Visa gymnasium.se som: Mobil

Gymnasieutbildning inom Produktionsteknik

Plugga Gymnasieingenjör med inriktning Produktionsteknik!

Produktionsteknik är en av fyra valbara profiler på det fjärde tekniska året som är en påbyggnad på det nationella Teknikprogrammet. Genom att läsa Produktionsteknik på det fjärde tekniska året får du en gymnasieingenjörsexamen. 

 
Visar 1-5 av 5 träffar
Sökresultat Program Ort
Gymnasieingenjör, Produktionsteknik
Furuhedsskolan
Gymnasieingenjör
Kalix
Efter teknikprogrammet kan du gå ett fjärde år för att utbilda sig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar undervisning i skolan med...
Gymnasieingenjör, Produktionsteknik
Gullmarsgymnasiet
Gymnasieingenjör
Lysekil
Har du läst teknikprogrammet på gymnasiet? Då kan du läsa ett extra påbyggnadsår och utbilda dig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar undervisning...
Gymnasieingenjör, Produktionsteknik
Älvkullegymnasiet
Gymnasieingenjör
Karlstad
Gymnasieingejörsutbildningen är ett fjärde år på Teknikprogrammet som kommit tillbaka efter stark efterfrågan från näringslivet. Du kommer från och med...
Gymnasieingenjör, Produktionsteknik
Ystad Gymnasium
Gymnasieingenjör
Ystad
Är du intresserad av skaffa dig specialkompetens för arbete inom teknikbranschen? Genom att det fjärde teknikåret på Ystad Gymnasium satsar du...
Gymnasieingenjör, Produktionsteknik
Widerströmska gymnasiet
Gymnasieingenjör
Huddinge
Profilen är produktionsteknik med kurser inom medicinsk teknik. Utgången är produktion och automation.   Mer information kommer snart. ...
Visar 1-5 av 5 träffar
 

Profilen Produktionsteknik

Produktionsteknik är en profil på det fjärde tekniska året. Profilen ska ge dig som elev fördjupade kunskaper och färdigheter inom ämnen som automation, produktion och processteknik. Som elev ska du även få fördjupad kunskap om produktion på såväl system- som komponentnivå, men också i hur komponenterna i ett system samspelar.

Produktionsfilosofi är en annan term som du som elev kommer att få kunskap om. Produktionsfilosofi innebär dels att du samlar på dig kunskaper om förbättringsarbete på olika nivåer inom en organisation, men även att du lär dig om projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation.

Vad gör en produktionstekniker?

Produktionsteknik kan vara svårt att förstå exakt vad det innebär. Enkelt förklarat så är en produktionstekniker en viktig kugge på företaget som ofta är länken mellan konstruktion och produktion, och i dina arbetsuppgifter ingår bland annat att planera, strukturera och utveckla processer och produkter.

Jobb i framtiden

Som utbildad produktionstekniker kan du arbeta som bland annat:

  • Processtekniker
  • Produktionschef
  • Produktionsutvecklare
  • Projektledare
  • Kvalificerad operatör
  • Arbetsledare
  • Inköpare 

Behörighet till Gymnasieingenjör - Profil Produktionsteknik

En elev är behörig att söka profilen Produktionsteknik om de på gymnasiet har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det fjärde året behöver inte påbörjas i direkt anknytning till att eleven avslutat sina gymnasiestudier, utan kan göra ett studieuppehåll om det skulle önskas. Studierna måste dock påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Skolverket håller på att ta fram föreskrifter för ytterligare behörighetskrav. Innan dessa trätt i kraft gäller det som beskrivs ovan.

Om en elev vill söka in till det fjärde året gör hen det till sin hemkommun. Om det skulle vara så att den sökta utbildningen anordnas av en annan huvudman än elevens hemkommun, ska ansökan sändas vidare till denne.

Övriga profiler på fjärde året

Utöver profilen Produktionsteknik finns ytterligare tre profiler inom programmet Gymnasieingenjör:

  • Informationsteknik
  • Samhällsbyggande
  • Design och produktutveckling