Visa gymnasium.se som: Mobil

Finnvedens gymnasium i Värnamo

På Finnvedens gymnasium i Värnamo har alla elever idrott på schemat. Vill du ha extra mycket idrott finns även möjlighet till frivillig idrott. Skolans idrottsanläggning Tinas Ö är öppen för alla elever under ett par timmar i veckan.

Oavsett vilket av alla skolans program du vill gå kan du välja mellan många olika ämnen inom det individuella valet. I varje årskurs erbjuds ett 20-tal olika individuella val. Skolan har även gymnasiesärskola.

Visa alla utbildningar på Finnvedens gymnasium

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Ekonomiprogrammet

El- och energiprogrammet

Estetiska programmet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Humanistiska programmet

Idrottsutbildning (RIG, NIU)

Introduktionsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Statistik


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Barn- och fritidsprogrammet

.. .. .
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,8 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 87,8 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande 21 2017
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 12,8 2017
Andel behöriga till högskola .. .. 53,8 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Barn- och fritidsprogrammet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Bygg- och anläggningsprogrammet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Bygg- och anläggningsprogrammet

13,0 .. .
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 12,2 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 86,0 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande 22 2017
Genomsnittlig betygspoäng 13,0 13,0 12,9 2017
Andel behöriga till högskola .. .. 20,7 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Ekonomiprogrammet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Ekonomiprogrammet

14,6 88,4 % .
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 12,2 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 86,0 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande 49 2017
Genomsnittlig betygspoäng 14,6 14,6 14,5 2017
Andel behöriga till högskola 88,4 % 88,4 % 90,6 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

El- och energiprogrammet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

El- och energiprogrammet

13,3 80,0 % .
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 12,1 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 88,9 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande 16 2017
Genomsnittlig betygspoäng 13,3 13,3 12,7 2017
Andel behöriga till högskola 80,0 % 80,0 % 35,5 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Estetiska programmet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,8 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 87,8 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande 9 2017
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Estetiska programmet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Fordons- och transportprogrammet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Fordons- och transportprogrammet

12,0 .. .
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 12,1 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 88,9 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande 19 2017
Genomsnittlig betygspoäng 12,0 12,0 12,7 2017
Andel behöriga till högskola .. .. 9,2 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Handels- och administrationsprogrammet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Hantverksprogrammet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Hantverksprogrammet

.. .. .
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 12,2 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 86,0 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande . 2017
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 13,8 2017
Andel behöriga till högskola .. .. 31,8 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Introduktionsprogram

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Naturvetenskapsprogrammet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Naturvetenskapsprogrammet

15,7 97,2 % .
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 12,1 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 88,9 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande 76 2017
Genomsnittlig betygspoäng 15,7 15,7 15,8 2017
Andel behöriga till högskola 97,2 % 97,2 % 93,4 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

13,6 .. .
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 12,2 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 86,0 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande . 2017
Genomsnittlig betygspoäng 13,6 13,6 13,7 2017
Andel behöriga till högskola .. .. 23,7 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Samhällsvetenskapsprogrammet

14,5 85,1 % .
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,8 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 87,8 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande 52 2017
Genomsnittlig betygspoäng 14,5 14,5 14,4 2017
Andel behöriga till högskola 85,1 % 85,1 % 90,9 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Samhällsvetenskapsprogrammet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Teknikprogrammet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Teknikprogrammet

13,7 79,3 % .
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 12,1 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 88,9 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande 57 2017
Genomsnittlig betygspoäng 13,7 13,7 14,2 2017
Andel behöriga till högskola 79,3 % 79,3 % 90,0 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

VVS- och fastighetsprogrammet

.. .. .
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 12,2 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 86,0 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande 3 2017
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 12,6 2017
Andel behöriga till högskola .. .. 23,3 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Vård- och omsorgsprogrammet

14,4 92,9 % .
  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,8 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 87,8 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande 20 2017
Genomsnittlig betygspoäng 14,4 14,4 13,4 2017
Andel behöriga till högskola 92,9 % 92,9 % 59,9 % 2017
Andel med examen inom 3 år . . . 2017

Vård- och omsorgsprogrammet

  Värnamo Sverige År
Elever per lärare 11,6 11,8 11,7 2017
Andel lärare med pedagogisk examen 61,5 86,1 80,6 2018
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Finnvedens gymnasium

Prostgårdsvägen 3
33131 VÄRNAMO

 Visa telefonnummer
www.figy.se