Guide: Yrken med stora jobbmöjligheter

Funderar du över vilket program du ska studera och hur möjligheterna till jobb ser ut inom olika yrken? Vi listar yrken inom 19 branscher med goda jobbmöjligheter. Ta del av vår guide här!

Funderar du över vilket program du ska studera och hur möjligheterna till jobb ser ut inom olika yrken? Vi listar yrken inom 19 branscher med goda jobbmöjligheter. Ta del av vår guide nedan! 

Inom flera branscher råder det stor brist på arbetskraft med rätt kompetens. Kommuner och regioner kommer att satsa på utbildningar inom dessa branscher för att motverka bristen på yrkesutbildad personal, vilket innebär att jobbmöjligheterna efter dessa utbildningar är stora.   

Yrken med stora jobbmöjligheter 

Genom att välja en utbildning som leder till ett yrke med stort behov av personal är jobbmöjligheterna stora. Nedan listar vi branscher och yrken som är i behov av personal och ger tips på bra val av gymnasieprogram.  Administration, ekonomi och juridik 

Gillar du att planera och är intresserad av lagar och siffror? Då kan denna yrkesgrupp passa dig! 

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Medicinsk sekreterare 
 • Vårdadministratör 
 • Controller 

Ekonomiprogrammet, Juridik

Ekonomiprogrammet

Försäljning, inköp och marknadsföring 

Om du brinner för sälj och att jobba strategiskt kan den här yrkesgruppen vara något för dig.  

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Företagssäljare 
 • Inköpare och upphandlare 
 • Speditör och transportmäklare 
 • Ekonomiprogrammet 

Försäljnings- och serviceprogrammet 


Hotell, restaurang och storhushåll 

Gillar du att laga mat, ha kundkontakt och jobba i en fartfylld miljö? Då kan ett yrke inom den här branschen passa dig. 

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Hovmästare och servitörer 
 • Kockar, köksmästare och souschefer 
 • Pizzabagare 

Försäljnings- och serviceprogrammet 

Hotell- och turismprogrammet 

Carl Johan Sawnson, kommunikationschef på Visita som är en bransch- och arbetsgivarorgsanisaion för svenska besöksnäringen, säger att trots bristen på personal ser han positivt på framtiden då människor alltid kommer att vilja resa och mötas.  

- Det behövs fler för att utföra arbetsuppgifterna och mycket tid går åt till att utbilda och lära upp. Detta riskerar i sin tur att påverka såväl till exempel öppettider som menyer.


Industriell tillverkning 

Industriell tillverkning innebär produktion av produkter eller råvaror. Branschen passar dig som brinner för skapandeprocessen samt att hitta lösningar på problem. 

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Slaktare och styckare 
 • Lackerare och industrimålare 
 • Maskinoperatör inom tillverkning 

Industritekniska programmet 

Teknikprogrammet 

Sanering och renhållning 

Arbete inom sanering och renhållning kan bland annat innebära städning och underhåll. Den här branschen kan passa dig som gillar städning och vård av miljöer.  

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Renhållnings- och återvinningsarbete 
 • Städare 

Teknikprogrammet 

Yrkesprogram Kultur, media och design 

Yrkesgruppen innefattar många olika yrken bland annat arbeten som har att göra med språk.  

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Tolk och översättare 

Samhällsvetenskapsprogrammet

Humanistiska programmet 

Kropps- och skönhetsvård 

Vill du jobba med de hantverk som ingår i kategorin skönhet? Då är detta en yrkesgrupp för dig! 

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Frisör 

Hantverksprogrammet 


Naturvetenskap 

Om du dras till kemi, biologi och andra vetenskapliga metoder passar en framtid inom naturvetenskap dig.  

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Biomedicinsk analytiker 
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 • Specialist inom miljöskydd och miljöteknik 

Naturvetenskapsprogrammet 

Transport, distribution och lager 

Om du är intresserad av fordon och logistik? Då kan du välja ett yrke inom transport, distribution och lager.  

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Buss- och spårvagnsförare 
 • Lastbilsförare 
 • Lokförare 

Fordons- och transportprogrammet 


Yrken med teknisk inriktning 

Om du vill arbeta tekniskt finns det många olika yrken du kan arbete med inom flera olika inriktningar. Hur länge du behöver studera beror på inriktning.  

