Visa gymnasium.se som: Mobil
Visar 1-7 av 7 träffar
  • = Videopresentation finns
  • = Riksintag
Visar 1-7 av 7 träffar
 

Profilen Informationsteknik

Informationsteknik är en av fyra valbara profiler som ingår i det fjärde tekniska året. Profilen Informationsteknik ska ge dig som elev fördjupade kunskaper i utveckling av it-projekt samt utveckling, utformning, underhåll och drift av it-system på ett informationssäkert sätt.

Informationstekniksprofilen har tagits fram för att möt arbetslivets behov av kunskaper inom ämnen som mjukvarudesign och nätverksteknik.

Profilen är även tänkt att ge dig fördjupade kunskaper om hur it-system samverkar och underlättar kommunikation och informationsbyte. Som elev ska du också ges möjlighet att utveckla fördigheter i att framställa dokumentation av it-system eller it-projekt samt samla på dig kunskaper om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Framtida yrkesområden

Profilen Informationsteknik förbereder dig för en rad olika yrken. Bland annat:

  • Programmering
  • Design av mobil- och webbgränssnitt
  • Nätverksteknik
  • Datakommunikation

Behörighet till Gymnasieingenjör - Profil Informationsteknik

En elev är behörig att söka profilen Informationsteknik om de på gymnasiet har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det fjärde året behöver inte påbörjas i direkt anknytning till att eleven avslutat sina gymnasiestudier, utan kan göra ett studieuppehåll om det skulle önskas. Studierna måste dock påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Skolverket håller på att ta fram föreskrifter för ytterligare behörighetskrav. Innan dessa trätt i kraft gäller det som beskrivs ovan.

Om en elev vill söka in till det fjärde året gör hen det till sin hemkommun. Om det skulle vara så att den sökta utbildningen anordnas av en annan huvudman än elevens hemkommun, ska ansökan sändas vidare till denne.

Övriga profiler på fjärde året

Utöver profilen Informationsteknik finns ytterligare tre profiler inom programmet Gymnasieingenjör:

  • Samhällsbyggande
  • Produktionsteknik
  • Design och produktutveckling
Favoriter
Videoreportage
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information