Visa gymnasium.se som: Mobil

Gymnasieingenjör - Informationsteknik

Gymnasieingenjör - Informationsteknik

Informationsteknik är en av fyra valbara profiler på det fjärde tekniska året som är en påbyggnad på det nationella Teknikprogrammet. Genom att läsa Informationsteknik på det fjärde tekniska året får du en gymnasieingenjörsexamen. 

 
Visar 1-10 av 10 träffar
Sökresultat Program Ort
Gymnasieingenjör, Informationsteknik
Thorildsplans gymnasium
Gymnasieingenjör
Stockholm
Är du intresserad av dator-, informations- och nätverksteknik? Nu kan du läsa ett fjärde år på Teknikprogrammet och bli utbildad...
Gymnasieingenjör, Informationsteknik
Tycho Braheskolan
Gymnasieingenjör
Helsingborg
-Informationsteknik Tycho Braheskolan erbjuder dig möjlighet att läsa ett fjärde år på teknikprogrammet för att bli gymnasieingenjör Den här utbildningen passar...
Gymnasieingenjör, Informationsteknik
Realgymnasiet Norrköping
Gymnasieingenjör
Norrköping
Har du läst teknikprogrammet på gymnasiet? Nu kan du läsa ett extra påbyggnadsår och utbilda dig till gymnasieingenjör, en titel...
Gymnasieingenjör, Informationsteknik
Östra gymnasiet
         
(1)
Gymnasieingenjör
Flera orter (3)
Östra gymnasiet erbjuder dig som läst teknikprogrammet möjligheten att läsa till ett fjärde tekniskt år och därmed bli utbildad gymnasieingenjör....
Gymnasieingenjör, Informationsteknik
Alströmergymnasiet
Gymnasieingenjör
Alingsås
För dig som vill plugga till gymnasieingenjör finns nu möjligheten att göra det på Alströmergymnasiet. Efter att du har läst...
Gymnasieingenjör, Informationsteknik
Älvkullegymnasiet
Gymnasieingenjör
Karlstad
Gymnasieingejörsutbildningen är ett fjärde år på Teknikprogrammet som kommit tillbaka efter stark efterfrågan från näringslivet. Du kommer från och med...
Gymnasieingenjör, Informationsteknik
NTI-gymnasiet Umeå
Gymnasieingenjör
Umeå
På NTI-gymnasiet i Umeå kan du sedan hösten 2015 läsa ett fjärde påbyggnadsår på Teknikprogrammet. Utbildningen kallas för Gymnasieingenjör och...
Gymnasieingenjör, Informationsteknik
Lindholmens tekniska gymnasium
Gymnasieingenjör
Göteborg
Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg erbjuder dig som elev att läsa ett fjärde år på Teknikprogrammet för att bli gymnasieingenjör....
Gymnasieingenjör, Informationsteknik
Rudbeck
Gymnasieingenjör
Sollentuna
Är du intresserad av att arbeta med teknik? Är du sugen att börja jobba direkt efter avslutade gymnasiestudier på Teknikprogrammet?...
Gymnasieingenjör, Informationsteknik
NTI-gymnasiet Lund
Gymnasieingenjör
Lund
Nu kan du som läst teknikprogrammet på gymnasiet välja att läsa en 1-årig utbildning, ett så kallat fjärde tekniskt år...
  • = Videopresentation finns
  • = Riksintag
Visar 1-10 av 10 träffar
 

Läs Informationsteknik på det fjärde tekniska året och får en gymnasieingenjörsexamen. Profilen Informationsteknik

Informationsteknik är en av fyra valbara profiler som ingår i det fjärde tekniska året. Profilen Informationsteknik ska ge dig som elev fördjupade kunskaper i utveckling av it-projekt samt utveckling, utformning, underhåll och drift av it-system på ett informationssäkert sätt.

Informationstekniksprofilen har tagits fram för att möt arbetslivets behov av kunskaper inom ämnen som mjukvarudesign och nätverksteknik.

Profilen är även tänkt att ge dig fördjupade kunskaper om hur it-system samverakr och underlättar kommunikation och informationsbyte. Som elev ska du också ges möjlighet att utveckla fördigheter i att framställa dokumentation av it-system eller it-projekt samt samla på dig kunskaper om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Framtida yrkesområden

Profilen Informationsteknik förbereder dig för en rad olika yrken. Bland annat:

  • Programmering
  • Design av mobil- och webbgränssnitt
  • Nätverksteknik
  • Datakommunikation

Behörighet till Gymnasieingenjör - Profil Informationsteknik

En elev är behörig att söka profilen Informationsteknik om de på gymnasiet har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det fjärde året behöver inte påbörjas i direkt anknytning till att eleven avslutat sina gymnasiestudier, utan kan göra ett studieuppehåll om det skulle önskas. Studierna måste dock påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Skolverket håller på att ta fram föreskrifter för ytterligare behörighetskrav. Innan dessa trätt i kraft gäller det som beskrivs ovan.

Om en elev vill söka in till det fjärde året gör hen det till sin hemkommun. Om det skulle vara så att den sökta utbildningen anordnas av en annan huvudman än elevens hemkommun, ska ansökan sändas vidare till denne.

Övriga profiler på fjärde året

Utöver profilen Informationsteknik finns ytterligare tre profiler inom programmet Gymnasieingenjör:

  • Samhällsbyggande
  • Produktionsteknik
  • Design och produktutveckling