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Arkitekt  
 • Civilingenjör inom elektroteknik 
 • Civilingenjör inom logistik och produktionsplanering 

Teknikprogrammet 

Frida Andersson, enhetschef för kompetensförsörjning på Teknikföretagen, berättar att de lägger mycket tid på analyser av deras målgrupp för att locka fler att utbilda sig inom branschen. Deras senaste undersökning visade att fler än 8 av 10 teknikföretag har brist på kompetens.  

- Vi vet att det florerar många sägningar och antagna sanningar om den unga målgruppen, vi är måna om att de bryts och att vi hela tiden har rätt utgångspunkt i vårt arbete.


Data/IT 

Om du vill arbeta vid datorn och skapa tekniska och kreativa lösningar passar den här yrkesgruppen dig! 

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Mjukvaru- och systemutvecklare 
 • Systemanalytiker och IT-arkitekter 
 • Designer och utvecklare inom spel och digitala medier 

Teknikprogrammet 

Hantverk 

Hantverk innefattar flera olika typen av arbeten, men passar generellt dig som är kreativ och vill arbeta praktiskt med händerna.  

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Bagare och konditorer 
 • Fin-, inrednings- och möbelsnickare 
 • Finmekaniker 

Hantverksprogrammet 


Bygg och anläggning 

Om du vill arbeta inom bygg och allt vad det innefattar finns det många olika yrken att välja mellan.  

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Byggnads- och ventilationsplåtslagare 
 • Målare 
 • Murare och plattsättare 
 • Och många fler! 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

El- och energiprogrammet 

Industritekniska programmet 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Jonas Lindberg som arbetar som utbildningsansvarig på Måleriföretagen beskriver situationen som akut och säger att det händer att de får tacka nej till uppdrag på grund av arbetsbrist.  

- I måleribranschen är det mycket svårt att hitta ny arbetskraft med rätt kompetens. Det är en utveckling som pågått under ett par år och som nu är akut, säger Jonas. 

Helena Örnliden, utbildningsrådgivare på Plåt & Ventbyrån menar att cirka tre av fyra företag anser att det är svårt att hitta kvalificerade plåtslagare och ventilationsmontörer. 

- Brist på folk är det största hindret för tillväxt. Jobb som inte blir gjorda

Även Henrietta Ludwig på VVS-branschens yrkesnämnd berättar att behovet av personal i deras bransch bara kommer att öka.  

- Om vi ska klara av både att renovera miljonprogrammen samt den klimatomställning vi behöver göra i samhället så ser vi inte att behovet kommer bli mindre framöver utan snarare större, säger hon. 

Carina Lundström, kompetensexpert och utvecklingsledare på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd säger att behovet av teknisk personal är stort, då utvecklingen inom fastighetsbranschen går snabbt.  

- Vi märker av att alla yrkesroller kräver mer av teknisk kompetens då utvecklingen i våra fastigheter går snabbt och har ett stort fokus på hållbarhet och energioptimering. 


Hälso- och sjukvård 

Att arbete inom hälso- och sjukvård innefattar att arbete medicinskt och förebygga, utreda och behandla skador och sjukdomar.  

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Barnmorska 
 • Sjuksköterska (inom flera olika inriktningar) 
 • Undersköterska 
 • Och många fler! 

Vård- och omsorgsprogrammet

Installation, drift och underhåll 

Ofta arbetar du med skötsel av anläggningar och fastigheter när du arbetar med installation, drift och underhåll. 

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Installations- och serviceelektriker 
 • Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatör 
 • Processövervakare inom kemisk industri 

VVS- och fastighetsprogrammet 


Naturbruk 

Naturbruk innefattar flera olika arbeten som har att göra med djur och natur, om du dras till naturen passar de här yrkena dig! 

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 
 • Trädgårdsanläggare 
 • Uppfödare och skötare av lantbruksdjur 

Naturbruksprogrammet 

Pedagogik 

Att arbeta pedagogiskt innebär bland annat att arbeta som lärare, både för yngre och äldre barn.  

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Förskollärare 
 • Ämneslärare 
 • Grundskollärare 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Naturvetenskapsprogrammet 


Säkerhet och bevakning 

Om du vill arbeta med säkerhet och se till att allt går rätt till passar den här yrkesgruppen dig! 

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Polis 
 • Brandman 
 • Kriminalvårdare 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Yrken med social inriktning 

Om du vill hjälpa andra passar den här branschen dig. Det finns många inriktningar för dig att välja mellan.

Yrken med stora möjligheter till jobb:  

 • Kurator 
 • Personlig assistent 
 • Vårdare och boendestöd 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Barn- och fritidsprogrammet 


Gymnasial kompetens saknas 

Gymnasial kompetens är den kompetensnivån som efterfrågas av varannan arbetsgivare, visar Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. För att möta kompetensbehovet behöver fler ungdomar lockas till att läsa en yrkesutbildning, och fler vuxna bör ha möjligheten att studera på komvux. Det ger examinerade studenter stora möjligheter till jobb, vilket motverkar arbetslösheten i samhället. 

Regioners uppdrag 

Sedan 1 augusti 2022 ska regioner enligt lag skapa mål och prioriteringar gällande kompetensförsörjning. De ska skapa bedömningar av kompetensbehov i samråd med branscher och arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor. Regionerna ska även föra dialog med utbildningssamordnare och stötta Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan kring bland annat utbud av utbildningar. I detta uppdrag samarbetar regioner med bland annat kommuner, Arbetsförmedlingen, företag och andra aktörer.  

Kommuner ska även arbeta med att stödja företag, vara en brygga mellan näringsliv och skola samt samarbeta med andra kommuner gällande utbildningar. 

Branschernas syn 

Samtliga branschorganisationen ser vikten av att kommuner och regioner arbetar med kompetensförsörjning. Henrietta Ludwig är glad över att de ska arbeta mer aktivt för att de ska utbildas fler montörer för att motverka bristen. Frida Andersson trycker på vikten av att kommuner och regioner inventerar behoven och sedan ser över utbildningsutbudet efter det.  

Carl Johan Swanson menar att satsningarna varierar över landet.  

- På vissa ställen arbetar man nära företagen för att utbildningarna ska hålla hög kvalitet och ge de kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden, på andra ställen är det sämre ställt på det området. 

Helena Örnliden säger att samverkan mellan utbildningssamordnare, politiker och näringslivet är viktigt och menar att man även ska ha möjligheten att utbilda sig inom små, men viktiga, yrken.  

Utbildningsutbudet måste vara brett för att alla delar av samhället ska ha möjligheten att rekrytera personal till sina verksamheter säger Jonas Lindberg.  

- Det är viktigt att kommunerna fortsätter att erbjuda ett brett utbud av yrkesutbildningar så att unga människor kan göra ett bra gymnasieval, säger Jonas.  

Carina Lundström säger att de har nära dialog med kommuner och regioner i och med deras regionala kompetensråd där man ser över behoven som finns. Hon säger även att de ser positivt på framtiden.  

- Våra fastigheter behöver driftas och förvaltas oavsett det ekonomiska läget vilket bidrar till hög anställningstrygghet, säger hon.  

Källa: Almega – Yrkesutbildningen i Sverige, Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsförmedlingen 

Gabrielle Längbo

Gabrielle Längbo

Digital Content Specialist (Visa mer)
Gabrielle arbetar som Digital Content Specialist på Keystone Education Group. Inför gymnasiet var hon inte helt säker på vad hon ville plugga och göra i framtiden. Första året läste Gabrielle Naturvetenskapsprogrammet, sedan började hon på Svenska Skolan i Paris och ändrade i samma veva program till samhällsvetenskapsprogrammet. Sedan tog hon studenten från Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm. Hon pluggade sedan franska, historia och journalistik på olika universitet. Hon har en kärlek för språk och att skriva. Favoritämnet på gymnasiet var definitivt engelska. Intressen på fritiden inkluderar yoga och att kolla på tv-serier (som helst ska handla om historia). (Mindre)

Om

Gabrielle arbetar som Digital Content Specialist på Keystone Education Group. Inför gymnasiet var hon inte helt säker på vad hon ville plugga och göra i framtiden. Första året läste Gabrielle Naturvetenskapsprogrammet, sedan började hon på Svenska Skolan i Paris och ändrade i samma veva program till samhällsvetenskapsprogrammet. Sedan tog hon studenten från Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm. Hon pluggade sedan franska, historia och journalistik på olika universitet. Hon har en kärlek för språk och att skriva. Favoritämnet på gymnasiet var definitivt engelska. Intressen på fritiden inkluderar yoga och att kolla på tv-serier (som helst ska handla om historia).

Annonser