppdaterad: 11 aug 2020