Så blir du projektör inom järnväg

Vill du jobba med att planera och utveckla järnväg och spårtrafik? Som projektör inom järnväg har du en viktig roll för framtidens tåg!

Projektör inom järnväg – hitta utbildning på:

Teknikprogrammet Industritekniska programmet

Hur blir man projektör inom järnväg på gymnasiet?

Om du vill bli projektör inom järnväg är teknikprogrammet och industritekniska programmet bra val av gymnasieprogram. Du kan vidareutbilda dig till järnvägsprojektör på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Yrkeshögskoleutbildningen till järnvägsprojektör är två år lång. Det är också möjligt att börja jobba som projektör inom järnväg efter högskole- och universitetsutbildningar som till exempel byggingenjör. Du hittar eftergymnasiala utbildningar till järnvägsprojektör på studentum.se.

Vad gör en projektör inom järnväg?

Att arbeta som projektör innebär att du jobbar med projektering, alltså det förberedande arbetet inför en konstruktion eller en anläggning. En projektör inom järnväg är ofta inriktad på el, signal och teleteknik och jobbar med helhetsperspektivet över ett projekt. Du kan till exempel planera och rita upp hur ny järnväg och spårtrafik ska se ut och se till att ritningarna innehåller alla olika delar som behövs.


Vad är det bästa med ditt yrke, Cornelia?

Möt vår ambassadör Cornelia som jobbar som spårprojektör inom järnvägsbranschen!

Läs intervjun


Framtidsutsikter för en projektör inom järnväg

Det finns ett stort behov av järnvägsprojektörer inom ban, el, signal och tele de närmsta 10 åren. Det är många som går i pension inom branschen vilket innebär att du kan få ett bra jobb tidigt i karriären som projektör inom järnväg.

Källor: Myndigheten för yrkeshögskolan, järnvägsjobb.se


Förmågor & kompetenser som är bra att ha för en projektör inom järnväg

📅 Organisationsförmåga

Eftersom du jobbar mycket med planering är det viktigt att du är organiserad och strukturerad.

🔑 Lösningsorienterad

Du som projektör har ett helhetsgrepp om ett projekt – därför är det ofta du som först kan se lösningar på problem.

💬 Kommunikationsförmåga

Du kommer behöva vara knytpunkten för kommunikation mellan många olika personer och aktörer.


Lönestatistik för projektör inom järnväg

43 300 kr/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2022


Bra val av gymnasieprogram:

 Teknikprogrammet

 Industritekniska programmet

Bra val av utbildning efter gymnasiet:

 Järnvägsprojektör


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranchen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


 Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser