Så blir du bangårdsarbetare

Vad gör en bangårdsarbetare och hur blir man det efter gymnasiet? Vi berättar mer om yrket, lönen och vad du kan plugga på gymnasiet för att bli det.

bangårdsarbetare

Bangårdsarbetare - hitta utbildning på:

Industritekniska programmet

Fordons- och transportprogrammet

Hur blir man bangårdsarbetare? 

För att bli bangårdsarbetare är det meriterande att ha en gymnasieexamen. Det kan till exempel vara bra att välja ett tekniskt program eller fordons- och transportprogrammet men själva utbildningen till bangårdsarbetare sker oftast internt på företaget du ska arbeta på.  

En utbildning till bangårdsarbetare genomförs oftast i början av din anställning och pågår under cirka 13 veckor. Om du även ska utbildas till radiolokförare tar utbildningen ytterligare 3-4 veckor. 

Under utbildningen varvas teori med praktik och beroende på var du utbildas kommer utbildningen ske på utbildningsorten parallellt med din framtida hemmastation.

Vad gör en bangårdsarbetare?

Ditt arbete som bangårdsarbetare går ut på att du ska koppla isär och växla ihop olika tågvagnar. Du arbetar på bangårdsområdet, dit godståg med vagnar som ska transporteras vidare anländer. I dina arbetsuppgifter ingår det att koppla isär de ankommande tågvagnarna och växla ihop dem med de avgående tågen så att de hamnar rätt när de åker vidare. 

Arbetet görs bland annat med radiostyrda lok och sker efter noga uppsatta tidtabeller och planeringar för att garantera att allt går som det ska. I dina arbetsuppgifter kan det också ingå att du själv transporterar vagnar mellan olika delar av bangården. 

Du kan även arbeta med växling av persontåg. Det är inte heller ovanligt att du får hjälpa lokförare med säkerhetskontroller av tåget samt med bromsprov. Det innebär att du behöver kunna fokusera och vara väldigt noggrann. Det är också bra att ha god fysik då arbetet är mycket aktivt och sker utomhus.

Framtidsutsikter för en bangårdsarbetare

Det finns för tillfället ingen prognos för yrkets framtidsutsikter på Arbetsförmedlingen.

Lönestatistik för bangårdsarbetare

34 100 kr/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2021


Bra val av gymnasieprogram:

 Industritekniska programmet

 Fordons- och transportprogrammet


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranchen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb

Wilma Abrahamsson Hjärne

Wilma Abrahamsson Hjärne

Digital Content Specialist (Visa mer)
Wilma arbetar som Digital Content Specialist på gymnasium.se. Hennes mål är att ta fram inspirerande innehåll som kan hjälpa framtida elever att göra rätt gymnasieval. Efter att ha studerat samhälle/kultur på gymnasiet läste hon bland annat socialt arbete vid Lunds Universitet och utbildade sig senare till Webbkommunikatör på Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar gillar Wilma att arbeta med kreativa uppgifter och sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om gymnasiestarten och nationella proven. (Mindre)

Om

Wilma arbetar som Digital Content Specialist på gymnasium.se. Hennes mål är att ta fram inspirerande innehåll som kan hjälpa framtida elever att göra rätt gymnasieval. Efter att ha studerat samhälle/kultur på gymnasiet läste hon bland annat socialt arbete vid Lunds Universitet och utbildade sig senare till Webbkommunikatör på Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar gillar Wilma att arbeta med kreativa uppgifter och sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om gymnasiestarten och nationella proven.

Annonser