Visa gymnasium.se som: Mobil

Hur tänker du kring gymnasievalet? Svara på vår korta undersökning och ha chans att vinna ett presentkort från SF Anytime värt 295 kr! ➡️ Gör undersökningen här!

 • = Riksintag
Visar 1-6 av 6 träffar
 

Profilen Produktionsteknik

Produktionsteknik är en profil på det fjärde tekniska året. Profilen ska ge dig som elev fördjupade kunskaper och färdigheter inom ämnen som automation, produktion och processteknik. Som elev ska du även få fördjupad kunskap om produktion på såväl system- som komponentnivå, men också i hur komponenterna i ett system samspelar.

Produktionsfilosofi är en annan term som du som elev kommer att få kunskap om. Produktionsfilosofi innebär dels att du samlar på dig kunskaper om förbättringsarbete på olika nivåer inom en organisation, men även att du lär dig om projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation.

Vad gör en produktionstekniker?

Produktionsteknik kan vara svårt att förstå exakt vad det innebär. Enkelt förklarat så är en produktionstekniker en viktig kugge på företaget som ofta är länken mellan konstruktion och produktion, och i dina arbetsuppgifter ingår bland annat att planera, strukturera och utveckla processer och produkter.

Jobb i framtiden

Som utbildad produktionstekniker kan du arbeta som bland annat:

 • Processtekniker
 • Produktionschef
 • Produktionsutvecklare
 • Projektledare
 • Kvalificerad operatör
 • Arbetsledare
 • Inköpare 

Behörighet till Gymnasieingenjör - Profil Produktionsteknik

En elev är behörig att söka profilen Produktionsteknik om de på gymnasiet har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det fjärde året behöver inte påbörjas i direkt anknytning till att eleven avslutat sina gymnasiestudier, utan kan göra ett studieuppehåll om det skulle önskas. Studierna måste dock påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Skolverket håller på att ta fram föreskrifter för ytterligare behörighetskrav. Innan dessa trätt i kraft gäller det som beskrivs ovan.

Om en elev vill söka in till det fjärde året gör hen det till sin hemkommun. Om det skulle vara så att den sökta utbildningen anordnas av en annan huvudman än elevens hemkommun, ska ansökan sändas vidare till denne.

Övriga profiler på fjärde året

Utöver profilen Produktionsteknik finns ytterligare tre profiler inom programmet Gymnasieingenjör:

 • Informationsteknik
 • Samhällsbyggande
 • Design och produktutveckling
Jämför dina favoriter
Reportage
Emilia delar med sig av sin gymn...
Ystad Gymnasium

Emilia ville först bli veterinär men under tiden på gymnasiet började hon tänka om, nu vill hon bli arkitekt. Läs hela intervjun här!

Läs mer
Videoreportage
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information