Gymnasieutbildning för elever med Aspergers syndrom

Aspergers syndrom - hitta utbildning anpassat just för dig

En person med Aspergers syndrom har normal eller hög intelligens och normal språklig förmåga men nedsatt social interaktionsförmåga. Det finns gymnasieprogram som är anpassade för elever med Aspergers syndrom, läs mer om dem här.
Visar 1-7 av 7 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar program i sökresultatet.
  • = Riksintag
Visar 1-7 av 7 träffar

asperger syndrom

Mer om Aspergers syndrom på gymnasiet

Asperger syndrom är en diagnos som man kan få. De flesta får diagnosen när de är mellan 8 och 11 år. En person som har Aspergers syndrom har framförallt två olika svårigheter, socialt samspel och föreställningsförmågan, som påverkar beteende, fantasi och intressen. För andra människor kan personer med Aspergers syndrom uppvisa ett annorlunda beteende. De kan därför bli missförstådda. Det finns inget specifikt drag som alla med Aspergers syndrom har men många har svårigheter med det sociala.

Specifika intressen och rutiner

Personer med Aspergers syndrom har ofta väldigt specifika och begränsade intressen. Barn med Aspergers lär sig ofta allt de kan om ett ämne, till exempelvis dinosaurier. Det handlar om intressen där det finns exakta faktakunskaper, där det finns ett rätt svar.

Den bristande föreställningsförmågan gör att personer med Aspergers syndrom har ett behov av strikta rutiner. Det kan handla om att sitta på samma plats vid matbordet och att göra saker i en viss ordning. Om rutinerna bryts kan det skapa stor oro och frustration för en person med aspberges syndrom. Rutinerna påverkar hela tillvaron och kan vara begränsande.

Kommunikation

Personer med Aspergers syndrom har ofta svårt att förmedla känslor och ha förståelse för andras känslor. De har ofta ett stort ordförråd men har till exempel svårt att förstå att ett ord kan betyda flera olika saker i olika sammanhang. Personer med Aspergers syndrom har även svårt att förstå andra personers blickar, gester, miner, tonfall och satsmelodi. Det innebär exemplevis att en person med Aspergers syndrom kan ha svårt att förstå ironi.

Svårigheter för personer med Aspergers syndrom:

- Begränsad förmåga att förstå hur andra tänker och att leva sig in i andra människors situation.
- Begränsad förmåga till ömsesidig dialog, vilket kan beskrivas som svårigheter att förstå det outtalade och att läsa mellan raderna.
- Svårt med planering och organisering av tillvaron (behov av rutiner). Kan gälla mat, tider, att besök måste vara väl inplanerat, att det inte bara ringer på dörren.
- Begränsade eller specifika intressen
- Konkret tänkande; uppfattar saker bokstavligt.
- Problem med tidsuppfattning.

Styrkor för personer med asperger syndrom:

- Starkt intresse för hur saker och ting fungerar och samverkar
- Bra tålamod för specialområdena
- Informationsinsamling
- Starkt logiskt tänkande
- Mönsteridentifiering
- Problemlösning
- Målmedvetenhet och envishet
- Intensitet i sysselsättningar över vad som ofta uppfattas som normalt

Elever med autism i kombination med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Hitta gymnasiesärskolor på vår systersida gymnasiesärskola.se!

Källa: Autism- och Aspergerförbundet

Jämför dina favoriter
Reportage
"Alla får chansen att vara sig s...
Fryshusets Gymnasium

Emma Graufelds går inriktningen Dans på Fryshusets Gymnasiums Estetiska program. 

- Jag kände att en kunde komma dit som sig själv, och passa in genom att sticka ut, vilket jag inte upplevt någon annanstans, säger Emma.

I det här reportaget får du även läsa vad Vincent, som läser entreprenörskap, och Astrid, som pluggar natur, har att säga om Fryshusets Gymnasium.

Läs mer
En bra helhet på Hampnäs gymnasium!
Hampnäs Gymnasium

Fabian läser sitt tredje och sista år på Hampnäs Gymnasium. Han trivs bra med att skola och boende är på en och samma plats. Läs mer om Fabians upplevelse av skolan här! 

Läs mer
På Tumba Gymnasium är det jätteb...

Andrina går Samhällsvetenskaps-programmet och Titti läser Ekonomiprogrammet på Tumba Gymnasium. De trivs båda jättebra på skolan och är nöjda med lärarna och undervisningen. I det här reportaget får du höra dem berätta om hur det är att vara elev på Tumba Gymnasium och varför de rekommenderar just dig att söka hit.

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information