Behörighet till högre studier efter gymnasiet utomlands

Behörighet med utländsk utbildning

Behörighet med utländsk gymnasieutbildning

För dig som läst en utländsk gymnasieutbildning och vill studera vidare i Sverige krävs en bedömning av dina utländska gymnasiebetyg. Bedömningen görs av Universitets- och högskolerådet och är kostnadsfri. Du ansöker då om att få en förhandsbedömning för att få veta vad din utbildning motsvarar i Sverige. Först får du en skriftlig bedömning som är preliminär och talar om hur din utbildning bedöms i nuläget.

I bedömningen kan du läsa om din utbildning ger grundläggande behörighet för högskolestudier. Skulle det vara så att din utbildning ger särskild behörighet inom vissa ämnen står det i bedömningen.

Om du planerar att anmäla dig till en utbildning vid universitet/högskola måste du inte ha en förhandsbedömning för att kunna ansöka. Om du inte fått en bedömning kommer den att genomföras i samband med att du anmäler dig till universitetsstudier. Ansökningsblankett hittar du på UHR:s hemsida.

Tisus - Test i svenska för universitets- och högskolestudier

Om du har en utländsk gymnasieutbildning och planerar att söka till universitet/högskola i Sverige men saknar betyg i svenska kan du göra ett prov. Tisus som provet heter är ett behörighetsgivande prov i svenska språket och för att klara provet behöver du ha mycket goda kunskaper i det svenska språket.

Provet består av tre delar:

  1. Läsfärdighet
  2. Skriftlig färdighet
  3. Muntlig färdighet

Provorter och kostnad

I Sverige kan du skriva Tisus-provet på Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Umeå universitetet eller Uppsala universitet. TISUS- testet arrangeras vår och höst varje år och kostar 1600 kronor. För att anmäla dig till testet kontaktar du den högskola eller det universitet du vill göra testet på.

Divider

Börja på gymnasiet i Sverige

BÖRJA PÅ GYMNASIET I SVERIGE

Har du läst en utländsk gymnasieutbildning och vill studera vidare i Sverige krävs en bedömning av dina utländska gymnasiebetyg.

 Läs mer om bedömningen

STUDIEHJÄLP I EES & SCHWEIZ

Vilka typer av studiemedel har du rätt till som studerande inom EES och Schweiz, och vad krävs för att få dem?

 Ta reda på det här

STUDIEHJÄLP UTANFÖR EES & SCHWEIZ

Vad krävs för att du ska få studiehjälp om du vill plugga utanför EES och Schweiz? Vilka typer av bidrag kan du få?

 Hitta svaren här

Ansökan om studiemedel

ANSÖKAN OM STUDIEMEDEL

Vilka typer av studiemedel kan du ansöka om när du ska studera utanför Sverige?

 Hitta svaren här

STUDIEHJÄLP VID UWC

United World College (UWC) kan du läsa IB-programmet. UWC har skolor i olika delar av världen.

 Jag vill veta mer om UWC

STUDIEHJÄLP OM DU BOR UTOMLANDS

Visste du att det finns möjlighet till studiehjälp även för dig som bor utomlands?

 Berätta mer

Divider


Annonser