Så fungerar prövning i åk 9

Om du vill plugga upp ett betyg eller saknar betyg i ett ämne har du rätt att göra något som heter prövning. Att göra en prövning betyder att du testar dina kunskaper i ett eller flera ämnen för att få ett betyg.

Kille som skriver på papper

Om du vill plugga upp ett betyg eller saknar betyg i ett ämne har du rätt att göra något som kallas prövning. Att göra en prövning betyder att du testar dina kunskaper i ett eller flera ämnen för att få ett betyg.

Varför gör man en prövning?

Anledningen till att göra en prövning kan vara:

  • om du har fått undervisning och godkänt betyg i ett ämne men vill höja ditt betyg
  • om du har fått undervisning i ett ämne och fått F i betyg och behöver få godkänt för att uppnå behörighet till gymnasiet
  • om du inte har fått undervisning i ett ämne men redan har motsvarande kunskaper för att få ett betyg

Du kan alltså göra en prövning i ett ämne både om du redan har ett godkänt betyg,  om du saknar betyg eller om du har ett underkänt betyg, alltså F. Om du har underkänt i ett eller flera ämnen kan du läsa mer om vilka fler alternativ som finns i vår artikel för dig som fått F i betyg.

En prövning testar dina kunskaper

En prövning kan bestå av till exempel skriftliga prov, muntliga redovisningar, laborationer eller inlämningsuppgifter. Det finns ingen satt gräns för hur många gånger du får göra en prövning, men det är upp till skolan hur och när du kan göra den. Exakt hur prövningen ser ut är upp till läraren som ordnar och sätter betyg på din prövning.

Prövning under termin eller lov

Om du gått ut årskurs 9 utan att få behörighet till gymnasiet har du rätt att bli erbjuden något som kallas lovskola, vilket betyder att du får undervisning under ett lov eller utanför skoltid. Rätten gäller även elever som gått ut årskurs 8 och riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Det är rektorn som har ansvaret för lovskolan. Lovskola under sommarlovet brukar också kallas sommarskola. Om du inte är behörig till gymnasiet kan du göra prövning under lovskolan för att få godkänt.

Om du vill göra en prövning under läsåret är det rektorn som bestämmer när det passar att du gör prövningen.

Betyg på en prövning

Du kan nå alla betyg, A–F, när du gör en prövning. Läraren som sätter betyg på prövningen utgår från de nationella kunskapskraven. Det betyder att betyget sätts utifrån samma underlag som läraren använder till vanlig undervisning. Du kan inte få streck istället för betyg på en prövning, om du avbryter en prövning får du ingen markering alls. 

Kostnad

Om du gör en prövning för att höja ett godkänt betyg får det kosta max 500 kronor. Om du inte har ett godkänt betyg i ämnet sedan tidigare kostar prövningen ingenting.

Källa: skolverket.se

Petra Paulin

Petra Paulin

Studie- och yrkesvägledare (Visa mer)
Petra är utbildad studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Hon hjälper oss säkerställa att informationen på gymnasium.se är korrekt, om du ser Petras namn på en artikel betyder det att informationen har faktagranskats av henne. Hon har också hjälpt till att besvara många av de frågor du hittar i vårt forum "Fråga vår SYV". Petra valde att bli studie-och yrkesvägledare då hon ville hjälpa människor som befinner sig i en situation där de behöver ta ett beslut kring sitt framtida yrkesliv. (Mindre)

Om

Petra är utbildad studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Hon hjälper oss säkerställa att informationen på gymnasium.se är korrekt, om du ser Petras namn på en artikel betyder det att informationen har faktagranskats av henne. Hon har också hjälpt till att besvara många av de frågor du hittar i vårt forum "Fråga vår SYV". Petra valde att bli studie-och yrkesvägledare då hon ville hjälpa människor som befinner sig i en situation där de behöver ta ett beslut kring sitt framtida yrkesliv.

Annonser