svetsare inom tåg
15 dec 2022

Så blir du svetsare inom tåg

Svetsare inom tåg- hitta utbildning på:

Industritekniska programmet


Hur blir man svetsare inom tåg på gymnasiet?

För dig som vill bli svetsare krävs en gymnasieutbildning eller motsvarande. Gymnasieskolan erbjuder utbildning till svetsare inom det industritekniska programmet (med inriktning svetsteknik). En gymnasieutbildning kan därefter kompletteras med en eftergymnasial utbildning inom yrkeshögskolan där teori kombineras med praktikperioder i nära samarbete med arbetslivet. 

Lämplig utbildning finns även genom en arbetsmarknadsutbildning. För mer information kontaktar du ditt lokala Arbetsförmedlingskontor. 

Vad gör en svetsare inom tåg?

Som svetsare arbetar du med att sammanfoga stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder, manuellt eller automatiserat. Arbetet innefattar tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Exempel på arbetsuppgifter kan innebära allt från rutinbetonad skötsel av en automatisk svetsmaskin till mer krävande specialsvetsningar av rörledningar och tryckkärl.  

Som svetsare krävs god kännedom gällande olika metallers egenskaper samt hur metallen påverkas av svetsningen. Du ska förstå svetsningen och dess kvalités innebörd för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd. 

Framtidsutsikter för en svetsare inom tåg

Enligt arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos finns det goda möjligheter till arbete inom svetsaryrket eftersom konkurrensen beräknas vara låg under kommande år. Personer med den utbildning eller erfarenhet som krävs har därav stora chanser till arbete eftersom möjligheten till arbete ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis. 

Källa: Arbetsförmedlingen


Förmågor & kompetenser som är bra att ha för en svetsare inom tåg

📋 Noggrannhet 

Det är viktigt att svetsfogar och mått är exakta enligt ritning.

👷 Säkerhetsfokus

Som svetsare har du förmågan att förutse risker i arbetet. 

✨ Kvalitetsinriktad 

Du ska kunna leverera produkter som håller en god kvalitet. 

🤝 Resultatinriktad 

Som svetsare ska du kunna producera med tillräcklig kvalitet under kort tid. 

📄 Förmåga att följa regler och instruktioner

Som svetsare är det viktigt att kunna följa angivna instruktioner och kunna läsa och förstå ritningar. 


Lönestatistik för svetsare

30 400 k/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2022


Bra val av gymnasieprogram:

 Industritekniska programmet


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranchen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb

Senast uppdaterad: 15 dec 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2020-12-21

Så blir du personbilsmekaniker

Vill du jobba som personbilsmekaniker efter gymnasiet passar det bäst att läsa fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil på gymnasiet. Första året på fordons- och transportprogrammet är ett gemensamt och grundläggande år för alla inriktningar. Till det andra året väljer du inriktningen personbil och läser ämnen som: Du kan börja jobba som personbilsmekaniker direkt efter gymnasiet. ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-12-03

Så blir du maskinförare

Maskinförare - Hitta utbildning här Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen anläggningsfordon och som programfördjupning väljer du maskinförare. Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, APL. Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid.  Efter gymnasieskolan och yrkese ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-12-15

Så blir du spårsvetsare

Är du intresserad av svetsteknik och järnvägsbranschen? Då är spårsvetsare ett yrke för dig! Läs mer här om vilka program som är bra att gå, vilka karriärsmöjligheter som finns och vad du kan tjäna som spårsvetsare. 

Läs mer