Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du elevassistent

Så blir du elevassistent

Elevassistent – Hitta utbildning på:

Barn- och fritid  Samhäll

Hur blir man Elevassistent på gymnasiet?

För att bli elevassistent kan man gå flera olika typer av utbildningar. En passande utbildning är samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap där du får lära dig om hur människor fungerar och agerar i olika situationer. På barn- och fritidsprogrammet får du grundläggande pedagogiska kunskaper som du kommer att behöva som elevassistent.

Vad gör en Elevassistent?

Som elevassistent kommer du att få arbeta inom skolan med att hjälpa elever som är i behov av extra stöd studierna. Din arbetsdag kan se väldigt annorlunda ut beroende på vart – och vem du jobbar med. Du kan tex jobba med en elev som har läs- och skrivsvårigheter och behöver stöd för att kunna klara av undervisningen.

Det kan även röra sig om arbete med elever som har koncentrationssvårigheter eller psykosociala svårigheter. Ditt jobb kommer då bestå i att se till att eleven hittar studiero och att hitta undervisningsformer som passar just för den eleven. En del i ditt stöd till eleven kan bestå i att hantera vardagliga sysslor.

Framtidsutsikter för Elevassistenter

Framtidsutsikter varierar och är beroende av hur mycket bidrag skolorna får av kommunen.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Elevassistenter m.fl.

23 900 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Pedagogiskt arbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 13 mar 2020