Visa gymnasium.se som: Mobil

Finnvedens gymnasium i Värnamo

På Finnvedens gymnasium i Värnamo har alla elever idrott på schemat. Vill du ha extra mycket idrott finns även möjlighet till frivillig idrott. Skolans idrottsanläggning Tinas Ö är öppen för alla elever under ett par timmar i veckan.

Oavsett vilket av alla skolans program du vill gå kan du välja mellan många olika ämnen inom det individuella valet. I varje årskurs erbjuds ett 20-tal olika individuella val. Skolan har även gymnasiesärskola.

Visa alla utbildningar på Finnvedens gymnasium

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Ekonomiprogrammet

El- och energiprogrammet

Estetiska programmet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Humanistiska programmet

Idrottsutbildning (RIG, NIU)

Introduktionsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Statistik


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Barn- och fritidsprogrammet

13,1 .. ..
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11.9 12.8 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 91.2 87 79.6 2017
Totalt antal studerande 13 2016
Genomsnittlig betygspoäng 13,1 13,1 12,8 2016
Andel behöriga till högskola .. .. 53,5 % 2016
Andel med examen inom 3 år .. .. 67 % 2016

Bygg- och anläggningsprogrammet

14,0 .. 80 %
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11.5 12.8 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 87.9 87 79.6 2017
Totalt antal studerande 20 2016
Genomsnittlig betygspoäng 14,0 14,0 12,8 2016
Andel behöriga till högskola .. .. 22,1 % 2016
Andel med examen inom 3 år 80 % 80 % 73 % 2016

Ekonomiprogrammet

14,1 87,5 % 86 %
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11.5 12.8 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 87.9 87 79.6 2017
Totalt antal studerande 59 2016
Genomsnittlig betygspoäng 14,1 14,1 14,5 2016
Andel behöriga till högskola 87,5 % 87,5 % 90,3 % 2016
Andel med examen inom 3 år 86 % 86 % 78 % 2016

El- och energiprogrammet

12,1 .. 77 %
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 13.1 12.8 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 88.9 87 79.6 2017
Totalt antal studerande 15 2016
Genomsnittlig betygspoäng 12,1 12,1 12,7 2016
Andel behöriga till högskola .. .. 36,3 % 2016
Andel med examen inom 3 år 77 % 77 % 74 % 2016

Estetiska programmet

.. .. ..
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11.9 12.8 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 91.2 87 79.6 2017
Totalt antal studerande 10 2016
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 14,6 2016
Andel behöriga till högskola .. .. 89,8 % 2016
Andel med examen inom 3 år .. .. 72 % 2016

Fordons- och transportprogrammet

11,8 . 43 %
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 13.1 12.8 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 88.9 87 79.6 2017
Totalt antal studerande 14 2016
Genomsnittlig betygspoäng 11,8 11,8 12,5 2016
Andel behöriga till högskola . . 9,1 % 2016
Andel med examen inom 3 år 43 % 43 % 65 % 2016

Hantverksprogrammet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11.5 12.8 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 87.9 87 79.6 2017
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Naturvetenskapsprogrammet

15,7 96,4 % 96 %
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 13.1 12.8 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 88.9 87 79.6 2017
Totalt antal studerande 43 2016
Genomsnittlig betygspoäng 15,7 15,7 15,6 2016
Andel behöriga till högskola 96,4 % 96,4 % 93,0 % 2016
Andel med examen inom 3 år 96 % 96 % 79 % 2016

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

.. . 91 %
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11.5 12.8 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 87.9 87 79.6 2017
Totalt antal studerande 14 2016
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 13,5 2016
Andel behöriga till högskola . . 23,5 % 2016
Andel med examen inom 3 år 91 % 91 % 69 % 2016

Samhällsvetenskapsprogrammet

14,4 94,4 % 82 %
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11.9 12.8 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 91.2 87 79.6 2017
Totalt antal studerande 57 2016
Genomsnittlig betygspoäng 14,4 14,4 14,2 2016
Andel behöriga till högskola 94,4 % 94,5 % 90,3 % 2016
Andel med examen inom 3 år 82 % 82 % 75 % 2016

Teknikprogrammet

13,0 68,0 % 71 %
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 13.1 12.8 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 88.9 87 79.6 2017
Totalt antal studerande 45 2016
Genomsnittlig betygspoäng 13,0 13,0 14,1 2016
Andel behöriga till högskola 68,0 % 68,0 % 89,5 % 2016
Andel med examen inom 3 år 71 % 71 % 75 % 2016

VVS- och fastighetsprogrammet

.. . .
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11.5 12.8 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 87.9 87 79.6 2017
Totalt antal studerande 2 2016
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 12,5 2016
Andel behöriga till högskola . . 21,9 % 2016
Andel med examen inom 3 år . . . 2016

Vård- och omsorgsprogrammet

14,4 66,7 % 74 %
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11.9 12.8 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 91.2 87 79.6 2017
Totalt antal studerande 13 2016
Genomsnittlig betygspoäng 14,4 14,4 13,2 2016
Andel behöriga till högskola 66,7 % 66,7 % 59,9 % 2016
Andel med examen inom 3 år 74 % 74 % 68 % 2016
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Finnvedens gymnasium

Prostgårdsvägen 3
33131 VÄRNAMO

 Visa telefonnummer
www.figy.se