Så blir du arbetsledare inom järnväg

Arbetsledare inom järnväg - hitta utbildning på:

Teknikprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet


Björn Weidlert

Möt björn Weidlert 

Björn arbetar som arbetsledare på SL lokalbanor i Stockholm. Han började sin karriär som bantekniker 1990 där han såg det som en utmaning och blev fast.

Läs hela intervjun här


Hur blir man en arbetsledare inom järnväg?

Om du vill bli en arbetsledare inom järnväg är naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet på gymnasiet bra val. 

För att sedan vidareutbilda dig till arbetsledare inom järnväg efter gymnasiet behöver du gå en ingenjörsutbildning på universitet eller högskola. Det leder till att du kan jobba med transport och järnväg i framtiden. 

Vad gör en arbetsledare inom järnväg?

Som arbetsledare inom järnväg leder du en grupp och ansvarar för att planera, organisera och följa upp det dagliga arbetet i järnvägsspåret. Det är en ansvarstagande roll där centrala delar i arbetet är att ta beslut och bygga ett starkt team. Därför är det viktigt att du gillar ansvar och är strukturerad. 

En arbetsledare inom järnväg har intresse av ny teknologi och vill modernisera järnvägar för att samhällets kollektiva system ska bli bättre. 

Framtidsutsikter för arbetsledare inom järnväg

Enligt Arbetsförmedlingen finns det stora möjligheter till jobb som arbetsledare inom järnväg både inom ett år och fem år. 


Källa: Arbetsförmedlingen, järnvägsjobb.se


Lönestatistik för arbetsledare inom järnväg

44 700 kr/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2022


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranchen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser